Uit de oude doos.

Alles over binnenscheepvaart
veen1195
Berichten: 365
Lid geworden op: 16 aug 2013 19:35

Re: Uit de oude doos.

Bericht door veen1195 »

Opnieuw ‘n interessante uiteenzetting,Theo.
Over de eventueel nieuwe stuwen in de Maas schrijf je over de impact voor de omgeving.
Dat lijkt me mee te vallen; bv. de vizierstuwen in de Nederrijn/Lek zijn , naar mijn smaak, wel ‘n esthetisch geslaagd ontwerp.
Of wordt er nog groter gedacht; één grote doorvaart.

Gr. Jan


Kapitein Spok
Berichten: 1925
Lid geworden op: 11 apr 2012 22:31

Re: Uit de oude doos.

Bericht door Kapitein Spok »

Jan, hoe die nieuwe stuwen er uit gaan zien is nog niet bekend. Het proces zit nog niet in die fase. Bovendien, het probleem zal niet in het ontwerp van de nieuwe stuwen zitten.

De problemen zitten veel meer in de stappen die gezet moeten worden alvorens iets te kunnen gaan bouwen.
Veel gemeentes boijvorbeeld hebben (delen van) het sluiscomplex tot monument verklaard.
Dat wordt dan procederen tot in de Raad van State alvorens toestemming voor verbouwing of de sloop van het monument is verkregen.

Dan het ruimte beslag en de ingreep in het landschap dat voor de nieuwe stuw nodig is.
Het mag dan wel in het rivierbed zijn waar Rijkswaterstaat veel te zeggen heeft.
Maar de aanwezigheid van een nest luistervinken, oorwormen, of zelfs een enkele woelmuis, om maar een paar “exoten” te noemen, leveren zo maar weer een jaar vertraging in de bouw op.

Ik kan natuurlijk alleen oordelen over de situatie tot 2014 toen ik zelf onderdeel van de organistie RWS was.
Mijn indruk was dat bepaalde veranderinegn in de maatschappij toen in elk geval nog te weinig in het dna van de dienst zat.
En dan bedoel ik dit. Decennia lang was het zo dat wannner Rijkswaterstaat iets nodig achtte, dan gebeurde dat ook zonder pardon of vertraging.
In mijn beleving is de (afschuwelijke) dijkverzwaring bij Brakel het laatste werk is geweest dat volgens dat principe is uitgevoerd.
Nu moet ook RWS aan alle vergunningsverplichtingen voldoen en vor grote werken zorgen voor draagvlak in de omgeving. Dat proces kost tijd, heel veel tijd.
En dan zijn er twee mogelijklheden: Heel vroeg beginnen met de eertste stappen en zo toch bijtijds klaar zijn.
Of
Wachten tot het laatste moment en dan constant achter de feiten en de processen aan lopen en steeds moeten opboksen tegen allerlei weerstanden.

Wat betreft de vizier stuwen. Dat zijn inderdaad hele mooi bijzondere verschijningen in het landschap.
Maar ze hebben een groot nadeel, waardoor het zeer onwaarschijnlijk is dat dit ontwerp nog een keer gebruikt gaat worden.

Zodra er wat afvoer is en de stuw wordt een stukje geopend, blijft het verval bij de stuw nog maximaal waardoor er een hele sterke stroming (onderstroom) over de bodem ontstaat. Dit veroorzaakt constant behoorlijke uitslijting van de rivierbodem beneden de stuw.
Dit vergt constant onderhoud en is dus ook een constante kostenpost.

Het beste is een stuw waarbij het water aanvankelijk over de stuw heen loopt, en onderstroom pas aan de orde is als de benedenwaterstand dermate is gestegen dat er nog weinig verval bij de stuw is.
Lith heeft wat dat betreft best een redelijk ideale stuw. Helemaal ideaal zou echter zijn wanneer er nog meer water over de drie kleppen afgevoerd zou kunnen worden, waardoor met onderstroom gewacht kan worden tot de stuw ook direct geopend kan worden voor de scheepvaart, zonder dat het peil van het bovenpand te ver inzakt.

veen1195
Berichten: 365
Lid geworden op: 16 aug 2013 19:35

Re: Uit de oude doos.

Bericht door veen1195 »

Theo, wederom dank voor de uiteenzetting.

(De sluizencomplexen en dan vooral de stuwen, denk ik , als monumenten; die zag ik niet aankomen..

Als kind hadden wij geen Open-Monumenten-Dagen nodig; wij wandelden naar de sluis, toen nog enkelvoud, en vervolgens over de stuw om even ‘n kijkje te nemen in de schottenbergplaats.)

Groet,Jan.

ichthus
Berichten: 997
Lid geworden op: 04 dec 2011 11:24
Locatie: rotterdam

Re: Uit de oude doos.

Bericht door ichthus »

Hallo allen en boven genoemde ex RWS meneer ,men had toch wel een klein vingertje in de pap want op aandringen van weilen mijn neef J.M geboren op een steilsteven en vele jaren later ook RWS ,is de verlichting langs Neder- Rijn en Lek aangepast met hedendaagse gangbare lampen.
groet Wim

Kapitein Spok
Berichten: 1925
Lid geworden op: 11 apr 2012 22:31

Re: Uit de oude doos.

Bericht door Kapitein Spok »

Wim als je zegt: "men had toch wel een klein vingertje in de pap " dan heb je daar groot gelijk in.
En dat ik met voldoening terug kan kijken op 33 RWS jaren heeft ook te maken dat mijn collega's en ik regelmatig "met de vinger(tjes) in de pap" konden zitten.

Ik ga hier niet uit de doeken doen welke wapenfeiten tot stand zijn gebracht, door ons, de mensen onder aan de ladder van de uitvoerende dienst. Maar echt we hebben heel wat zaken ten voordele van zowel de minister, de belastingbetaler en de vaarweggebruiker tot stand kunnen brengen, al zal dat altijd buiten de schijnwerpers blijven en dat is goed.

Veel is veranderd maar zeker niet aleen ten goede, doordat einde jaren tachtig, de politiek een andere kijk op de overheid heeft gekregen en doorgevoerd. Tot dan was de overheid een neutrale vakkundige expert, ten dienste van de gemeenschap.
Niet voor niets heet het hoogste gezag bij de overheid MINISTER, wat dienaar betekend.

Het is allemaal heel klein en “onschuldig” begonnen. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de ambtseed voor alle ambtenaren. Een ambtenaar was volgens de CDA, VVD meerderheid in de TK niets anders dan een werknemer die betaald wordt uit belastinggeld, zoals andere medewerkers betaald worden uit de winst van een, al dan niet zelfstandige, onderneming.

Het drama dat we inmiddels kennen als de Bouwfraude, was gewoon een logisch gevolg van de foute suggestie dat werken bij de overheid alleen maar een manier is om inkomsten te genereren. Een goede ambtenaar is meer dan een werknemer en een meerwaarde voor de gemeenschap.
Ontkennen dat een ambtenaar voor meer moet staan dan alleen een maandelijks inkomen, is het begin van het einde van een betrouwbare overheid.

De volgende stap was de “heiligverklaring” van de markt, het vrije ondernemerschap, en de liberalisatie van tot dan toe publieke diensten. Daardoor zijn kennis en kunde, die tot dan toe “ gemeenschappelijk” bezit waren, soms verkocht, vaak ook weggegeven aan private ondernemingen die daar voor eigen gewin, kapitalen mee verdiend hebben.

Kennis die vroeger bij de dienst Weg en Waterbouw in huis en ten dienste van de overheid gratis en onmiddellijk beschikbaar was, is overgegaan naar o.a. het commerciële DELTARES. Wanneer er nu bij een calamiteit behoefte is aan specifieke informatie of berekeningen, dan mag RWS achteraan aansluiten. En bovendien ieder uurtje factuurtje!

En wat de parate kennis in de hoofden betreft. In de uitvoerende dienst liggen de processen tegenwoordig vast in protocollen. Belangrijkste taak van de medewerkers is: "Niet af te wijken van de protocollen". Bovendien, een leidinggevende hoeft geen vakinhoudelijke kennis te hebben. Het wordt als ideaal gezien wanneer een leidinggevende na vijf, hooguit zeven jaar naar een andere functie gaat. Het hoofd van een administratieve afdeling, wordt dan hoofd van een afdeling weginspecteurs, of verkeersbegeleiders. Zijn voornaamste taak: Het team leiden en zorgen dat volgens de protocollen gewerkt wordt.

Dit is het beleid waarlangs de opeenvolgende kabinetten sinds Lubbers, de overheid hebben ingericht. Daardoor is bij alle (Rijks)overheidsdiensten de vakkennis in het midden en hogere managent verdwenen. En om geen risico te lopen worden voorstellen van de uitvoerende mensen die wel een verbetering van het werk zijn, maar afwijken van de vigerende protocollen, niet doorgevoerd.

Heel veel, zo niet alle, problemen bij Justitie, Financien, de belastingdienst, Sociale Zaken, Infastuctuur en Milieu, Politie en noem maar op, waar de kranten vol van staan, en waarvan ieder weldenkend mens zegt : “Hoe is het mogelijk” vinden hun oorzaak in deze al vele jaren aanhoudende (en in mijn ogen foute) politieke keuzes.
Heel langzaam hoor je nu wel in Den Haag dat de “markt” misschien toch minder heilig is dan gedacht. Maar wat in meer dan dertig jaar doelbewust is scheefgebouwd bouw je niet in vier jaar recht.

Hoewel, kijkend naar het verleden en mijn oude vakgebied, is er toch wel hoop.
Door vergelijkbare invloed (en wensn )van de politiek aan het einde van de 19e eeuw was Rijkswaterstaat en log incompetent en bureaucratish monster geworden. Toen bijvoorbeeld in 1918 de Zuiderzeewet was aangenomen, werd RWS absoluut niet competent geacht om deze gigantische klus van de inpolderingen uit te kunnen voeren. Voor de uitvoering van de waterbouwkundige werken richtte men dan ook een aparte Dienst der Zuiderzeewerken op.

In 1930 werd ir. Ringers de hoogste baas bij RWS. Toen ongetwijfeld gesteund door zijn politieke bazen, heeft deze man kans gezien om van die incompetente RWS een slimme slagvaardige overheidsdienst te maken. Dat die speciale Dienst der Zuiderzeewerken in1937 werd ondergebracht bij RWS geeft wel aan dat binnen tien jaar na het aantreden van Ir. Ringers, Rijkswaterstaat van niks, uitgegroeid was tot een toonaangevend kennis en kunde centrum op het gebeid van weg en waterbouw.
Dankzij de aanwezigheid van dit kenniscentrum was Nederland in staat om na de ramp van 1953 de regie te nemen om, samen met het bedrijfsleven de Deltawerken te realiseren.

Honderd jaar na aanname van de Zuiderzeewet, bevindt de hele overheid en ook RWS zich in dezelfde deplorabele staat als in 1918. Maar het bewijs dat het mogelijk is om dit, mits de politieke wil er is in pakweg tien jaar te kantelen is door Ir Ringers, in de crisisjaren dertig, ruimschoots bewezen.
Maar om dat te bereiken zullen we om te beginnen, eerst met z’n allen op 17 maart 2021, minstens 76 volksvertegenwoordigers moeten kiezen, die de ballen hebben om het roer ten aanzien van de plaats van de overheid in onze samenleving, drastisch om te gooien. Rechts van het midden is dat uitgesloten, links van het midden heb ik zeer grote twijfels, maar….

In 1672 was het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos.
Dat klinkt helaas niet onbekend, maar dat hebben ze toen wel overwonnen. Dus waarom wij nu niet?

Arie
Berichten: 1060
Lid geworden op: 01 jul 2005 20:33
Locatie: Hardinxveld-Giessendam

Re: Uit de oude doos.

Bericht door Arie »

Kapitein Spock.

Uitweiden ga ik niet, maar op je verhaal hierboven heb ik slechts één antwoord AMEN !!!!!!!

Gr. Arie
Hou de vaart er in.

Kees Keijzer
Berichten: 8182
Lid geworden op: 16 mar 2005 09:49
Locatie: Papendrecht

Re: Uit de oude doos.

Bericht door Kees Keijzer »

Mooi verhaal, hard maar waar.
Goet, Kees.
Als het niet gaat zo als het moet, moet het maar zo als het gaat.
Afbeelding

DPLA
Berichten: 1475
Lid geworden op: 03 sep 2014 20:18
Locatie: Haren (Ems) Deutschland

Re: Uit de oude doos.

Bericht door DPLA »

Hallo Theo,

Volkomen met jou verhaal eens.

Wij zijn, mijn dochter en ik, met onze bedrijven, niet voor niets "gevlucht" naar Duitsland.

In Nederland is alles kapot bezuinigd en de vrije marktwerking totaal mislukt, ook in het bedrijfsleven is door de vrije marktwerking, de concurrentie moordend en geen droog brood meer te verdienen.
Groetjes Pieter

We zeggen wat we doen en doen wat we gezegd hebben !

Het geheim van Succes is : Doorgaan, waar anderen stoppen.

Gert Schouwstra
Berichten: 4103
Lid geworden op: 28 okt 2006 21:24
Locatie: Sneek
Contacteer:

Re: Uit de oude doos.

Bericht door Gert Schouwstra »

Theo, dit raakt precies de kern. Ik heb er dagelijks mee te maken en verdien mijn brood o.a. door dingen op te lossen die RWS 20-30 jaar geleden zelf nog kon doen.
Gert
- Varen is leven. -
Op mijn website https://aa-planadvies.nl/ vind je alles over mijn bedrijf.

basr
Berichten: 84
Lid geworden op: 11 feb 2010 22:56

Re: Uit de oude doos.

Bericht door basr »

hoi beste forum leden
ik waag het om ook een stukje te schrijven over een groep
binnen RWS en wel de voormalige DVK en ik hoop dat Theo mijn mening bevestigd
ik vond het altijd een fijne ploeg en heb nog steeds contact met sommigen van hen zowel dames als ook heren
en ik heb er wat aan boord gehad er was op de Vechtstroom allicht een bedje over en bij de rederij stonden ze er
ook open voor en ook via KSV ging er nog wel eens iemand van die club mee.
en dat waren echt wel mensen die ook open stonden voor de dingen uit de praktijk van de schippers en met zulke dingen die ze van boord mee kregen gingen zij aan de slag
en het maakte heus wel indruk als je stapvoets door de st Servaas brug ging met veel afvoer van d Maas ja sorry de Bolnes
heeft niet meer
ook met een convooi mee van Pernis naar Ruischerbrug ze vonden het op lange duur wel aardig wat herrie
ook minder leuke dingen herrinner ik mij een keer of 5 van af de ketelbrug Ramspol binnen draaien
maar ja er werd toen bij RWS zelf nog wat onderzocht.
ik begreep wel dat de baas van die dienst niet zo,n makkelijke was
maar ja ik heb er no een mooi boek van hem aan over gehouden
met veel gegevens
iets om na te lezen over die goeie ouwe tijd
gegroet Bas de RuijterPlaats reactie