Re: Rijnvaart Atlas

Alles over binnenscheepvaart
ossebaar.j
Berichten: 725
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Piet hier een beschrijving ,overgenomen uit Het Scheepsstoomwerktuig .
Asleiding eener raderboot ;
Deze is dwarsscheeps en boven water . Zij bestaat uit eene Middenas en twee buitenassen , koppelingen komen hoogst zelden voor . De middenas heeft aan ieder einde een ENKELE kruk , waar van de krukpen tapsch eindigt en door eene moer wordt opgesloten , of ook wel recht eindigt en gekrompen is in de meestal zelf opgekrompen krukwang . Het andere krukpeneinde sluit beweeglijk in de krukwang van de buitenboordas , omdat deze as , die buiten het schip een wiel draagt , niet in vasten stand te houden is . Hiertoe heeft het gat in den krukarm grootere middellijn , dan de krukpen , doch deze heeft , om stooten te vermijden , vlakke zijden en sluit hiermede tusschen twee stalen of bronzen schenen , welke zwaluwstaartvormig in den wand van het gat ingelaten zijn . De middenas wordt meestal ondersteund door twee hoofdmetalen , doch iedere buitenboordas door een hoofdmetaal en door een buitenboordblok . De buitenmetalen doen hetzelfde werk als het stuwblok bij een schroefas .


ossebaar.j
Berichten: 725
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als vaarwater nr 11 Düsseldorf en verder .
Bij K.M.R. 740,1 ligt het Erft Kanal met de toegang van de hafen Neuss met zijn Holzhafen en na de brug de 3 hafenbecken .
Boven K.M.R. 741 kan de N.wal geleidelijk dichter worden genaderd en boven K.M.R. 740 is deze bijna steil tot boven de dubbele brug van Hamm , ( K.M.R. 738, 23 Eisenbahnbrücke - Neuss ,17,90 - Düsseldorf .) In den regel gaat men ter hoogte van K.M.R.740 bij het Erftkanaal naar de Z.wal . Aan de mond van dit kanaal ligt Heerdt , met diverse kranen en losplaatsen . Het kanaal voert ons naar de stad Neuss , het eerst passeert men de Vlothaven , vervolgens haven 2 en dan N0 . 1. Neuss is een losplaats van vele koopmansgoederen , vooral hout en granen ; tevens is het een laadplaats voor kolen . In dit kanaal is men verplicht te slepen .Is men nu aan het Erftkanaal naar de Z.wal gegaan dan blijft men van de eerste drie kribben ongeveer 30 m verwijderd . De verder naar boven liggende kribben zijn bij M.W. te naderen .De twee naast elkaar liggende bruggen bij Hamm hebben vier doorvaartopeningen , waarvan de eerste aan de Z.wal niet gebruikt wordt . ( spoorbrug K.M.R. 738,23 ) . Opvarend worden deze bruggen in het algemeen gepasseerd door de tweede doorvaartopening vanaf de Z.wal . In dit geval houdt men evenbuiten de eerste pijler van de Z.wal. Boven de bruggen houdt men dezelfde koers tot halverwege K.M.R. 738 en 737 , waar men naar de N.wal overgaat . De opvaart kan bij M.W. ook de doorvaartopening aan de N.wal gebruiken . In dit geval moet men er op rekenen dat even boven de brug een kleine grond ligt , zodat men boven de bruggen ongeveer 30 m af moet houden . Daarboven is de N.wal weer over een klein gedeelte steil ,maar men vaart niet bij , daar men weer direct af moet houden , voor de verderop gelegen grond . ( Volmerwerther-Grund , K.M.R. 737,2 tot K.M.R. 733 , met op K.M.R. 735 een jachthaven ). De volgende voetbrug , die even beneden K.M.R. 737,1 ligt passeert men door de wijde middelste doorvaartopening met de N.pijler even over B.B. Boven de brug houdt men ongeveer dezelfde koers tot K.M.R. 735 . ( Z.wal K.M.R. 735,5 jachthaven , waterloop ERFT , en betonnen muur , op K.M.R. 735 Grimlinghausen ) Hier gaat men bij de aanlegsteigers van Grimlingshausen naar de Z.wal . Vanaf de dubbele brug bij Hamm tot halverwegeK.M.R. 734 en 733staat door de bochtbij M.W.voldoende water om kort langs de kribben en steigers vanGrimlinghausen op te varen .Ook de kribben , die bovende steigers van Grimlinghausen liggen , kan men kort aanvaren . Boven de kribben moet men direct afhouden tot op 100 m uit de oever voor de hier uitstekende grond .( Uedesheimer-Grund tot K.M.R. 728,1 ) Bij het aantasten van deze grond zal men bemerken , dat bij K.M.R.731 de diepte onder de Z.wal geleidelijk groter wordt en de bovenwaarts liggende kribben weer dicht genaderd kunnen worden .Bij het kabelveer tussen de dorpen Uedesheim en Himmelgeistgaat men vervolgens naar de N.wal . Aan deze walkan men aanvankelijk vrij dicht langs de kribbenvaren . ( op K.M.R. 730,9 , N.wal mond de Brückenbach in de rijn ) Boven K.M.R. 729 wordt de diepte minder en is men genoodzaakt circa 60 m uit de kribben af te houden .Deze koers houdt men ook boven de kribben , waarde oever schuin afloopt en men deze met de slaggaard goed kan aantasten . (Halverwege K.M.R. 725 tot K.M.R. 719 ,Z.wal de Stürzelberg-Grund ) Halverwege K.M.R. 727 en 726 wordt de N.wal over een korte afstand steiler . Boven K.M.R. 726 ongeveer dwars van het dorp Stürzelberg , ligt onder de N.wal de Ruwe Oord ( Himmelgeister-Grund ) , een ondiepte , die met de slaggaardniet aan te tasten is . Het is daarom nodig deze ondiepte zo ruim mogenlijk te vermijden . Men doet het best om beneden de Ruwe Oord ter hoogte van K.M.R. 726 naar de Z.wal te gaan .Bij kleine waterstand wordt ook veel boven het veer Uedesheim en Himmelgeist geheel de bocht gehouden over deZ.wal . , waar men op een 30 m uit de oever kan houden .Heeft men de N.wal gehouden en is men bij K.M.R. 726 naar de Z.wal gegaan , dan kan men aanvankelijk kort langs de kribben opvaren . De twee bovenste kribben zijn niet steil , zodat men hier ongeveer 30 m van verwijderd blijft . Boven de kribben houdt men dezelfde koers en kan de schuin aflopende oever gemakkelijk worden aangetast. De boven de hoek tegenover Benrath ( K.M.R. 722 N.wal .) liggende kribben en de gehele bocht over de Z.wal , kan tot halverwege K.M.R.717 en 716 kort aangevaren worden .Bij middelwater gaat men in de regel tegenover de steigers van Benrath naar de N.wal over . Men zij hier zeer voorzichtig met overhouden , met het oog op afkomende vaartuigen , die wegens de scherpe bocht tot tegenover de aanlegsteigers van Benrath de Z.wal vasthouden , om niet te diep in de bocht te komen . De aan de N.wal liggende kribben en strekdammen zijn niet steil , zodat men er ongeveer 40 m van verwijderd moet blijven . Aldus opvarend houdt men de N.wal hoogstens tot K.M.R. 718 . ( Langs Urdenbach en Urdenbacher-Grund ), en op de Z.wal K.M.R. 718,5 het plaatsje Zons Tussen K.M.R. 718 en 717 ligt onder de N.wal een steile ondiepte , bekend onder de naam van "Baumberger Grond ,( in de wegwijzer heet het Urdenbacher-Grund ) De ondiepte steekt tot bijna in het midden der rivier uit . De diepte opde Baumberger Grond bedraagt K.O. - 1m , zodat M.W. op deze ondiepte circa 1,75 m water staat . In de regel houdt men de N.wal niet tot aan de Baumberger Grund , maar gaat men reeds tussen K.M.R. 720 en 719 naar de Z.wal over , waar men , zoals ik reeds eerder melde , tot halverwege K.M.R. 717 en 716 kort langs de kribben kan opvaren . Boven de kribben loopt de oever schuin af .( N.wal , K.M.R. 715,8 Baumberg met hotel Rheingarten .) Men houdt tot K.M.R. 714 ongeveer 60 m uit de wal en gaat vervolgens even beneden het huis Piwipp wer naar de N.wal .( K.M.R. 713,7 ,Z.wal ,Piwipp restaurant en Orderstation , Plaats Dormagen ,en op de N.wal Monheim ; K.M.R. 714,4 tot 709 de Monheimer-Grund 0 . Ook in deze bocht opletten met het overgaan naar de N.wal . Steeds de afvaart de voorrang geven !
Van de kribben , die aan de N.wal liggen , blijft men ongeveer 50 á 60 m verwijderd tot aan K.M.R. 712 . Tussen K.M.R. 712 en 711 staat onder deze wal wat meer water en kan men vrij dicht langs de kribben opvaren . Zodra men K.M.R. 711 gepasseerd is wordt de diepte weer minder en houdt men ongeveer 70 m van de koppender kribben af . Vervolgens gaat men even beneden de havenvan Worringen naar de Z.wal over .( I.G.Farben -fabriek ) . Tussen het huis Piwipp en Worringen loopt een buitengewoon sterke stroom .Dit riviergedeelte is bekend ondr de naam van "Plathalz , ". Bij M.W. kan men dicht langs de Z.wal opvaren tot aan de eerste krib boven de mond van de havenvan Worringen ( K.M.R. 709 tot 704 Z.wal de Worringer Ort ) De diepte langs de verder gelegen kribben is onvoldoende, doordat de grond er ver buiten steekt , zodat men geleidelijk 60á 70 m uit de koppen der kribben moet houden .Deze koers houdt men tot aan de haven van Hitdorf bij K.M.R. 707 . Boven deze K.M.R. zijn de kribben weer dicht te naderen . In het algemeen gaat men bij K.M.R. 705 naar de N.wal over . De strekdam , die Hitdorf van de rivier scheidt , alsook de verder naar boven gelegen kribben zijn niet steil . Bij M.W. vaart men ongeveer 30 m uit de koppen der kribben . Boven de kribben is de N.wal steil tot circa 300 m boven K.M.R. 704 , waar de Wupper Grund begint .De wupper Grond is tamenlijk steil en het benedengedeelte niet aan te tasten . In verband hiermede houdt men ongeveer 300 m boven K.M.R. 704 langzaam af , zodat men even beneden K.M.R. 703 bijna in het midden der rivier vaart . Is men vrij van het benedengedeelte van de Wupper-Grond , dan kan deze verder met de slaggaard aangetast worden . In de regel gaat men achter de genoemde grond uit bij K.M.R. 703 naar de Z.wal .( K.M.R. 704 Z.wal ,Rheinkassel en N.wal Rheindorf ) De Z.wal is boven K.M.R. 703 over een korte afstand steil en dicht te naderen is ( K.M.R. 702 tot 668,5 Z.wal ligt de Merkenich-Grund , en op K.M.R. 669 de Petroleum -Hafen )

ossebaar.j
Berichten: 725
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als vaarwater , deel 12 Langs de meer bovenwaarts liggende kribben is de diepte K.P.- 30 cm ongeveer , zodat men bij M.W. circa 40 m van de kribben verwijderd blijft . Deze koers houdt men tot Leverkussen , waar men weernaar de N.wal gaat . Tot aan de aanlegsteiger van Leverkussen is de N.wal steil . Boven deze aanlegsteiger krijgt men eerst de strekdam , waarlangs de diepte ongeveer K.P. - 39 cm bedraagt .Men vaart bij M.W. circa 40 m uit de strekdam en uit de koppen der kribben op . Nadat de diepte onder de N.wal boven K.M.R. 698 overeen korte afstand wat groter is , staat boven K.M.R. 697 wederom minder water en houdt men ongeveer 50 m uit dehier liggende kribben af . ( N.wal , K.M.R. 699 tot K.M.R. 694,8 strekdam met de Stammheimer Grund , en in Leverkusse de Bayrn werken ; aan de Z.wal bij K.M.R.698 - 697 de Ford fabrieken . En op ^96 de plaats Niehl ) . Vervolgens gaat men in de regel bij het dorp Niehl naar de Z.wal over . Tot aan de mond van de haven Niehl ( K.M.R. 696 , Z.wal ) is de Z.wal steil .Boven de haven liggen een aantal kribben , waarvan men bij middelwater ongeveer 50 m verwijderd blijft . ( Z.wal , K.M.R. 695tot K.M.R.691 de Mülheimer Grund ) . Bij de bovenste krib , die men even beneden K.M.R. 694 vindt , houdt men geleidelijk tot een derde van de rivierbreedte uit de Z.wal af . Deze koers houdt men tot even boven K.M.R. 693 . Verder naar boven kan men de Z.wal geleidelijk weer dichter naderen , waarna deze wal aan K.M.R. 692 tot boven Keulen steil is . In de regel houdt men de Z.wal tot even boven de voetbrug van Mülheim en gaat hier naar de N.wal over ( Mülheimer Brucke K.M.R. 691,95 , 16,40 m - Köln . K.M.R. 694,5 , N.wal ligt Stammheim . ) Bij M.W. houdt men de N.wal tot boven Poortz ( N.wal , K.M.R. 678,5 ) . De N.wal is tot halverwege K.M.R. 692 en 691 kortte naderen , ( K.M.R. 691 de Mülheimer Haven ; en op de Z.wal , K.M.R. 690,2 Riehl met op K.M.R. 690,16 de de brug . ) Verder naar boven is de diepte minder en houdt men ongeveer 60 m uit de oever af . De gewoonte is , dat men tussen K.M.R. 690 en 689 naar de Z.wal gaat en lagsde stad opvaart . aan de Z.wal het volgende ; K.M.R. 688,48 de spoorbrug met Hauptbahnhof en Köllner dom , K.M.R. 687,93 Deutzer brücke en Kölner pegel ; K.M.R. 687,5 de Rheinau Hafen Kp + 2,00 cm ;K.M.R.. 687,28 de Severinsbrücke ; K.M.R.. 685,71 de spoorbrug Köln-Sud tussen Bayenthal en Poll ; K.M.R.. 685 Bayental ; K.M.R.. 684,5 het Bismarck denkmal ; K.M.R.. 684 Marieburg ; K.M.R.. 683,37 de Rodenkirchen brücke en . 682,5 Rodenkirchen : N.wal ,K.M.R,. 689 kÖLNERMESSE ; K.M.R. 688 Köln- Deutz ;K.M.R.. 681 Deutzer hafen Kp + 2M ,K.M.R.684,5 Poll , Tussen K.M.R.685,71 en K.M.R..680,5 de Rosaments-Grund .) . In de omgeving van Keulen liggen 5 bruggen over de Rijn . De benedenste drie bruggen liggen onmiddenlijk naast elkaar . Boven deze bruggen vindt men bij M.W, bijna van oevertot oever voldoende diepte . Alleen de N.walis boven de haven Deutz niet geheel steil . De drie naast elkaar liggende bruggen en de voetbrug die even boven K.M.R. 688 ligt , worden opvarend in hetalgemeen gepasseerd door de wijde middendoorvaartopening . In dit geval vaart men even buiten de Z.pijler op .De N doorvaartopeningen worden weinig gebruikt doorde doorgaande vaart , daar de brughoogte daar minder is dan bij de middendoorvaartopening . De Z.doorvaartopeningen alleen bij hoge uitzondering benutten . Boven de mond van de Rheinau heven ( Het Weertje ) houdt men kort langs de steile Z.wal waarna men ongeveer halverwege K.M.R. 687 en 686 naar de N.wal gaat . Bij M.W. blijft men hier ongeveer 30 m van de oever verwijderd . De Bovenste brug wordt bij deze waterstand gepasseerd door de N. doorvaartopening . De diepte in deze doorvaartopening is K.P. plus 1 m , zodat hier bij M.W. ongeveer 3,5 m water staat . Bij klein water is dus de N. doorvaartopening niet te gebruiken en houdt men de pijler van de N , doorvaartopening even boven B.B. . Boven de brug vaart men dicht langs de hier liggende kribben op .

ossebaar.j
Berichten: 725
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als Vaarwater 13 Keulen - Coblenz .
Wij hebben reeds gezegd , dat men boven de voetbrug aanBayenthal kort langs de koppen der kribben opvaren kan . Boven de kribben bij K.M.R. 684 tot K.M.R.680,5 ligt de Rosaments-Grund , die ver uitsteekt . In verband hiermede , houdt men bij de bovenste krib onmiddenlijk tot ruim 100 m uit de oever ( K.M.R. 685 , N.wal dorp Poll ) Het benedengedeelte van de grond kan men met de slaggaardaantasten .Boven K.M.R. 683 liggen grote stenen , zodat men hier niet op de peilingen kan vertrouwen . Hetis daarom noodzakelijk zeer ruim mis te varen .Velen gaan , om deze stenen mis te varen , vanaf K.M.R. 683 reeds naar de Z.wal ,dorp Rodenkirchen met zijn drijvende bootshuizen . Heeft men de N.wal gehouden , dan kan men even boven K.M.R. 682 weer korter de oever aanvaren en bij de kribben gekomen , vaart men hier kort langs . Boven de kribben is de gehele bocht , K.M.R. 681 dorp Westhoven , K.M.R. 680 dorp Ensen tot K.M.R. 678 dorp Porz ,steil tot bijna aan K.M.R. 677 . In de meeste gevallen gaat men bij M.W. halverwege K.M.R. 682 en 681 naar de Z.wal Z.wal K.M.R.682,8 tot K.M.R. 677 ligt de Weisser-Ort . Aan deze wal vindt men voldoende diepte om kort langs de koppen der kribben op te varen . Boven de kribben loopt de oever even schuin af en houdt men bij M.W. 50 á 60 m uit de wal .Als men hier de slaggaard gebruikt zal men bemerken, dat de Z.wal over een korte afstand wat dichter genaderd kan worden , maar daar men zodra men K.M.R. 678 gepasseerd is bijna tot in het midden van de rivier moet afhouden , maakt men hier geen gebruik van .Deze grond ( De Weissebanken ) ligt over een afstand van één km, dus boven K.M.R. 677 kan men weer bij gaan houden . N.wal K.M.R. 677 tot 675,5 , Zündorf met de Zündorfer-Ort en Z.wal K.M.R. 676 dorp Weiss . Verder naar boven wordt de diepte onder de Z.wal geleidelijkgroter , waarna men bij het dorp Weiss kort langs de oever kan varen . In deze bocht tot aan het dorp Sürth K.M.R. 674 liggen enkele kribben waarvan men bij M.W. ongeveer 30 á 40 m verwijderd blijft . Tussen K.M.R. 676 en K.M.R.672 ligt aan de Z.wal de ondiepte Sünrther Grund . Boven de kribben , hoewel wij daar korter bij kunnen varen , houdt men de vorige koers . Halverwege K.M.R. 673 en 672 gaat men weer naar de N.wal over . N.wal K.M.R. 675 tot 669 ligt de Schnepfengrund ,en op K.M.R. 673 het dorp Langel . Met het overhouden naar de N.wal houdt menniet te dicht onder de oever , daar men direct een ondiepte krijgt genaamd "De Snippenoord "" , Deze steekt bij K.M.R. 672 en naar boven tot halverwege K.M.R. 671 en 670 tot i het midden van de rivier uit . Nadat men de Z.wal verlaten heeft , vaart men dus aanvankelijk in het midden van de rivier op . Is men tot halverwege K.M.R. 671 en 670 gekomen dan kan men deoever tot op 50 m afstand naderen . Boven K.M.R. 670 steekt de ondiepte weer verder uit . Om deze ondiepte te vermijden , steekt men halverwege K.M.R. 670 en 669 naar de Z.wal over . De bocht is vanaf K.M.R. 672 tot boven Wesseling steil . Wesseling is een laadplaats voor bruinkolen en briketten naar diverse plaatsen en landen en een losplaats van "afbrand ". Afbrand = afval van Guano - en gasfabrieken , dat te Wesseling verwerkt wordt tot verfstoffen . Z.wal K.M.R. 672 dorp Godorf met de haven vn Godorf - Wesseling . K.M.R. 671 de Reede van Wesseling . met kranen .

ossebaar.j
Berichten: 725
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als vaarwater deel 14 beginnend in Wesseling .
Men mag te Wesseling aan de Z.wal. met doorgaande schepen niet ankeren . Deze plaats is alleen bestemd voor schepen , die bovengenoemde plaats geladen hebben van daar versleept moeten worden . Is men opvarend bij bovengenoemde K.M.R.naar de Z.wal gegaan , dan vaart men kort langs de daar liggende kribben op . Boven K.M.R. 668 is de diepte minder en houdt men ongeveer 50 m af .Boven de kribben kan de schuinhellende oever gemakkelijk aangetast worden . Z.wal K.M.R. 668 tot K.M.R.665 ligt de Urfelder Ort . Boven K.M.R. 667 vindt men wederom een ondiepte , welke ter hoogte van K.M.R.666ongeveer 1/3 van de rivierbreedte uit de Z.wal . ( K.M.R. 666 =Urfeld met op K.M.R. 665 Restaurant Engels ) .( K.M.R. 668 dorp Lülsdorf met toren en kade . ) Verder naar boven kan deze wal gedeeltelijk dichter worden genaderd . ( Tussen K.M.R. 666,5 en K.M.R.664 ligt aan de N.wal de Nieder-kasseler-Grund met de plaats Nieder-Kassel ). Tevens aan de N.wal bij K.M.R. 664-663 ; Rheidt met de Rheidter-Lache en het Rheidter-Werth en grond de Rheidter-Kopf .) Van halverwege K.M.R. 665 en 664 tot K.M.R. 663 is de Z.wal steil . Meer bovenwaarts ligt in de rivier een eilandje "De Herseler Werth " met het plaatsje Hersel met zijn Ursuliner klooster . Aan de N.wal ligt de grond de Rheidter-Kopf . Door dit eilandje zijn twee vaarwaters gevormd . De diepte in het vaarwater binnen de Wert bedraagt K.P.- 1,50 m , zodat dit vaarwater alleen gebruikt kan worden bij hoge waterstanden . Bij M.W. houdt men boven K.M.R. 663 even buiten de benedenpunt van de Herseler Werth . Ook de buitenzijde van de Werth is echter niet steil . Men blijft hiervan bij M.W. ongeveer 25 m verwijderd en gaat ter hoogte van K.M.R. 662 naar de N.wal over . Aanvankelijk vaart men hier ongeveer 60 m uit de oever op . De hier liggende grond heet "Rheiterskoppen ". Wanneer men die aantast , zal men bemerken , dat halverwege K.M.R. 662 en 661 de diepte grooter wordt en het voldoende is , verder naar boven 30 á 40 m uit de wal te houden . Boven het dorpje Mondorf ( K.M.R. 660 , N.wal ) , komt de Sieg in de Rijn . Aan de mond van dit zijriviertje ligt een ondiepte , de "Sieggrund ", die bij lage waterstanden droog valt .Met het oog op de Sieggrund moet men er vor zorgen de koers te houden buiten de strekdam , die de Sieg van de Rijn scheidt .( Kemper-Werth ) .De rijnzijde van de strekdam , is tot K.M.R. 659 vrijwel steil .Meer bovenwaarts ligt de "Pfaffenmutze ", een ondiepte , die ongeveer 30% van de rivierbreedte in de rivier steekt . Om deze ondiepte te vermijden houdt men boven K.M.R. 659 geleidelijk tot op de genoemde rivierbreedte van de wal af , om vervolgens ter hoogte van K.M.R. 658 naar de Z.wal te gaan . Z.wal , K.M.R. 658 het plaatsje Grau- Rheindorf . Hier zijn wij in de Rheindorfer Kehl . De Z.wal is hier over een korte afstand steil . Wanneer men de verderr naar boven liggende kribben nadert , houdt men sterk van de oever af en vaart ongeveer 50 á 60 m uit de koppen van de kribben op . ( dit is de Bonner-Grund ) Deze koers houdt men tot aan de bovenste van deze kribben bij K.M.R. 656 , waar men weer naar de N.wal gaat . Boven K.M.R. 656 kan de N . wal bij M.W. dicht genaderd , tot even boven de brug te Bonn K.M.R. 655 . Deze brug heeft drie doorvaartopeningen . Bij M.W. staat in alle openingen voldoende water . De N. en Z. doorvaartopeningen zijn tamelijk nauw , resp 85 m en 88 m , terwijl de grote middendoorvaartopening 186 m breed is . Door de wijde middendoorvaartopening kan af - en opvaart gemakkelijk gelijktijdig passeren . Met lange slepen vaat men altijd de middenopening, in welk geval men even buiten de N.pijler opvaart . Met korte sleeptreinen kan men bij M.W. ook door de N.doorvaartopening passeren . De diepte door deze opening bedraagt 90 cm plus K.P. Met klein water moet men rekening mede houden , dat beneden de brug een middelgrond ( Bonner-Grund ) ligt . De bovenpunt is circa 100 m beneden de brug en strekt zich over ongeveer 300 m uit . Vaart men bij klein water langs de N.oever op , dan vindt men 1.10 m plus K.P. diepte , en lags de Z.oever , dus met de grond over B.B., dan vaart men 1,35 m meer dan K.P. Is men langs de N.wal onder de brug doorgevaren , dan moet men direct rekening houden met de Beuler Grond , deze is niet aan te tasten . ( N.wal. K.M.R. 655 tot K.M.R. 651 Beueler-Grund ,en op K.M.R. 652,7 strandbad Beuel .en stad Beuel ) .Men houdt geleidelijk af tot op het midden van de rivier . ( Z.wal , K.M.R. 654, 9 Pegel Bonn ; K.M.R. 653,8 Postministerium ; K.M.R. 652,7 Sitz der Bundesregierung ,Bundeshaus , Stad Bonn .) Halverwege K.M.R. 654 en653 gaat men weer naar de Z.wal over . De oever langs de stad Bonn is niet geheel steil . Van K.M.R. 654 tot K.M.R. 652 is de diepte onder de Z.wal minder . Tot even beneden K.M.R. 651 is het voldoende ongeveer 40 m uit de wal af te houden , doch verder naar boven is men genoodzaak op ongeveer 30% van de rivierbreedte uit de Z.wal op te varen . Deze koers houdt men tot boven K.M.R. 650 , dat is even boven de los - en laadplaats van Obercassel , waar men naar de N.wal overgaat . ( Z.wal K.M.R. 652 tot 648 de Oberkasseler-Grund , en op K.M.R. 649 Schloss Plittersdorf en op K.M.R. 648,4 ,Hotel Schaumburgerhof . ) Van K.M.R. 651 tot boven K.M.R.650 ( kade Oberkassel met Chantier werft en Zementfabriek ) is de N.wal steil , terwijl ook de meer bovenwaarts liggende kribben dicht genaderd kunnen worden . Boven de kribben vindt men de laadplaats van Nieder Dollendorf . Hier is het oppassen , daar men zo gemakkelijk geneigd is kort langs de hier ladende schepen op te varen , maar op enige afstand van de oever is de diepte beduidendminder . De boven de laadplaats liggende grond steekt n.l. met een punt naar beneden uit . ( N.wal , K.M.R. 649,5 tot K.M.R. 646 Dollendorfer-Grund ) Om geen gevaar te loopen tussen de punt van deze gronden en de oever te varen , houdt men reeds beneden de laadplaats sterk af en neemt de koers ongeveer 40 m uit de kribben, die boven de laadplaatsliggen .

ossebaar.j
Berichten: 725
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Sperwer vroeg om info over Seilschleppschiffahrt auf dem Rhein .
Het boek van ,Lars U Scholl ,uitgave KABEL ,ISBN 3-8225-0006-2
ALS die HEXEN SCHIFFE schleppten , ,inhoud ;1=Kettenschleppschiffahrt .Ein Unternehmen kommt nicht zustande ;
2= Die Vorgeschichte der Seilschleppschiffahrt ( 1865-1870 )
3= Die Seilschleppschiffahrt 1871-1905 .
Zoek dit boek en je vragen worden beantwoord .
MVG sjaak

ossebaar.j
Berichten: 725
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als Vaarwater deel 15 beginnend te Oberkassel K.M.R. 649 .
Aldus opvarend houdt men de N.wal tot halverwege K.M.R. 648 en 647 en gaat tegenover de aanlegsteigers van Godesberg naar de Z.wal over . ( K.M.R. 647 , Z.wal , Godesberg met op K.M.R. 648,5 Hotel Schaumburgerhof , K.M.R. 647, 4 Godesberger Hof , en op K.M.R. 646,6 HotelDreesen . N.wal K.M.R. 648 Dollendorf met tussen K.M.R. 649,5 en K.M.R. 646 de Dollendorfer - Grund .) .Bij M.W. vindt men aan de Z.wal voldoende diepte om kort langs de oever en verder naar boven liggende kribben op te varen . Tussen K.M.R. 646 en 645 is de oever niet steil en blijft men ongeveer 30 m af en gaat vervolgens tussen genoemde K.M.R. naar de N.wal over ; dit is dwars van Konigswinter K.M.R. 645 N.wal .Deze oever is tot K.M.R. 645 steil . Meer bovenwaarts ligt de Drachenfels-Grund ( K.M.R. 643 plaats Rhöndorf , tussen K.M.R. 644,3 en K.M.R. 642 de Drachenfelsgrund , iop K.M.R. 642,9 Rheinhotel Belevue , en de Schloss Drachenfels ; Op de Z.wal K.M.R. 645 hotel Mehlemerhof, K.M.R. 643 ,9 Hotel Drachenfels en op K.M.R.642,9Gebäude mit Saulen , en de plaats Mehlem . ) ; een harde ondiepte , die zich naar boven uitstrekt en aansluit aan de Graven - Werth . Ter vermijding van de Drachenfelsgrund houdt men even beneden K.M.R. 645 langzaam uit de N.wal af , zodanig , dat men bij K.M.R. 644 omstreeks 80 mvan de koppen der hier liggende kribben verwijderdis . Zo opvarend houdt men deze koers tot halverwege K.M.R. 644 en 643 . Hier gaat men weer naar de Z.wal waar men kort langs de kribben weer ruimschoots diepte vindt . Door de Nonnenwerth , K.M.R. 642 en 640,5 ,een eilandje dwars van het dorp Honnef ( N.wal ) gelegen , zijn hier twee vaarwaters gevormd . Het N vaarwater of het vaarwater buiten de Werth is het hoofdvaarwater , dat bij alle waterstanden gebruikt kan worden . De diepte in het Z vaarwater of het vaarwater binnen de Werth is ongeveer K.P.- 30 cm . Met dit gegeven kan men vaststellen of het mogelijk is van het vaarwater binnen de Werth gebruik te maken . Tussen K.M.R. 643 en 642 gaat veel stroom , zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant der Werth . Verder naar boven is de stroomsterkte binnen de Werth minder dan aan daar buiten , zodat men als de waterstand het toelaat , bij voorkeur gebruik maakt van het vaarwater binnen de Werth . In dit geval vaart men tot even beneden K.M.R. 641 kort langs de binnenzijde van de Werth op . Verder naar boven is de diepte iets minder en houdt men ongeveer 40 m van de Werth af .Even beneden de bovenpunt van de Werth gaat men vervolgens naar de Z.wal , die tot aan de mond van de haven van Oberwinter steil is .( Eiland Nonnewerth met zijn nonnenklooster met op de Z.wal de Rolandsbogen ) .

ossebaar.j
Berichten: 725
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De Rijn als Vaarwater , deel 16
Z.wal K.M.R. 640 ligt Rolandseck ,met op de N.wal het Rheinhotel . Buiten de strekdam , welke deze haven van de rivier scheidt , ligt de Oberwinter Grond , waarvan de benedenzijde omstreeks 30 % van de rivier uitsteekt . ( K.M.R. 639 , Z.wal Oberwinter met zijn scheepsweft en haven And + 1,30 ; en op de N.wal Rheinbreitbach .). Bovenwaarts strekt deze ondiepte zich uit tot K.M.R. 638 . Met het oog op de Oberwinter Grund gaat men even beneden de mond van de haven naar de N.wal over . Wanneer men het N.vaarwater ( langs de Nonnewerth ) houdt vaart men kort langs de buitenzijde van de Werth op . Deze zijde van de Werth is tot K.M.R. steil . Boven K.M.R. 642 houdt men tot 30 á 40 m af , en gaat men halverwege K.M.R. 642 en 641 naar de N.wal. Beneden de aanlegsteiger van Honnef is de N.wal over een klein gedeelte steil . Boven deze steiger houdt men bij M.W. ongeveer 50 m af . Buiten de strekdam van Grafenwerth ligt een grond waarvan de bovenkant zich uitstrekt tot K.M.R. 640 . Vanaf K.M.R. 640 kan men N.wal kort naderen tot aan K.M.R. 638 . Van ^#* tot 637 ligt weer een grond , die ongeveer 50 m uitsteekt . Houdt men vanaf K.M.R. 638 koers op de aanlegsteiger van Unkel ( N.wal , K.M.R. 636,9 ) dit even over B.B. houdende , dan vaartmen ruimschoots bovengenoemde grond vrij . Met korte slepen verdient het aanbeveling boven K.M.R. 638 naar de Z.wal te gaan . Deze wal is vanaf K.M.R. 638 tot aan Unkel steil , terwijl er zeer weinig stroom gaat . Men is hier aan de z.g. "Dusteren Baum ", ( N.wal , K.M.R. 636,8 tot 634 de Erpeler-Grund ; Z.wal boven steiger de Unkelstein , K.M.R. 636,5 Haus Ernich , K.M.R. 636 tot 635 rotsiche ondiepte ) De beneden punt van de ondiepte boven de hoekis duidenlijk kenbaar aan de sterke "neer ". Van achter deze "neer"uitvarende gaat men weer naar de N.wal . Langs de aanlegsteiger van Unkel is de N,wal steil , even daar boven moet men ongeveer 50 m afhouden voor dedaar liggende ondiepte . Van K.M.R. 636 tot 635 is de N.wal dicht te naderen . Boven K.M.R. 635 krijgt men de Erpeler Leyen . Deze ondiepte steekt tot K.M.R. 635 en634 tot bijna het midden der rivier uit . Men houdt daarom boven K.M.R. 635 geleidelijk tot in hetmidden derrivier af en tast de Erpeler Leyen met de slaggaard aan .Ook onder de Z.wal ligt een ondiepte , die de Appolinaris Grund . Men vindt deze aan de benedenzijde van de Remagen ter hoogte van K.M.R. 634 . De diepte op de Appolinaris bedraagt K.P.- 1,50 m . Deze ondiepte is steil en kan niet aangetast worden . Men vermijdt de Apollinaris Grond het best , door de N.wal te houden en eerst dwars van Remagen naar de Z.wal te gaan . Boven de Appolinaris Grond is de Z.wal vrijwel steil . Even boven K.M.R. 633 ligt een brug over de Rijn , welke drie doorvaartopeningen heeft . De N.- en de Z. doorvaartopeningen ( beide 80 m breedt ) worden zeer weinig gebruikt . Zowel de op - als de afvaart passeren de wijde middendoorvaartopening ( 150 m breedt ) . Opvarend houdt men in dit geval de Z. pijler even overS.B. . Boven de brug vaart men op ongeveer 30 m uit de oever op tot even boven K.M.R. 630 . ( N.wal , K.M.R. 633 Erpel met de Erpeler Ley , K.M.R. 631,5 Casbach , K.M.R. 631 Linzhausen , K.M.R. 630 Linz ,tussen K.M.R. 632 en 630 de ondiepte Calversort ; Aan de N.wal , aan de bovenkant van K.M.R. 632 , ligt de Kasbach , een ondiepte voor een uitwatering, waarmede men rekening moet houden bij de afvaart . Zij steekt ongeveer 60 m in de rivier . Voor de uitmonding van het riviertje de "Ahr " tussen K.M.R. 630 en 629 ( Z.wal ) ligt de Ahrgrond , een steile ondiepte ,die tot 120 á 130 m in de rivier uitsteekt . ( K.M.R. 629,5 , Z.wal ligt Kripp , en aan de overzijde Linz )

ossebaar.j
Berichten: 725
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

De rijn als Vaarwater deel 17 start te Kripp-Linz .
De diepte op de Ahrgrond bedraagt K.P.- 2,20 m ongeveer , zodat bij M.W. op deze ondiepte slechts een halve meter water staat. ( Z.wal K.M.R. 629 ongeveer K.M.R. 628 de Ahrgrund , die overgaat in deBreisiger Feid tot K.M.R. 623 , N.wal K.M.R. 628 tot 626,3 de Leubsdorfer grund , met op 628 Leubsdorf ) . Daar de Ahrgrond niet kan worden aangetast , vaart men hier wat ruim , d.w.z. in het midden van de rivier op .Boven de mond van de Ahr blijft men ongeveer 70 m uit de oever varen , tot het Breisigerveld en gaat halverwege K.M.R. 627 en 626 naar de N.wal over . Langs het Breisigerveld kan men niet op de slaggaard vertrouwen . De afvaart moet er rekening mede houden , dat aan Leubsdorf aan de N.wal , de Leubsdorfer Grund ligt , die ongeveer 100 m in de rivier uitsteekt . De N.wal is tot even beneden K.M.R. 626 steil . Verder naar boven vaart men aanvankelijk op circa 50 m uit de oever op . Tussen K.M.R. 625 en 624 vindt men onder de N.wal de Hönninger Grund . ( K.M.R. 624 , N.wal dorp Hönningen met schloss Arienfels en op de Z.wal Nieder Breisig met Kurhaus ) . De diepte op deze grond , waarvan het benedengedeelteniet kan worden aangetast , bedraagt K.P.- 2 m . Een zeer goede aanwijzing om vrij van de benedenpunt van deze ondiepte te varen , heeft men in eenkasteel aan de N.wal . Onder de N.wal opvarend , is dit kasteel door een vooruitspringend gedeelte van een berg , aanvankelijk voor het oog verborgen , maar wordt later zichtbaar . Zodra het kasteel in zijn geheel zichtbaar is ,men bevindt zich dan even boven K.M.R. 625 , houdt men onmiddellijk tot in het midden van de rivier af . Verder kan men de Hönningergrund met de slaggaard aantasten . Van halverwege K.M.R. 624 en 623 tot even beneden K.M.R. 622 is de N.wal tot op 30 m te naderen . Verder naar boven vindt men onder de N.wal weer een ondiepte , de Goldkopf . Ter vermijding van deze ondiepte houdt men even beneden K.M.R. 622 tot op 30% van de rivierbreedte uit de N.wal af en gaat vervolgens bij de mond van de haven van Bröhl naar de Z.wal . K.M.R. 621 , N.wal ligt Rheinbrohl . Bij M.W . blijft men omstreeks 30 m van de havendam verwijderd, om vervolgens achter Bröhler Grund uitvarende , weer naar de N.wal over te gaan .( Bröhler Grund tot K.M.R. 618 met op de punt de Fornicher Leyen ) . De diepte op de Bröhler Grund welke zich uitstrekt van ongeveer 400 m beneden tot even boven K.M.R. 619 , bedraagt K.P.-2,10 m . De N.wal is boven de Goldkopf , d.i.even beneden K.M.R. 621 af vrijwel steil , terwijl ook kort langs de meer bovenwaarts liggende kribben bij M.W. , voldoende water staat . Bij de bovenste krib neemt men de koers even buiten de benedenpunt van de Hammersteiner Werth . ( K.M.R. 620,5 tot K.M.R. 617 , N.wal de Mars Grund met Nieder Hammerstein . Z.wal K.M.R. 618,5 Fornich ) De buitenzijde van deze Werth , kan bij M.W. vrij dicht worden genaderd . Tot K.M.R. 618 houdt men 25 tot 30 m van de Werth ; boven K.M.R. 618 houdt men iets verder af en tast men de hier liggende ondiepte met de slaggaard aan . Halverwege K.M.R. 618 en 617 gaat men weer naar de Z.wal . Van K.M.R. 618 tot 616 is de z.wal tamelijk steil , maar op verscheidene plaatsen steken kleine steile ondiepte gedeelten uit , die niet zijn aan te tasten . In verband hiermede vaart men 40 á 50 m uit de oever op . Boven K.M.R. 616 liggen aan de Z.wal kribben ( het Namedeijerveld ) , waarvan men bij M.W. ongeveer 30 m verwijderd blijft . Deze koers houdt men tot K.M.R. 615 , waar men tot K.M.R. 615 , waar men naar de N.wal overgaat . ( N.wal , K.M.R. 617 Ober Hammerstein en op 615 Leutesdorf )Ook boven de Hammersteiner Werth aan de N.wal liggen kribben , waarlangs de diepte altijd ruim voldoende is . Binnen de kribben is de N.wal. onmiddenlijk steil , zodat men tot K.M.R. 614 dezelfde koers houdt . Boven K.M.R. 614 kan men kort langs de wal opvaren .om vervolgens dwars van Andernach ( K.M.R. 613,5 ,Z.wal ) , bij de Krahn , of even daarboven bij de aanlegsteigers naar de Z.wal te gaan . Andernach is een los - en laadplaats van diverse goederen en tevens een goede ankerplaats . Tot beneden K.M.R. 612 is de Z.wal steil . Onmiddellijk boven Andernach ligt onder de Z.wal een ondiepte , welke zich bovenstrooms uitstrekt tot boven K.M.R. 608 even beneden Wiessenthurm . ( Nette-Grund tot K.M.R. 609 de stroom de Nette .)

DPLA
Berichten: 1040
Lid geworden op: 03 sep 2014 19:18
Locatie: Haren (Ems) Deutschland

Rijnvaart Atlas

Bericht door DPLA »

Hallo Allemaal,

Op verzoek een nieuw topic aangemaakt :
Groetjes Pieter

We zeggen wat we doen, we doen wat we gezegd hebben !Plaats reactie