Re: Rijnvaart Atlas

Alles over binnenscheepvaart
ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaartatlas 67 Westerschelde .
Schaar van Spijkerplaat ;
Schaar van Spijkerplaat verbind het zuidelijk deel ( ankerplaats ) van de rede van Vlissingen met het NW einde van het Pas van Terneuzen . Het volgt vrijwel de noordzijde van de Hooge Platen en Hooge Springer , is ong 200 m breed en heeft op de oostdrempel ong. 30 dm minste diepte . De schaar is slechts ten dele betond .

Betonning Schaar van Spijkerplaat ( S.S.)
Binnenkomende aan SB : WZHS lichtbrulboei S.S.-V.H. ( Rarefl) ; Spitse tonnen No 1 en 3 ( beide met RaRefl ) ; Zwarte lichtboei No 5 ( RaRefl ) ;Spitse tonnen No 's 7 en 9 ; Spitse ton No 11 met kegel ; Spitse ton No 13
Binnenkomende aan BB ; WZHS sparboei H.-S.S. ( RaRefl ) ; Groene stompe ton ( Ougree) ; Stompe ton No 2 ; Stompe ton No 4 met cilinder ; Stompe ton No 6
Lichtenlijst Schaar van Spijkerplaat ,
255,
Schaar van Spijkerplaat , S zijde vaarwater ;Fl w ; Zwarte lichtboei SS 5 ( RaRefl ) ong. 40 flikkeringen per minuut .

Pas van Terneuzen ;
Pas van Terneuzen is , vanaf de hoek van Borsele , het grootscheepsvaarwater dat hier naar de zuidwal overgaat en zeer diep is ; nabij de Eendrachtspolder ligt de splitsing in Middelgat en Gat van Ossenisse .
Betonningstaat Pas van Terneuzen ,
Binnenkomende aan SB : Spitse ton No 11 ; Zwarte Lichtboei No 13 ;Spitse ton No 15 ;Zwarte lichtboei No 17(RaRefl) ; Spitse Ton No's 19 en 21 ; Zwarte sparboei No 23 ; WZHS bolton met ruit P.v.N - P.P. ; Spitse ton No 5 ( Vaarwater P.P.) ; Spitse ton No 25 met kegel ; Groene spitse ton ( Zinker ) ; Zwarte lichtboei No 27 .
Binnenkomende aan BB : RWHS lichtboei P.v.N.-E ( rood licht ) ; Stompe ton No 4 ; Rode lichtboei No 6 ; Stompe ton No 8 ; Rode lichtboei No 10 ( RaRefl);Stompe ton No 12 ; Rode lichtboei No 14 ; Stompe ton No 16 ;Rode lichtboei No 18 ( RaRefl ) ; Rode sparboei No 20 ; Rode Lichtboei No 22 ( RaRefl ) ; Groene spitse ton ( Richard 6 ) ; Stompe ton No 24 ; Rode lichtboei No 26 ; Rode Lichtboei No 28 ( RaRefl ) ; Rode lichtboei No 30 .
Lichtenlijst , Pas van Terneuzen
274
Pas van Terneuzen , NW punt Suikerplaat ; Iso r 8 sec ; RWHS lichtboei PvN -E
278 ,
Pas van Terneuzen , BeN Hoge Springer ; Iso w 8 sec ; WZHS lichtboei P.V.N.- S,S .
280 ,
Pas van Terneuzen . Bij W kant uitlopers Suikerplaat ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 6
282 ,
Pas van Terneuzen . BeE hoge springer ; Fl w ; Zwarte lichtboei 17 ( RaRefl ) ; 40 flikkeringen per minuut
284 .
Pas van Terneuzen ; BeW Suikerplaat ; Fl r ; Rode lichtboei 10 (RaRefl ) ; 40 flikkeringen per minuut
288,
Pas van Terneuzen BeS Suikerplaat ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 14 .
314 ,
Pas van Terneuzen . BeS Middelplaat ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 18 , Radarreflector
316 ,
Pas van Terneuzen , Bij SE punt Middelplaat ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 22 , Radarreflector .
318 ,
Pas van Terneuzen , S zijde vaarwater ; Fl w ; Zwarte lichtboei 27 ; 40 flikkeringen per minuut
320 ,
Pas van Terneuzen , N zijde vaarwater ; Fl r ; Rode lichtboei 26 ; 40 flikkeringen per minuut .
322,
Margarethapolder , Op dukdalf bij kop W havendam ; Ogn r & w 9 sec ; Lichtbaken met zwart gasreservoir met witte band , lantaarn rood hoogte= 7 m ; Elke 9 sec helder 6 sec . Zichtbaar rood van onder de wal ( 059 gr ) tot in 073 gr ; wit door E in 133 gr ; groen tot in 147 gr ; wit door S tot in 201 gr ; rood tot in 214 gr ; overigens wit . Voorzien van peilschaal .
324,
Eendrachtspolder ( Lage licht 0 , Dijkhoek beE Terneuzen ; Vgn r & w ; Vierkante ijzeren stoel , met rood rond lichthuis . hoogte 4,5 m ; Het lage licht zichtbaar , rood van onder de wal tot in 063 gr ; wit door E tot in 132 gr ; groen tot in 175 gr ; wit door S tot in 190 gr ; groen tot in 204 gr ; rood tot in 218 gr ; wit tot in 227 gr ; verder rood tot onder de wal .Het merk dezer lichten ( 324 +326 ) ,074 gr ,5 min inéén geeft leiding in het vaarwater beE Terneuzen .
326 ,
Eendrachtpolder ( Hoge licht ) , 308 m ENE vam lage licht ;O w 5 sec ; Wit -zwart vierkant ijzeren geraamte ,hoogte 6,4 m ; Het hoge licht elke 5 sec helder 4 sec ; zie ook 324 en 326 .
328 ,
Pas van Terneuzen , NW zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 28 ,Radarreflector ;

Everingen ,
De Everingen is de brede en aanvankelijk diepe voortzetting der Honte langs de wal van Zuid Beveland , waarin ter hoogte van het drooglopende haventje van Borsele , een ondiepte ligt , de Rug van Borsele . Tussen Borsele en Ellewoutsdijk is de noordzijde van het vaarwatergedeeltelijk aangewezen als oefengebied voor de Koningklijke Marine ; dit gebied , gemarkeed door BW stompe tonnen , gemerkt GG , is gevaarlijk voor scheepvaart en visserij , en moet worden gemeden . Het oostelijk gedeelte is nauw en aan veel verandering onderhevig ; het bodemprofiel is bultig ; voor diepte zie Dieptestaat .
Borsele ,
Het droogvallende haventje , 50m lang , 29 m breed , invaarwijdte ong. 7,50 m , is gelegen ong. 1800 m beoosten het licht van Borsele . De geul valt droog tot ong. 300 m buiten de havenhoofden . In de haven is de diepte 24 dm bij N.A.P. Stoomboten worden niet toegelaten . BeNNE de haveningang brandt van zonsondergang tot zonsopkomst op de dijk een natrium licht . Het haventje is bij storm niet volkomen veilig . Lengte Elijke kade = 43 m ; Wlijke - kade = 48 m . Een peilschaal bevindt zich beoosten het licht van Borsele . Het gemiddelde verval bedraagt 39 dm . Het havenbeheer berust bij de gemeente .
Betonning Everingen ( E )
Binnenkomende aan SB :RWHS lichtboei P.v.N. - E. ( rood licht ) ; spitse tonnen No's 1 ; 3 ; 5 ; Spitse ton No 7 met kegel ; Spitseton No 9 ; Spitse tonnen No 11 en 13 voorzien van scotchlite ; Spitse ton No 15 met kegel en scotchlite ; RWHS lichtboei M.G.-E . ( rood licht ) + RaRefl .
Binnenkomende aan BB : Stompe ton No 2 ; Groene stompe ton ( Vice Roy ) ; GroGroene stompe ton No's 4 en 6 ; Groene stompe ton No 6a met cilinder , en scotchlie ; Groene stompe tonnen No's 8 en 10 met scotchlite ; Benoorden het vaarwater 3 BW stompe tonnen GG ( oefengebied Koningklijke Marine ) .
Lichten Everingen
Volgens de lichtenlijst uit 1965 geen navigatie verlichting .

Zuid Everingen , ( Z.E.)
De Zuid Everinge is een sterk naar het zuiden gebogen uitloop van de Everingen . Het vaarwater is aan veel veranderingen onderhevig , maar is betond . Doorsteek tussen Everinge en Pas van Terneuzen .
Betonning Zuid Everinge
Binnenkomende aan SB : Spitse ton No 7 met kegel ( Everinge ) ; Spitse tonnen No's 1 en 3 ; Groene spitse ton ( Richard 6 )
Zuid Everinge heeft volgens de lichtenlijst uit 1965 geen navigatie verlichting

Stoombootengat ;
Stoombootengat ( geul tussen de Suikerplaat westenlijk en de Middelplaat ,oostenlijk ) Ongeveer 1,5 zeemijl van de kleine droogvallende haven van Ellewoutsdijk bestaat een verbinding van de Everingen met het Pas van Terneuzen door een betonde geul Stoombootengat genaamd . Het geultje is nauw . Het verdient aanbeveling de spitsetonskant zo dicht mogelijk te volgen .
Betonning Stoombootengat ;
Binnenkomende aan SB ; Spitse ton No 1 met kegel ; Spitse tonnen No 's 3 en 5 .
Binnenkomende aan BB=0
Stoombootengat , geen navigatieverlichting .

Gat van Ossenisse ( G.v.O.)
Het Gat van Ossenisse is een bochtige geul , die aan veel verandering onderhevig is . Aanvankelijk diep en breed ,wordt het vaarwater bij de Hoek van Ossenisse waar het zich om de ESE ombuigt smal en ondiep . Bij deze hoek zet het vaarwater zich om de NNE , als Overloop van Hansweerd , door de Platen van Ossenisse voort tot het Middelgat nabij Hansweerd .

Betonning Gat Van Ossenisse
Binnenkomende aan SB : Spitse ton No 1 ; Zwarte lichtboei No 3 ; Spitse ton No 5 ; Zwarte lichtboei No 7 ; Spitse ton No 9 ;Spitse to No 11 met kegel ; Spitse ton No 11a ; Spitse ton No 13 met kegel ; Spitse tonnen No's 15 en 17 ; Spitse ton No 19 met kegel .
Binnenkomende aan BB : WZHS bolton met kegel P.v.B . - G.v.O . ; Stompe tonnen No's 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; WZHS sparboei met kegel en bol O.H.- G . v. O . ; Stompe ton No's 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; WZHS bolton met ruit Z.G.- G.v.O.
Lichten Gat van Ossenisse .
370 ,
Gat van Ossenisse , E zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei GvO 3
372 ,
Gat van Ossenisse , E zijde vaarwater ;Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei GvO 7 .

Overloop van Hansweert . ( O.H.)
Betonning
Binnenkomende aan SB : WZHS sparboei met kegel en bol O.H.-G.v.O . ; Spitse tonnen No's 1 en 3 ; Spitse ton No 5 met kegel .
Binnenkomende aan BB : Stompe ton No 2 met cilinder ; Rode lichtboei No 4 ; Stompe ton No 6 ; WZHS lichtboei M.G. - O.H.
Lichtenlijst ;
374 ;
Overloop van Hansweerd , W zijde vaarwater ; Fl r ; Rode lichtboei OH 4 ; 40 flikkeringen per minuut .

Middelgat ( M.G.)
Middelgat het vervolg van het grootsscheepsvaarwater , loopt tot aan de ingang van het kanaal van Zuid Beveland . De overgang van Pas van Terneuzen naar Middelgat , tussen Eendrachtpolder en Hoek van Baarland , heet ook wel Pas van Baarland .
In de veerbotenhaven van Hoedekenskerke ( de Val ) is een pontonsteiger , waarvaan de veerboot op Terneuzen meert . De minste diepte in de haven bedraagt 35 dm bij gem LLWS . Steigergeld wordt geheven . Drinkwater is verkrijgbaar . Een busdienst vanaf Goes geeft verbinding met het spoorwegnet .Het oude haventje van Hoedekenskerke valt bij LW droog
Betonning Middelgat ( M.G.)
Binnenkomende aan SB : WZHS lichtboei M.G.-P.v.B ( wit licht ) ;WZHS bolton met kegel P.v.B.-G.v.O . ; Spitse ton No 29 ; Zwarte lichtboei No 31 ; Groene spitse ton ( Jupiter ) ; Spitse ton No 33 ; Zwarte lichtboei No 35 ( RaRefl) ;Zwarte sparboei No 37 ; Zwarte lichtboei No 39 ( RaRefl) ; Zwarte lichtboei No 41 ( RaRefl) ;Zwarte lichtboei No 43 ; Spitse ton No 45 ; WZHS lichtboei M.G.-O.H. ;Zwarte lichtboei No 49 ( RaRefl ) .
Binnenkomende aan BB : Stompe ton No 30A ( RaRefl ) ; RWHS lichtboei M.G.- E . ( rood licht ) ( RaRefl ) ; Stompe ton No 32 met cilinder ; Stompe ton No 34 ; Rode lichtboei No 36 ; Rode lichtboei No 38 ; Stompe ton No 40 ;Stompeton No 42 . De lichtboeien worden bij zware ijsgang vervangen door overeenkomstige gekleurde sparboeien ( of tonnen ) .

Lichtenlijst Middelgat ;
330
Middelgat , E zijde vaarwater ; Fl w ;WZHS lichtboei M.G-PvB ; 40 flikkeringen per minuut
332,
Middelgat , W zijde vaarwater ; Fl r ;Rode lichtboei 30 ; 40 flikkeringen .per minuut .
336,
Middelgat , W zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; RWHS lichtboei MG-E ( RaRefl )
337 ,
Middelgat , E zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 31
338,
Baarland , Dijkhoek beS het dorp ;O r & w 5 sec H lict= 8 m ; Zeskante ijzeren stoel met rood rond lichthuis ; Elke 5 sec helder 3 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 206 gr ; wit door W tot in 340 gr ; rood door N tot in 012gr ; verder wit tot onder de wal .
340
Middelgat , E zijde vaarwater ;Iso w 8 sec ;Zwarte lichtboei 35 ( RaRefl )
342
Hoedekenskerke ( de Val ) , W havenhoofd ; V r ; Houten mast ; Brandt tot na vertrek laatste veerboot en zonodig 's morgens voor aankomst eerste veerboot .
344,
Hoedekenskerke ( de Val 0 , E havenhoofd ; V gn , en Nautofoon ( 2 ) 20sec ; Vierkante betonnenpaal met rode lantaarn ; licht brandt de gehele nacht . Nautofoon , Elke 20 sec een groep van 2 stoten , aldus : stoot 1,5 sec ; pauze 2 sec ; stoot 4,5 sec ; pauze 12 sec . Wordt alleen ten behoeve van de veerboten in werking gesteld .
346 ,
Hoedekenskerke . Op E havendam van veerboothaven ; Iso gn r & w 2 sec ; Rode vierkante stenen toren met witte band , hoog 4,6 m ; Zichtbaar rood van onder de wal ( 198 gr ) tot in 206 gr ; wit tot in 212 gr ; groen door W tot in 316gr ; wit door N tot in 009gr ; rood tot onder de wal ( 041 gr ) ; overigens wit .
Het van kleur veranderen in groen is dwarsmerk op de lichtenlijn Biezelingsche Ham van om de S .Op de S havendam van de oude haven brandt van 1 oktober tot 1 april bij donkere maan een wit vast licht , zichtbaar van 095 gr door S en W tot in 314 gr .
348
Biezeligsche Ham ( Lage licht ) , Dijk beN Hoedekenskerke ; O r & w 7,5 sec ; Betonvoet met lichthuis , bovenste helft rood , onderste helft wit . Aangebouwde console met daglampen . hoogte = 2,9 m ; Beide lichten ( 348 en 350 ) elke 7,5 sec helder 5 sec , gelijktijdig onderbroken . Zichtbaar rood van 193 gr tot in 221 gr , dekkende de berm van de Biezelingen ; wit door W en N tot onder de wal ( 034 gr ) ; duister door E tot in 167 gr ; wit door S tot in 193gr .
350
Biezelingsche Ham ( Hoge licht ) , Dijk , ong 300 m beN lage licht ; Ogn r & w 7,5 sec ; Vierkant ijzeren geraamte , rode en witte vakken , hoogte = 16,4 m ; Het merk dezer lichten 010 gr inéén geeft leiding van de lichtboei M.G.-P.v.B tot dwars van Hoedekenskerke .
Het hoge licht zichtbaar rood van onder de wal tot in 214 gr ; wit tot in 230 gr ; groen door W tot in 293 gr ; verder wit door N tot onder de wal ( 050 gr ) .
Daglichten ( 07,5 sec ) zichtbaar van 002 gr , 5 min tot in 017gr , 5 min ( 7,5 gr aan weerszijde van de lichtenlijn .
352
Biezenlingse Ham ( Bermlicht ) ,Kop van de berm ; V r ; Rood lichtbaken met witte band ,noogte 9 m
354
Middelgat , W zijde Brouwerplaat ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 39 RaRefl ;
356
Middelgat , N zijde vaarwater ; Iso r 4 sec ; Rode lichtboei 36
358
Middelgat , NW zijde Brouwerplaat ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 41 met RaRefl .
360
Middelgat , N zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 38
362
Middelgat , S zijrde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 43
364
Middelgat , S zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; WZHS lichtboei MG-OH

Kabels .
Bijzondere aandacht verdienen de talrijke elektriciteit- en P.T.T. - kabels en pijplijdingen ( gas ) welke tussen Zeeuwsch Vlaanderen en Zuid Beveland liggen . Benoorden Borsele , aan de noordzijde van het kabelgebied is een mistseininstallatie opgesteld , bestaande uit een luidspreker , welke bij slecht zicht elke 20 sec uitroept : "Kabels - Niet ankeren - Cables - don't anchor ".
Ankerplaatsen .
Een goede ankerplaats vindt men in de W-inloop van de Everingen ; voorts tussen de zwarte lichtboei no 17 en de zwarte sparboei no 23 aan de S zijde van het vaarwater in de rode sector van de Brakman ; verder beoosten de rede van Terneuzen bij zwarte lichtboei no 27 . Tenslotte biedt ook de bocht nabij Kapellebank een ankerplaats voor grote diepgaande schepen ; deze ankerplaats wordt gedekt door de benedenwaartse rode sector van het Oeverlicht van Hansweerd , terwijl bij de westpunt van de Kapellebank de rode lichtboei no 38 ligt .


ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaartatlas deel 68 Westerschelde
KARAKTERS :
Eerst wil ik uitleg geven over de licht karakters ,die in de lichtenlijst ( afgekort ) tegenkomt .
V ( vast ) ; wanneer het licht voortdurend zonder onderbreking van dezelfde sterkte is
O ( onderbroken ) ; wanneer het met dezelfde sterkte schijnende licht regelmatig wordt onderbroken door een plotseling en evenzo eindigende verduistering , waarvan de duur kleiner is dan die van het schijnsel .
Iso ( isofase ) ; wanneer het met dezelfde sterkte schijnende licht regelmatig wordt onderbroken door een plotseling intredende en evenzo eindigende verduistering , waarvan de duur gelijk is aan die van het schijnsel .
S ( schitter ) ; wanneer het licht regelmatig schitteringen toot van al dan niet gelijkblijvende sterkte van een duur korter dan die der verduisteringen .
G O ( groepsonderbroken ) ; wanneer het met dezelfde sterkte schijnende licht regelmatig wordt onderbroken door een bepaalde groep van plotseling intredende en evenzo eindigende verduisteringen en de duur van elke verduistering kleiner is dan , of hoogstens gelijk is aan die der schijnsels tussen de groepen .
GS ( groepschitter ) wanneer het licht regelmatig een bepaalde groep van schitteringen toont , waarvan de schitteringen van al dan niet gelijkblijvende sterkte zijn en van een duur , korter dan die der verduisteringen tussen de groepen .
FL ( flikker ) ; wanneer het licht voortdurend zeer korte flikkeringen toont , ongeveer 40 of meer per minuut .
Int Fl ( onderbroken flikker ) ; wanneer de serie flikkeringen regelmatig wordt onderbroken door een duistere periode .

Douane
Te Hansweerd is een standplaats voor beamten der Nederlandse douane , tot inklaring van de uit België komende vaartuigen , welke zijn bestemd naar havens aan de Westerschelde , behalve Terneuzen .
Schaar van Waarde ( S.v.W ) ;
Schaar van Waarde is een diep vloedschaar , dat aanvankelijk loopt langs de wal van Zuid Beveland , later ombuigt om de oostzijde van de Plaat van Walsoorden en voorheen in het Zuidergat uitliep . Voor de veerhaven van Kruiningen . Ongeveer 750 m E van de veerhaven , ong, 350 m uit de wal , staan 5 meerpalen ; de 4 buitenste zijn voorzien van een rood vast licht .Het haventje van Waarde valt met laagwater droog .
Havens Nederland :
Kruiningen ;
De haven is 150 -300 m breed en ruim 300 m lang . De ingang wrdt gevormd door 2 stenen havendammen en is 90 m breed . Op de koppen van de havendammen staanlichtopstanden ( rood vast op W - , en groen vast op E havenhoofd ) . Ten behoeve van de veerboot een nautofoon op het W havenhoofd . Door jaarlijks baggeren wordt de diepte van de haven , over een breedte van 50 - 100 m , gehouden op 48 dm bij gem LLWS . Dit reductievlak ligt 27 dm onder N.A.P. De rijzing bedraagt bij springtij 52 dm en bij doodtij 43 dm . In de haven zijn rondom bazaltglooiingen . Tegen de noordenlijke glooiing ligt een ponton met fuik voor se veerboot Kruiningen - Perkpolder . Twee witte schitterlichtjes op deze ponton geven deveerboot leiding bij het binnenvaren van de haven . De max toegestane afmetingen voor vaartuigen welke de haven wensen aan te doen , bedragen : lengte 65 m , breedte 12,75 m en diepgang 2,90 meter .Alleen de navolgende soorten vaartuigen mogen de haven aandoen ;
a . Veerdienst- vaartuigen van de Provinciale Stoombootdienst op de Westerschelde tussen Kruiningen en Perkpolder ;
b . Rijksvaartuigen , vaartuigen van Rijksdiensten en - instellingen en vaartuigen ten behoeve van de uitvoeringen van Rijkswerken ;
c . Vaartuigen met vergunning van de Rijkswaterstaat .
Het is verboden te ankeren , dan wel ankers , kettingen en trossen te slippen voor en in de havenmond , vanaf de lijn , welke ligt evenwijdig aan , en op 150 m buitenwaarts van , de lijn die de havenkoppen verbindt . Dit verbod geldt ook voor het havengebied , dat zich uitstrekt tussen de buitenkruinlijn van het havenplateau en de lijn evenwijdig daaraan op een afstand van 40 m havenwaarts .
Er is een peilschaal bij het ponton van de veerboot . Het havenbeheer berust bij het Rijk . De havenmeester is de Waterstaatkundig Ambtenaar van de Rijks Waterstaat te Hansweerd .

Haven in de PERKPOLDER .
De haven is ong.120 m breed en ong. 250 m lang . DE ingang tussen de twee stenen havendammen is 23 m breed . Op de koppen van de havenhoofden staan lichtopstanden ( groen vast op W-, en rood vast op E havenhoofd ) Ten behoeve van de veerboot een nautofoon op het W havenhoofd . Door jaarlijks baggeren wordt de diepte van de haven gehouden op 48 dm bij gem. LLWS . Dit reductievlak ligt 27 dm onder N.A.P. De rijzing bij springtij 52 dm en bij doodtij 43 dm . In de havenkom is rondom steenglooiing . Tegen de SW zijde bevindt zich een ponton met fuik ten behoeve van de veerboot Kruiningen-Perkpolder . Ee tweede ponton ligt tegen de noordwestelijke glooiing . Twee witte onderbroken lichtjes inéén geven de veerboot leiding bij het binnenvaren van de haven .
De max . toegestane afmetingen voor vaartuigen welke de haven wensen aan te doen bedragen : lengte 65 m , breedt 12,75 m diepgang 2,90 m .
Alleen de navolgende soorten vaartuigen mogen de haven aandoen :
a . Veerdienst - vaartuigen van de Provinciale Stoombootdienst op de Westerschelde tussen Kruiningen -en Perkpolder .
b . Rijksvaartuigen , vaartuigen van Rijksdiensten en - instellingen en vaartuigen ten behoeve van de uitvoering van Rijkswerken .
c. Vaartuigen met vergunning van de Rijks Waterstaat . Het is verboden te ankeren , dan wel ankers , kettingen en trossen te slippen voor en in de havenmond , vanaf de lijn , welke ligt evenwijdig aan , en op 150 m buitenwaarts van , de lijn die de havenkoppen verbindt . Dit verbod geldt ook voor het havengebied dat zich uitstrekt tussen de buitenkruinlijn van het havenplateau en de lijn evenwijdig daaraan op een afstand van 40 m havenwaarts . Er is een peilschaal bij het ponton van de veerboot .

Walsoorden ;
De haven van Walsoorden heeft een breedte van ong.75 m en een lengte van 175 m . De diepte bedraagt 34 dm bij gem LLWS . Beschikbare kadelengte ong 100 m , 75 m , 60 meter . Twee lichten ( onderbroken wit 3 sec ) 220 gr inéén geven leiding in de toegangsgeul .

Schaar van Waarde ( S.v.W.) ;
Schaar van Waarde is een diep vloedschaar , dat aanvankelijk loopt langs de wal van Zuid Beveland , later ombuigt om de oostzijde van de Plaat van Walsoorden en voorheen in het Zuidergat uitliep . Voor de veerhaven van Kruiningen . Ongeveer 750 m E van de veerhaven , ong. 350 m uit de wal , staan 5 meerpalen ; de 4 buitenste zijn voorzien van een rood vast licht .
Het haventje van Waarde valt met laagwater droog .
Betonning Schaar van Waarde ( S.v.W.)
Binnenkomende aan SB : RWHS lichtboei Z.G.- S.v.W . ( rood licht ) ; Spitse ton No 1 met kegel ; Spitse ton No 3
Binnenkomende aan BB : Stompe ton No 2 met cilinder .

Bocht van Walsoorden :
Bocht van Walsoorden loopt van beoosten het bermlicht van Walsoorden langs de SW-zijde van de Platen van Valkenisse naar het Zuidergat .
Betonning Zuidergat ,Bocht van Walsoorden en Overloop van Valkenisse :
Binnenkomende aan SB : Zwarte lichtboei No 51 ( RaRefl ) ;Spitse ton No 53 ( RaRefl ) ; Zwarte lichtboei No 55 ( RaRefl ) ;WZHS bolton met ruit Z.G.- G.v.O. ; Spitse ton No 57 met kegel ; Zwarte lichtboei No 57a ; Zwarte lichtboei No 57b ; Zwarte lichtboei No 59 ( RaRefl ) ; Groene spitse ton ; Spitse ton No 63 ( RaRefl ) ; Zwarte lichtboei No 65 ; Zwarte lichtboei No 65a ; Spitse ton No 67 ; Spitse ton No 69 .
Binnenkomende aan BB : RWHS lichtboei Z.G.-S.v.W.( rood licht ) ;Stompe ton No 44 . ( RaRefl ).;Rode lichtboei No 46 ; Stompe ton No 46a ; Rode lichtboei No 48 ( RaRefl ) ; Rode lichtboei No 48a ; Rode lichtboei No 48b . ( RaRefl ) ; Rode lichtboei No 50 ; Stompe ton No 52 met cilinder ; Rode lichtboei No 54 ; Stompe ton No 56 ; Rode lichtboei No 58 ( RaRefl ) ; Rode lichtboei No 60 ; Stompe ton No 62 ; Rode lichtboei No 64 .

Lichten lijst Zuidergat , Bocht van Walsoorden en Overloop van Valkenisse ;
375
Zuidergat , SW zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei No 49 met RaRefl .
376
Zuidergat . Bij NE punt platen van Ossenisse ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei No 51 RaRefl ,
378
Kruiningen , Kop W havenhoofd ; V r en Nautofoon 10 sec ; Vierkante betonnen paal , 4,7 m hoog ; Onder het rode licht een mistlamp , rivierwaarts gericht , bermverlichting . Elke 10 sec 1 stoot van 5 sec . Wordt alleen ten behoeve van de veerboten in werking gesteld .
380
Kruiningen , Kop E havenhoofd ;V gn ;Vierkante betonnen paal , 4,2 m hoog ; Onder het groene licht twee mistlampen , één rivierwaarts , één haveninwaarts gericht ; alsmede bermverlichting .
382
Kruiningen ;750 m beSE de veerhaven ; 4x V r ; Meerpalen ; 5 meerpalen , waarvan de buitenste 4 verlicht .
384
Zuidergat ; NW van N punt Plaat v. Walsoorden ;Iso r 8 sec ; RWHS lichtboei ZG-SvW . 386
Zuidergat , NNE van Perkpolder ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei No 55 RaRefl ,
388
Zuidergat , W zijde Plaat v Walsoorden ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei No 46
390
Perkpolder , Kop W havenhoofd ; V gn ; Zwart-grijze ijzeren driepoot met rode lantaarn , 4,2 m hoog ; Onder het groene licht twee mistlampen , één rivierwaarts , één haveninwaarts gericht : alsmede bermverlichting . Alsmede een Nautofoon ( 2 ) 20 sec ; Grijze ijzeren vierkante stoel ; Elke 20 sec een groepvan 2 stoten , aldus : stoot 2 sec ; pauze 2,7 sec ; stoot 2 sec ; pauze 13,3 sec . Wordt alleen ten behoeve van de veerboten in werking gesteld .
392
Perkpolder , Kop E havenhoofd ; V r ; Zwart-grijze ijzeren driepoot met rode lantaarn , 4,7 m hoog ; Onder het rode licht een mistlamp , rivierwaarts gericht ; alsmede bermverlichting . 396
Walsoorden , Kop oude hoofd ; Iso gn r & w 4 sec ; Zwart rond lichthuis met witte band ; Zichtbaar rood van 130 gr tot in 168 gr ; wit door S tot in 251 gr ; groen door W tot in 324 gr ; wit tot in 342 gr ;rood door N tot in 009 gr ; overigens duister 'Voorzien van een verlichte peilschaal .
402
Bocht van Walsoorden , E zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ;Rode lichtboei No 48a
404
Walsoorden , Kop N havenhoofd ; V gn ; Zilvergrijze paal ; Onder het licht een mistlamp en een bermlicht .
404.5
Walsoorden , Kop S havenhoofd ; V r ; Zilvergrijze paal ; Onder het licht een bermlicht
405
Walsoorden ( haven ) , ( Lage licht ) ; Ow 3 sec ; Zilvergrijze paal . Dagmerk ; witte rechthoek ; Beide lichten ( 405 + 405.5 ) branden synchroon , elke 3 sec helder 2 sec . De lichten van 200 gr tot in 240 gr ( 20 gr ter weerszijde van de lichtenlijn ) . Het merk deze lichten 220gr inéén geeft leiding bij het binnenvaren van de haven .
405.5
Walsoorden ( haven ) ( Hoge licht ) ; O w 3 sec ; Zilvergrijze paal . Dagmerk : rode driehoek , punt naar beneden .
406
Bocht van Walsoorden , W zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte Lichtboei No 57a
408
Bocht van Walsoorden , E zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei No 48b
410
Bocht van Walsoorden , W zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 57b ;
412
Bocht van Walsoorden ,NE zijde vaarwater ; Fl r ; Rode lichtboei No 50 ; 40 flikkeringen per minuut .

Schaar van Valkenisse :
Schaar van Valkenisse is een vloedschaar , dat van het Schaar van Waarde aftakt , en loopt in SE-richting naar de Overloop van Valkenisse . Voor diepte in de oostelijke uitloop zie dieptestaat . Het haventje van de Zimmermanspolder valt met laagwater droog . Voor de haven van de Zimmermanspolder ligt een droogvallende steenhoop .

Zuidergat ;
Zuidergat loopt van de ingang van het Kanaal door Zuid Beveland tot aan de Overloop van Valkenisse . De NW- en Se - ingang van het Zuidergat zijn betrekkelijk smal . Voor diepte zie Dieptestaat . Bij Walsoorden steekt de berm in het vaarwater uit . Op de N-hoek van het Schor van Baalhoek , op de N-kant van het Konijnenschor en op de NW-kant van de Marlemonsche Plaat staan lichtbakens , resp . zwart ,zwart met 1 witte band en zwart met 2 witte banden . Het kleine haventje bezuiden het dorp Walsoorden benevens die van Kruispolder , Paal en Klinge ( Emmahaven ) vallen met laagwater droog .De overgang van Zuidergat in Nauw van Bat is Overloop van Valkenisse genaamd .
Lichtenlijst Zuidergat ;
414 ;
Groenendijk ( lage licht ) . Zeedijk beE het dorp ; O gn r & w 7 sec ; Vierkant opengewerkte opstand , rond bordes met hekwerk ; bovenste helft zwart , onderste helft wit . hoogte = 4,2 m ; Beide lichten ( 414 en 416 ) elke 7 sec helder 5 sec . Zichtbaar wit van 091 gr tot in 151 gr ; rood van onder de wal ( 151 gr ) tot in 162 gr ; wit door S tot in 206 gr ; groen tot in 233 gr ; wit door W tot in 275 gr ; rood tot in 286 gr ; dekkende het Schor van Baalhoek ; wit tot in 296 gr ; overigens verduisterd . Het merk dezer lichten 270gr 3 min inéén geeft leiding langs het Konijnenschor tot het Nauw van Bat .
416 ;
Groenendijk ( Hoge licht ) , 705 m be W lage licht ; O w 7 sec ; Geel vierkant ijzeren geraamte . Het lichthuis aan de E zijde zwart , overigens wit met zwarte band , wit dak .H=12,2 m ; Het hoge licht zichtbaar van 249 gr door W tot in 284 gr ; overigens verduisterd . Het lage licht staat op rails , zodat de lichtenlijn bij verandering van het vaarwater gewijzigd kan worden . Beide daglichten zichtbaar van 262 gr 5 min door W tot in 278 gr 5 min ( 8 gr ter weerszijden van de lichtenlijn 270gr 3 min ) .
417 ;
Groenendijk ( Hoge licht ) , 700 m beSSE licht No 414 ; O w 7 seec ; Elke 7 sec helder 5 sec . Hetmerk van dit licht 165 gr 5 min inéén met licht 414 geeft leiding in het N deel van het Zuidergat . De daglichten van dit licht en licht No 414 zijn zichtbaar van 157 gr , 5 min tot in 173 gr, 5 min ( 8 gr ter weerszijden van de lichtenlijn 165 gr , 5 min )
418 ;
Zuidergat , SW zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 59 RaRefl ;
420 ;
Zuidergat , SW zijde Platen v. Valkenisse ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 54 ;
422 ;
Baalhoek , Op het Schor BeN Baalhoek ; Iso gn r & w 4 sec ; Lichtopstand met zwarte gashouder H= 10,9 m ; Zichtbaar rood van onder de wal ( 092 gr ) tot in 114 gr ;wit door S tot in 226 gr ; groen tot in 232 gr ; wit tot in 266 gr ; rood door W tot in 278 gr , dekkende het Konijnenschor ; overigens wit .
424 ;
Zuidergat , Tegen S kant Platen van Valkenisse ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 58 , RaRefl .
426;
PAAL , Kop NW havendam ; V w ; H= 5,4 m ; Brandtijd 1 oktober - 1 april ,
428 ;
Overloop v Valkenisse , S zijde vaarwater ; Fl w ; Zwarte lichtboei 65 ; 40 flikkeringen per minuut .
430 ;
Konijnenschor , N kant van het schor ; O gn r & w 9 sec ; Lichtopstand met zwart gasreservoir met één witte band , H= 11,9 m ; Elke 9 sec helder 7 sec . Zichtbaar rood van onder de wal ( 083 gr ) tot in 090 gr ; wit tot in 155 gr ; groen tot in 163 gr ; wit door S tot in 262 gr; rood door W tot in 275 gr ; overigens wit .
431 ;
Overloop v Valkenisse , S zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 65a
434 ;
Overloop v Valkenisse , N zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ;Rode lichtboei 60
436 ;
Marlemonsche Plaat , N zijde plaat , ong 750 m van de oever ; Iso gn r & w 10 sec ; Lichtopstand met zwart gasreservoir met twee witte banden , h= 11,6 m ; Zichtbaar rood van onder de wal ( 070 gr ) tot in 087 gr ; wit door E tot in 093 gr ; groen tot in 152 gr ; wit door S tot in 221 gr ; rood tot in 232 gr ; overigens wit . Voorzien van een verlichte peilschaal .
Ankerplaatsen .
Goede ankerplaatsen wordt gevonden ten zuiden en zuidoosten van de veerhaven van Kruiningen , in de inloop van het Schaar van Waarde . In het Nauw van Bat heeft men nabij de inloop van het Schaar van de Noord een geschikte ankerplaats .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaart atlas deel 69 ; Westerschelde , beginnende in het Nauw van Bat ;
Nauw van Bat .
Beoosten de Platen van Valkenisse loopt het grootscheepswater weer onder de noordwal ; het is hier smaller en wordt door baggeren op diepte gehouden . De bocht , welke bij Bat moet worden gemaakt rond de noordpunt van de Plaat van Saaftinge , maakt dit gedeelte tot een zeer moeilijk vaarwater voor lange en diepgaande schepen , vooral als er ook tegenliggers zijn . Op de slikkant van Rilland staan achtereenvolgens de lichtbakens Westketel ( rood ) , Middenketel (rood met 1 witte band ) en Oostketel ( rood met 2 witte banden ) . Bezuiden Rilland staat , op de slikken , het lichtbaken Noordketel ( rood ) .
Betonning Schaar van de Noord ( S.v.N )
Binnenkomende aan BB ; WZHS lichtboei N.v.B-S.v.N ( RaRefl )
Betonning Nauw van Bat ( N.v.B.)
Binnenkomende aan SB ; WZHS lichtboei N.v.B.-S.v.N ( RaRefl ) ; Spitse ton No 71 ; Zwarte lichtboei No 73 ; Zwarte lichtboei No 75 ( RaRefl ) ; Zwarte lichtboei No 77 .
Binnenkomende aan BB ; Rode sparboei No 66 ; Rode lichtboei No 68 ( RaRefl ) .
Lichtenlijst Nauw van Bat ;
438;
Nauw van Bat , E zijde platen v Valkenisse ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 64 .
440 ;
Nauw van Bat , SE zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; WZHS lichtboei NvB-SvN . RaRefl
442 ;
Nauw van Bat ( Westketel ) , Op de slikken ESE van Zimmermanpolder ; O gn r & w 10 sec ; Lichtopstand met rood gasreservoir , H=10,3 m ; Elke 10 sec helder 7 sec . Zichtbaar rood van 229gr tot in 245 gr ; wit tot in 251 gr ; groen tot in 290 gr ; wit door N tot in 038 gr ; rood tot in 051 gr ; overigens wit
444 ;
Nauw van Bat , BeW Plaat v Saaftinge ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 73 .
446 ;
Nauw van Bat ( Middenketel ) , NW zijde vaarwater ; Iso w 3 sec ; Lichtopstand met rood gasreservoir met één witte band . H= 10 m .
448 ;
Nauw van Bat ( Noordketel ) , Schorrand , beS Rilland ; V w ; Lichtopstand met rood gasreservoir , H= 12,9 m ;Het merk van dit licht 044 gr inéén met No 446 geeft leiding in het Nauw van Bat . Het merk van dit licht 320 gr inéén met No 450 geeft leiding in het Pas van Rilland .
450 ;
Nauw van Bat ( Oostketel ) . In de bocht , aan de N zijde van het vaarwater ; Fl gn r & w ; Lichtopstand met rood gasreservoir met twee witte banden .H=9,4 m ; 40 flikkeringen per minuut . Zichtbaar rood van 271 gr tot in 294 gr ; wit tot in 326 gr ; groen , dekkende de Plaat van Saaftinge , door N tot in 052 gr ; wit tot in 061 gr ; rood tot in 077 gr ; overigens wit .
452 ;
Nauw van Bat , N zijde Plaat v Saaftinge ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 75 , RaRefl
454 ;
Reigersbergsche Polder , Hoek van de zeedijk beS het dorp Bat ; O gn r & w 5 sec ; Rode cilindrische gasketel met bordes en sectorrand . H=4,5 m ; Elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar rood van onder de wal ( 280 gr ) tot in 346 gr ;wit door N tot in 002 gr ; groen tot in 077 gr ; wit tot in 087 gr ; rood door E tot in 112 gr ; overigens wit .
456 ;
Nauw van Bat , BeS Bat , 150 m beW wrak "Aydin ";
Fl r ;Rode lichtboei 68 . RaRefl ; 40 flikkeringen per minuut .
458 ;
Nauw van Bat , N zijde Plaat v Saaftinge ; Iso w 4 sec ; Zwarte lichtboei 77 .
Rede van Bat ;
De ankerplaats is dwars van het droogvallende haventje beoosten de berm van Bat .
Schaar van de Noord , een zeer veranderlijke , onbetrouwbare geul door de Plaat van Saaftinge .
Het Vaarwater boven Bat ;
Het vaarwater boven Bat loopt van Bat bewesten langs de Ballastplaat tot de Belgische grens . Het noordelijk gedeelte van dit vaarwater , PAS VAN RILLAND genaamd , is aan veel veranderingen onderhevig door het steeds overwerken van de Plaat van Saaftinge en de Ballastplaat ; het wordt door baggeren op diepte gehouden . Deze platen gepasseerd zijnde , wordt het vaarwater weer dieper . Ook het zuidelijk deel is door uitwerken van de Ballastplaat aan veel veranderingen onderhevig . In het vaarwater loopt de grens over de grenspalen SW van Ossendrecht naar de dallijn van het Vaarwater boven Bat , volgt deze dallijn tussen de tonnen en lichtbakens door , tot zij de lijn der grenspalen bij de Hedwige-polder snijdt . Langs de oostzijde van de ballastplaat is de APPELZAK , een aan de zuidzijde teniet lopende vloedschaar . Op de steile oostkant van het Schor van Saaftinge staat op Nederlands grondgebied een lichtbaken met peilschaal .
Ankerplaatsen ,
Ter hoogte van het droogvallende haventje van Hedwigepolder ,nabij het schor van Saaftinge , heeft men een veilige ankerplaats met goede hougrond in het Schaar van Ouden Doel , waar een matige stroom loopt .
Betonning Vaarwater boven Bat ;
Binnenkomende aan SB ; Zwarte lichtboei No 79 ; Zwarte lichtboei No 81 ;Spitse ton No 81a ; Zwarte lichtboei No 83 ; Zwarte lichtboei No 85 ( RaRefl ) ; WZHS lichtboei S.-O.D.(RaRefl )
Binnenkomende aan BB ; Rode lichtboei No 70 ( RaRefl ) ; Stompe ton No 72 .
Lichtenlijst Vaarwater boven Bat ;
460 ;
Vaarwater boven Bat , BeE plaat v Saaftinge ; Iso w 8 sec ; Zwaret lichtboei 79 ;
462 ;
Vaarwater boven Bat , E zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 70 ,RaRefl .
464 ;
Vaarwater boven Bat , W zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 81a . RaRefl .
465 ;
Vaarwater boven Bat , W zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 81a ,RaRefl .
466 ;
Vaarwater boven Bat , W zijde vaarwater ; Fl w ; Zwarte lichtboei 83 ; 40 flikkeringen per minuut
468 ;
Vaarwater boven Bat ( B ) BeW Ballastplaat ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 74 RaRefl .
470 ;
Zuid Saaftinge , Op E kant schorren ; Iso gn r & w 10 sec ; Lichtopstand met zwarte gasketel met witte band ; Zichtbaar rood van 160 gr tot in 172 gr ; wit door S tot in 246 gr ; groen door W tot in 300 gr ; wit tot in 322 gr ; rood tot in 340 gr ; overigens wit .Voorzien van verlichte peilschaal .
472;
Zandvliet ( B ) , E zijde vaarwater ; Fl r ; Rode lichtboei 76 .RaRefl ; 40 flikkeringen per minuut .
473 ;
Saaftinge , SW zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 85 , RaRefl .

Betonning Schaar van Ouden Doel ( O.D.)
Binnenkomende aan SB ; Spitse ton No 1 en No 3 ;Spitse ton No 5 met kegel .
Binnenkomende aan BB ; WZHS lichtboei S-O.D ( RaRefl ) ; Stompe tonnen No's 2,4 en 6 ; WZHS lichtboei F-O.D.

De Schelde ;
De Schelde hogerop van de grens tot Antwerpen verliest meer en meer het karakter van een zeearm , om dat van een rivier te verkrijgen . Naast het hoofdvaarwater is ook hier nog een vloedschaar , die van Ouden Doel . Dit vaarwater is buiten gebruik .
Ankerplaatsen
Boven fort Liefkenshoek wordt een geschikte ankerplaats voor zeeschepen gevonden vanaf de steiger Liefkenshoek tot aan de zwarte lichtboei No 97 . De ankerplaats bevindt zich aan de S-zijde van het vaarwater . Schepen bestemd naar de van Cauwelaert- en Boudewijnsluizen draaien op bovenwaarts van zwarte lichtboei No 103 . De aangewezen ankerplaats aldaar strekt zich uit beS de sluismonding , langs de E-walkant, tot aan rode lichtboei No 94 . De westgrens van deze ankerplaats wordt aangegeven door een lichtlijn ( 039 gr ) . Hogerop vinden diepgaande schepen een ankerplaats tussen rode lichtboei No 116 en het westelijk lichtbaken van Oosterweel aan de S-kant van het vaarwater . Minder diepgaande schepen kunnen voor anker gebracht worden aan de zuidzijde van de rede van Oosterweel , tussen de twee lichtbakens , en bezuiden de lijn "lichten bezuiden Royerssluis 091 gr inéén .
Verboden ankerplaats ,
Zeeschepen mogen zonder vergunning van het Loodswezen niet voor anker blijven liggen in het vaarwater tussen de ingang van het Oude Dok ( Bonapartedok ) en een lijn ong 800m hiervan .
Betonning sstaat , De Schelde van de grens tot Antwerpen .
Binnenkomende aan SB ;
Plaat van Doel ; Zwarte lichtboei No 85a ,RaRefl ; groene spitse ton ( obst ) ; Zwarte lichtboei No 87 ; Zwarte lichtboei No 89 ; Zwarte lichtboei No 91 ( RaRefl ) ; WZHS lichtboei F.-O.D. ; Zwarte lichtboei No 93 ;
Ketelplaat ; Zwarte lichtboeien , No 95 ( RaRefl ) , No 97 , No 99 ( RaRefl ) , No 101 ( RaRefl ) , No 103 .
PUNT VAN MELSELE ; Zwarte lichtboei No 105 (RaRefl )
PALINGPLAAT ; Zwarte lichtboei No 109 ; 2 BWVS spitse tonnen ; 2 BWVS lichtboeien ( blauw licht )
BINNENKOMENDE aan BB ;
BALLASTPLAAT ; Rode lichtboeien , No 74 (RaRefl ) , No 76 ( RaRefl ) , No 78 , F .
Plaat van Lillo ; Rode lichtboeien No 80 , No 82 , No 84 (RaRefl ) , No 86 , No 90 ( RaRefl ) Groene wraklichtboei met cilinder ( Dzierzijnski ) , Groee spitse ton , Rode lichtboei No 92 .
Plaat van de Parel ; Rode lichtboei No 94 , No 98 ( RaRefl ) , No 100 , No 102 ( RaRefl ) , No 104 .
Plaat van Boomke ; Rode lichtboei No 108 , stompe ton No 110 , Rode lichtboei No 112 ( RaRefl ) , No 114 , No 116 ( RaRefl )
De BWVS spitse tonnen en de noordenlijke lichtboei ter rede van Antwerpen worden van 15 oktober tot 15 maart opgenomen .
lichtenlijst , Schelde
474 ;
Zandvliet , ( B) NE zijde vaarwater ;Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 78
476 ;
Saaftinge (B) , NW punt Plaat v Doel ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 85a ,RaRefl
478 ;
Noord Ballastplaat (B) , W kant der plaat ; Sgn r & w 4 sec ; Zwart baken, rode lantaarn . lantaarn ; Elke 4 sec 1 schittering van 1 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 309 gr ; wit tot in 332 gr ; groen tot in 338 gr ; wit door N tot in 038 gr ; groen tot in 058 gr ; wit door E tot in 104 gr ; rood door S tot onder de wal .
479 ;
Plaat van Doel (B) , Reg peilschaal NW kant der plaat ; Flgn& 2 FLR ( vert ) ; Baken met registrerende peilschaal
480 ;
Zandvliet (B) , N zijde Plaat v Doel ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 87
482 ;
Zuid Ballastplaat (B) , N zijde toegang naar Zandvlietsluis ; Iso gn r & w 4 sec ; Zwart houten baken . RWGb dagmerk ; Zichtbaar rood van onder de wal tot in 324 gr ; wit door N tot in 021 gr ; groen door E tot in 097 gr ; wit tot in 118 gr ; rood tot onder de wal .
484 ;
geen
486 ;
Zandvliet (B) , NE zijde Plaat v Doel ; Fl w ;Zwarte lichtboei 89 , RaRefl
487 ;
Zandvliet (B) , NE zijde Plaat v Doel ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 89a .
488 ;
Zandvliet (B) ( Lage licht ) ; O gn r & w 5 sec ; Rode traliemast met rode lantaarn ; Het lage licht elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar wit van onder de wal tot in 049 gr ; groen door E tot in 103 gr ; wit tot in 121 gr ; rood tot onderde wal . Dagmerk: rood rechthoekig bord , zichtbaar stroomop - stroomafwaarts . Het merk dezer lichten 116 gr inéén geeft leiding over de Rug van Zandvliet .
490 ;
Zandvliet (B) ( Hoge licht ) , 150 m ESE van lage licht ; O w 5 sec ; Rode paal met rode lantaarn ; Het hoge licht elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar van 091gr tot in 141 gr .
492 ;
Zandvliet( Oudendijk ) (B) ( Lage licht ) 400 m beS lage licht Zandvliet ; O gn r & w 5 sec ; Zwart baken , rode lantaarn , RWVS dagmerk ; Elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 350 gr ; wit door N tot in 017 gr ; groen door E tot in 102 gr ; wit tot in 140 gr ; rood tot onder de wal . Hetmerk lage licht ( No 488 ) 357 gr inéén met het lage licht ( No 492 ) geeft leiding in het vaarwater beW Frederik , van de lichtenlijn Frederik tot de lichtenlijn Doel . Verlichte peilschaal .
494 ;
Frederik (B , E zijde plaat v Doel ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 91
498 ;
Frederik (B) , E zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lochtboei 80
500 ;
Frederik (B) ( Lage licht ) , Dijkhoek nabij Suikerfabriek ; O gn r & w 5 sec ; Rood lichthuis op zwarte stoel ; Het lage licht elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 024gr ; wit tot in 033 gr ; groen tot in 064 gr ; verder wit door E tot onder de wal . Het merk dezer lichten ( (500 + 502 ) 140 gr iné'én geeft leiding langs de Plaat van Doel .
502 ;
Frederik (B) ( Hoge licht ), Dijk , ong 180 m SE van lage licht ; V w Rood lichthuis op rood en wit diagonaal gestreepte stoel ; Het hoge licht zichtbaar van 114 gr tot in 161 gr .
504 ;
Frederik (B) , SE zijde Plaat v.Doel ; Fl w ; Zwarte lichtboei 91a RaRefl ; 40 flikkeringen per minuut .
506;
Frederik (B) , E zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 82 .
508 ;
Frederik (B) , W zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 93
510 ;
Schelde (B) , E. zijde vaarwater ; Fl r ; Rode lichtboei 84 RaRefl ; 40 flikkeringen per minuut .
512 ;
Doel (B) ( Lage licht ) , Linkeroever , 300 m beN de steiger van Doel ; S gn r & w 4 sec ; Zwart baken met rode lantaarn ; Het lage licht elke 4 sec : 1 schittering van 1,5 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 190 gr ; wit tot in 207 gr ; groen door W tot in 327 gr ; verder wit tot onder de wal . Het merk dezer lichten ( 512 + 514 ) 197 gr inéén geeft leiding tussen Frederik en Doel , beS de lichtenlijn Zandvliet ( Oudendijk ) .
514 ;
Doel (B) ( Hoge licht ) , Op de dijk , 190 m 197 gr van lage licht ; V w ; Witte paal met rode lantaarn ;
516 ;
Doel (B) , 3 m binnen kop steiger ; O r & w 5 sec ; Rode traliemast met rode lantaarn ; Elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar rood van omder de wal tot in 178 gr , dekkende de spitsetonnenkant ; wit door S en W tot in 334 gr ; verder rood tot onder de wal .
518 ;
Lillo (B) E zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 86
520 ;
Lillo (B) ,E zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 90 RaRefl .
521 ;
Lillo (B) W zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 95 , RaRefl .
522 ;
Lillo (B) , Op NW punt steiger ; O gn r & w 10 sec ; Zwart baken , rode lantaarn ; Elke 10 sec helder 7 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 304 gr ; wit tot in 325 gr ; groen door N tot in 079 gr ; wit tot in 147 gr ; verder rood tot onder de wal .
523 ;
"Dzierzynski "(B) , BeS wrak ; GS(2) gn 10 sec ; Groene lichtboei met cilinder ; Elke 10 sec een groep van 2 schitteringen .
524 ;
Lillo (B) , E zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 92 .
526 ;
Liefkeshoek (B) ( Lage licht ) . Op de dijk dwars van het fort ; O gn r & w 3 sec ; Rood vierkant ijzeren lichthuis op betonnen stoel ; Elke 3 sec helder 2 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 127 gr ; wit tot in 146 gr ; groen door S tot in 265 gr ; wit door W tot in 289 gr ; rood tot onder de wal , dekkende de spitsetonskant . Een groen vast licht zichtbaar tot op 1 zm , benedenwaarts tussen rode lichtboei 90 en de linkeroever , bovenwaarts in het vaarwater van Kruisschans tot bij zwarte lichtboei 95 , wordt 6,5 m boven water getoond , wanneer voorbijgaande schepen vaart moeten minderen . Verlichte peilschaal .
528 ;
Lifkenshoek(B) ( Hoge licht . Dijk , 60 m 283 gr van lage licht ; V w ; Rode ijzeren paal , rode lantaarn ; Zichtbaar van 210 gr door W tot in 290 gr . Dit licht , 283 gr inéén met het vorige licht ( 526 + 528 ) , geeft leiding over de drempel van Lillo .
530 ;
Lillo (B) ( Lage licht ) . Slikken , NW van Kruisschans ;O w 5 sec ; Zwart baken , rode lantaarn . RaRefl ; Beide lichten elke 5 sec helder 4 sec , gesynchroniseerd . Op ong. 125 m 281 gr van het lage licht een baken met RaRefl . Het merk dezer lichten ( 530 + 532 ) inéén geeft leiding over de drempel van Lillo .
532 ;
Lillo (B) ( Hoge licht ) , Dijk , 127 m 101 gr van lage licht ;O w 5 sec ; Rode paal , rode lantaarn , RaRefl ; Het hoge licht zichtbaar van 069 gr door E tot onder de wal .
534 ;
Belgische Sluis (B) , Schor , SE van Lillo ; Sgn r & w 4 sec ; Zwart baken , rode lantaarn ; Elke 4 sec i schittering van 1,5 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 317 gr ; wit tot in 338 gr ; groen tot in 345 gr ; wit door N en E tot in 092 gr ; verder rood tot onder de wal .
536 ;
Belgische Sluis (B) , S zijde vaarwater ; Fl w ; Zwarte lichtboei 97 ; 40 flikkeringen per minuut
538 ;
Belgische Sluis (B) , N zijde Ketelplaat ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 99 .RaRefl .
540 ;
Kruisschans (B) . Op schor , ong 1000 m beN ingang Cauwelaersluis ; Sgn r & w 5 sec ; Zwart baken , rode lantaarn ; Elke 5 sec 1 schittering . Zichtbaar rood van onder de wal door N tot in 001 gr ; wit tot in 015 gr ; groen door E tot in 108 gr ; wit tot in 125 gr ; verder rood tot onder de wal . Verlichte peilschaal
542 ;
Kruisschans (B) , E zijde Ketelplaat ; FL w ; Zwarte lichtboei 101 , RaRefl ; 40 flikkeringen per minuut
544 ;
Ankerplaats Meestoof (B) , N zijde ingang Boudewijnsluis ; V r ; Ijzeren opstand met wit rechthoekig scherm ; Vertcale neonbuis , 3 m lang . De strook beE het merk "lichten 544 en 548a o39 gr inéén is bestemd als ankerplaats .
546 ;
Boudewijnsluis (B) , invaart ; V r , V gn ; a= Rood licht aan N zijde , op buitenste dukdalf . b = Groen licht aan S zijde , op landhoofd tussen Boudewijn - en van Cauwelaertsluis , boven licht No 548a .
548 ;
Van Cauwelaertsluis (B) , invaart ; V r , V gn ; a= Rood licht aan N zijde , onder licht No 546 b , b= Groen licht aan S zijde , op dukdalf .
550 ;
Meestoof (B) , SE zijde Ketelplaat ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 103
552 ;
Meestoof (B) ,In de bocht , nabij de E oever ; Sgn r & w 4 sec ; Zwart baken met rode lantaarn ; Elke 4 sec 1 schittering van 1,0 sec . Zichtbaar wit van onder de wal tot in 039 gr ; rood tot in 056 gr ( over de ankerplaats ) ; wit tot in 081 gr ; rood door E tot in 095 gr ; wit tot in 151 gr ; groen tot in 175 gr ; wit door S tot in 195 gr ; rood tot onder de wal . Boven dit licht een neondriehoek ( rood licht ) met zijden van 2 m , punt naar beneden , zichtbaar stroomop- en afwaarts .
554 ;
Plaat van de Parel (B) ( Willemsrek ) , Bij NE punt v.d.plaat ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 94
556 ;
De Parel (B) ( Lage licht ) , Op steiger , dwars van het fort ; Ogn r & w 5 sec ; Zwart baken met rode lantaarn ; Het lage licht elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 228 gr ; wit tot in 238 gr ; groen door W tot in 346gr ; wit door N tot in 008 gr ; verder rood tot onder de wal . Het merk dezer lichten ( 556 + 558 ) 232 gr inéén geeft leiding over de drempel van de Parel .
558 ;
De Parel (B) ( Hoge licht ) , Dijk , 630 m 232gr van lage licht ; VgL ; Oranje Paal
560 ;
Plaat van de Parel (B) , SW zijde v.d.plaat ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 98 , RaRefl
562 ;
Plaat van de Parel (B) , Bij S punt v.d.Plaat ;Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 100
564 ;.
Filip (B) 30 m beE aanlegsteiger van het fort ; Sgn r & w 6 sec ; Zwart baken met lichthuis , vierkant en rood ; Elke 6 sec 1 schittering van 2 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 294 gr ; wit tot in 306 gr ; groen door N tot in 017 gr ; wit door E tot in 113 gr ; rood tot in 141 gr ; overigens verduisterd .
566 ;
Krankeloon ( Sluisje ) (B) ( Lage licht ) Op dijkronding beE fort St.Marie ; Ogn r & w 5 sec ; Witte betonnen stoel met rode band , rode lantaarn . ; Het lage licht elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 164 gr ; wit door S tot in 179 gr ; groen door W tot in 274 gr ; groen door W tot in 274 Gr ; dekkende de stompetonskant ; wit tot in 285 gr ; rood tot onder de wal . Het merk dezer lichten 280 gr inéén geeft leiding door het Pas van Krankeloon ( lichten 566+568 )
568 ;
Krankeloon ( Sluisje )(B)(Hoge licht ) , 280 m 280 gr van lage licht ; V w ; Witte traliemast met rode band , rode lantaarn ; Het hoge licht zichtbaar van 186 gr door W tot onder de wal .
570 ;
Krankeloon (B) , W zijde Plaat van Krankeloon ; Fl r ; Rode lichtboei 102 , RaRefl .
572 ;
Krankeloon (B) , N zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 104 ;
574 ;
Krankeloon (B) , S zijde vaarwater ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 105 , RaRefl ;
576 ;
Krankeloon (B) , N zijde vaarwater ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 108 ;
578 ;
Boerenschans (B) ( Lage licht ) , Buitendijks op de laagwaterlijn . ; Sgn r & w 3sec ; Zwart baken met rode lantaarn ; Het lage licht elke 3 sec 1 schittering van 0,3 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 321 gr ; wit door N tot in 071 gr ; groen tot in 079 gr ; wit door E tot in 102 gr ; rood tot in 115 gr ; overigens verduisterd . Verlichte peilschaal . Het merk dezer lichten ( 578 + 580 ) 095 gr inéén geeft leiding door het Pas van Krankeloon .
580 ;
Boerenschans (B) ( Hoge licht ) . Op de dijk , 400 m 095 gr van hoge licht ;Flw ; Witte paal met rode lantaarn ; Het hoge licht ong . 60 flikkeringen per minuut . Zichtbaar van 341 gr door N en E tot onder de wal . Boven elk dezer lichten een neondriehoek ( rood licht ) met zijden van 2 m , boven het lage licht punt naar boven en zichtbaar stroomop - en afwaarts , boven het hoge licht punt naar beneden en zichtbar stroomafwaarts .
582 ;
Pijp Tabak (B) ( Oeverlicht ) , Dijk beS Draaiende Sluis ; Ogn r & w 5sec ; Rood vierkant ijzeren lichthuis op betonnen stoel ; Elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 142 gr ; wit door S tot in 260 gr ; groen door W tot in 288 gr , dekkende de stompetonskant ; wit tot in 297 gr ; rood tot onder de wal . Boven dit licht een neondriehoek ( rood licht ) met zijden van 2 m , punt nar beneden , zichtbaar stroomop-en afwaarts .
584 ;
Draaiende Sluis (B) ( Hoge licht ) . Dijk ,1075 m SE van Oeverlicht ; Fl w ; Rode paal met rode lantaarn ; Zichtbaar van 113 gr door S tot in 194 gr . Het merk van dit licht !$! gr ( 584 +586 ) , inéén met No 586 geeft leiding over de drempel van Draaiende Sluis .
586 ;
Pijp Tabak (B) ( Lage licht ) , Zomerdijk , 850 m SE van Oeverlicht . ; Ogn r & w 5 sec ; Rode betonnen stoel met witte band , rode lantaarn ; Elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 135 gr ; wit door S tot in 228 gr ; groen tot in 263 gr ; wit door W tot in 274 gr ; rood tot onder de wal .
588 ;
Pijp Tabak (B) ( Hoge licht ) , 250 m 269 gr van lage licht ; Fl w ; Witte paal met rode lantaarn ; Zichtbaar van 205 gr door W tot in 293 gr . Het merk van dit licht 269 gr inéén met No 586 geeft leiding over de drempel van Oosterweel .
590 ;
Pijp Tabak (B) , W zijde Plaat va Boomke ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 112 , RaRefl
592 ;
Pijp Tabak (B) , SW zijde Plaat van Boomke ; Iso r 8 sec ; Rode lichtboei 114
594 ;
Oosterweel (B) , S zijde Plaat van Boomke ; Fl r ; Rode lichtboei 116 RaRefl
596 ;
Oosterweel (B) , BeSw Oosterweel , 10 m binnen het paalhoofd ; Fl r & w ; Betonnenbaken met rode lantaarn ; ongeveer 60 flikkeringen per minuut , Zichtbaar rood van onder de wal tot in 281 gr ; wit door N tot in 084 gr ; verder rood tot onder de wal .
598 ;
Oosterweel (B) , BeSE Oosterweel , 10 m binnen het paalhoofd ; Sgn r & w 4 sec ; Rode vierkante ijzeren opengewerkte lichtopstand , rode lantaarn ; Elke 4 sec 1 schittering van 1 sec . Zichtbaar rood van onder de wal bovenwaarts tot in 308 gr ; wit in het vaarwater tot in 334 gr ; groen , dekkende de Palingplaat , door N tot in 040 gr ; wit door E tot in 096 gr ; rood tot onder de wal benedenwaarts . Verlichte Peilschaal .
600 ;
Oosterweel (B) ( Lage licht ) , S palenhoofd Royerssluis ; V r ; Paal met wt rechthoekig dagmerk . 2 ; Verticale neonbuis , 3 m lang . Het merk dezer lichten ( 600 + 602 ) 091 gr inéén geeft leiding over de drempel van Oosterweel . Beide lichten zichtbaar ong. 90 gr ter weerszijden van de lichtenlijn . De strook beS de lichtenlijn is bestemd als ankerplaats .
602 ;
Oosterweel (B) ( Hoge licht ) , 170 m 091 gr van lage licht ; Vr ; Paal met witte driehoek , punt omlaag . 4 ; Neondriehoek met zijden van 2 m .
604 ;
Royerssluis (B) , N palenhoofd ; Vr ;
606 ;
Royerssluis (B) , S palenhoofd ; Vgn
608 ;
Palingplaat (B) , NE punt plaat ; Iso w 8 sec ; Zwarte lichtboei 109 .
610 ;
Rede Antwerpen (B) , Linkeroever , beN ingang Jachthaven ; Vr & w ; Betonnen paal met rode lantaarn , met bol als topteken ;Zichtbaar wit van onder de wal benedenwaarts door W tot in 283 gr ; rood door N tot onder de wal bovenwaarts . De rode sector dekt de ankerplaats , welke is aangewezen voor rijks - en pleziervaartuigen .
612 ;
Rede Antwerpen (B) , NE lijke dukdalf van de vlotbrug St.Annaveer ; Or & w 5 sec ; Rode lantaarn op dukdalf ; Elke 5 sec helder 4 sec . Zichtbaar rood van onder de wal tot in 202gr ; wit door W en N tot in 022 gr ; rood tot onder de wal . De rode sectoren dekken stroken , voorbehouden tot lig - en ankerplaatsen voor Rijks- en pleziervaartuigen .
614 ;
Rede Antwerpen (B) , BeE St Anna ; O b 10 sec ; BWVS lichtboei ; Elke 10 sec helder 7 sec . Wordt van 15 oktober - 15 maart opgenomen en niet vervangen . Bakenen de S zone af , aangewezen als ligplaats voor pleziervaartuigen .
616 ;
Rede Antwerpen (B) , BeW ingang Schippersdok ; O b 10 sec ; BWVS lichtboei ; Elke 10 sec helder 7 sec .
tot zover de betonning en lichten tot Antwerpen .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaart atlas 70 ,
Daar we geeindigd zijn met de lichtenlijst te Antwerpen , kunnen we verder de reis vervolgen , met de zeemansgids voor de nederladse kust als leidraad en wel met ;
Quarantaine en Douane ;
De quarantaine van schepen bestemd naar de dokken geschiedt op stroom ; voor schepen bestemd naar de kaden geschiedt de quarantaine op de ligplaats . DE Belgische beambten der inkomende rechten voor de binnenscheepvaart bevinden zich te Lillo op de rivier . Wanneer de aandachtvan de scheepvaart dient te worden getrokken voeren de politievaartuigen ter rede Antwerpen een blauw flikkerlicht .
Laden en lossen van ontplofbare stoffen .
Laden en lossen van ontplofbare stoffen geschiedt op Belgisch gebied op de rede van Liefkenshoek , tussen de steiger en de zwarte lichtboei No 95 . Zeeschepen , die ontplofbare stoffen laden of lossen , tonen bij nacht drie onder elkaar geplaatste lichten ; het bovenste en het onderste wit , het middelste rood .
Bij dag wordt een rode vlag getoond . Voorbijvarende schepen moeten aldaar ter plaatse hun vaart aanmerkelijk verminderen . Wanneer op de rede van Liefkenshoek vaartuigen geankerd liggen om ontplofbare stoffen te laden of te lossen , wordt dit bij nacht te kennen gegeven door een groen licht , dat onder het steigerlicht getoond wordt .
Peilschalen .
Op de Westerschelde zijn de volgende peilschalen geplaatst : even E van het licht van Borsele , tegen de dijk ; aan het licht op het uiteinde van de berm bij de Margarethapolder ; N van de veerhaven van Hoedekenskerke ; aan een dukdalf op het einde van een berm bewesten Hansweerd ; aan het oostbermlicht van Walsoorden ; aan het lichtbaken Marlemonsche Plaat ; aan het lichtbaken van Zuid Saeftinge ; aan het zuidelijk lichtbaken van Oudendijk ; aan de steiger bij Liefkenshoek ; aan een paal nabij het lichtbaken Kruisschans ; aan ht licht Boerenschans en bij het bovenste lichtbaken van Oosterweel . De meeste Nederlandsche peilschalen en die van Oudendijk , Liefkenshoek , Boerenschans , Kruisschans en Oosterweel zijn verlicht . De peilschalen bestaan uit horizontale planken van 1 dm hoogte , op onderlinge afstanden van 3 dm , afwisselend rood en wit geschilderd . De bovenste plank ( rood ) is gemerkt 17 ( in witte cijfers ) . Het nulpunt valt samen met gem. LLWS ; de aanwijzing der peilschaal geeft dus de rijzing boven het reductievlak der kaart aan . De peilschalen op Belgisch gebied vallen droog op gem . LW . Registrerende peilschalen zijn aanwezig te Vlissingen , Terneuzen , Hansweerd , Bat , Schaar van Ouden Doel , Liefkenshoek , Fort St. Marie , Fort Filip en Antwerpen ( Kattendijksluis en Loodsgebouw ) .
Watergetijden .;Voor gemiddede havengetallen , vervallen , stijging en daling van het water en reductievlak zie tabel 1 . In onderstaande tabel zijn gegevens opgenomen betreffende de tijden van het doorkomen en de gemiddelde maximum sterkte der getijstromen en tijden van HW en LW , alles ten opzichte van HW Vlissingen .
Rede Vlissingen ; vloedstr. 5h vvor ; sterkt 2,'5 ; HW 0 h ; Ebstr, 1h na ; sterkte 2,'8 ; LW 6h 30 na
Terneuzen ; vloedstr , 4h 45 voor ; sterkte 2,'3 ; HW 0h 30 na ; ebstroom 1h30 na ; str sterk , 2, '8 ; LW 7h na :
Hansweerd ; vloedstr 4h voor ;sterkte 2,'1 ;HW 1h na ; ebstr, 2 h na ; sterkte 2,'1 LW 7h30 na :
Bat ; vloedstr. 3h30 voor ; sterkte 1,'9 ; HW 1h30 na ; ebstr; 2h30 na ; sterkte 2,'6 ; LW 8h15 na
Lillo ; vloedst, 3h10 voor ; sterkte 1,'7 HW 1h45 na ;ebstr, 2h40 na ;sterkte 1,'7 ;LW 8h40 na
Antwerpen ; vloedstr, 2h30 voor ; sterkte 1,'9 ; HW 2h na ; ebstr, 3h na ;sterkte 1,'7 ; LW 9h10 na .
De vloedstroom loopt het hardst in het 4e en 5e uur ; men noemt dit "de run ". Het ogenblik van stil water duurt slechts kort . Het zeewater komt gewoonlijk niet hoger de rivier op dan tot Antwerpen . Voorbij Vlissingen trekt de vloedstroom langs de hoek van Borsele het eerst de Everingen in ; als hij goed door is , loopt het tij tussen Vlissingen en Borsele het hardst langs de Spijkerplaat en de Springer . Voorbij Terneuzen trekt de vloedstroom naar de platen en droogten benoorden Ossenisse , vooral in het laatst van het tij , zodat men daar de westwal moet houden en verder langs de haven van Hansweerd het eerst in het Schaar van Waarde , zodat men daar tijdig de zuidzijde van het vaarwater opzoekt . In het Schaar van Waarde loopt een half uur eerder vloed dan voor Walsoorden . Van Walsoorden loopt het tij weer geregeld door tot bij de hoek van de Zimmermanpolder ( bij de Westketel ) , waar twee vloedstromen elkaar ontmoeten : een die het vaarwater door het Nauw van Bat volgt en een die daarop met een hoek van 90 gr. langs de Zimmermanpolder in het hoofdvaarwater komt . Reeds ruim 2,5 uur vóór HW Bat begint deze laatste vloedstroom langs de Zimmermanpolder in hethoofdvaarwater te komen , aanvankelijk NE-waarts gericht , daarna geleidelijk E-waarts ; de snelheid neemt toe tot ruim 6 zm/u bij springtij . Een kwartier na HW Bat begint deze dwarsstroom in sterkte af te nemen . Tussen 1,5 uur vóór tot een kwartier na NW Bat kan , vooral bij springtij , deze dwarsstroom zeer hinderlijk zijn en de schepen plotseling niet onbelangrijk uit hun koers drukken . In het Nauw van Bat loopt langs de noordkant maar weinig vloedstroom ; deze trekt aldaar sterk langs en over de spitsetonskant . Op het laatst van het tij loopt er nog een fikse vloedstroom langs de spitse tonnen , als er reeds ebstroom begint te lopen langs de noordkant . Voorbij Bat zet de stroom meest op de oostwal aan , zodat men dicht langs de Plaat van Saaftinge moet houden . Met de ebstroom moet men hoofdzakelijk de tegenovergestelde wallen houden , vooral zolang de platen nog onder zijn ; boven Bat moet men dan bepaald zorgen de oostwal te houden . In het Nauw van Bat loopt langs de noordkant zeer veel ebstroom en bij de Plaat van Valkenisse zet deze aanvankelijk sterk naar de stompetonskant ; voorbij Walsoorden moet men de oostkant van het vaarwater houden . Voorbij de Kapellebank en langs Hoedekenskerke trekt de ebstroom in de bocht en loopt van daar over naar de wal van Terneuzen bij de Eendrachtpolder ; men moet bij de hoek van Baarland de spitsetonskant houden om niet naar de Everingen gezet te worden . Tussen Borsele en Vlissingen loopt de ebstroom het hardst langs de Kaloot . Gedurende het laatst van de ebstroom loopt de stroom meer geregeld naar het beloop van de vaarwaters , daar de platen , die dan meest hoog droog liggen , deze nagenoeg geheel in de bedding houden . Bij hoog - en laagwater is het stil water in de scharen en nevenvaarwaters , terwijl in het grootscheepsvaarwater de stroom nog ongeveer 1 uur doorloopt . Het tij kentert eerst in de scharen en daarna in de hoofdvaarwaters waarin zij uitkomen . Op Belgisch gebied zet de stroom over het algemeen het sterkst in de buitenbochten . De vloedstroom zet sterk in het Schaar van Ouden Doel en daar bezuiden over naar de stompetonskant . Onder de wal bij Fort Filip loopt bovenstrooms weinig of geen vloed . Afvarende schepen in het hoofdvaarwater moeten hier in de bocht rekening houden met de vloedstroom , die sterk naar BB zet . De ebstroom zet bij Fort Filip sterk naar de stompetonskant . Bij de Ballastplaat trekt de ebstroom gedeeltelijk in de Appelzak .
Bijzondere bepalingen ;
Bijzondere bepalingen ( zie "Bijzonder aanvaringsreglement Wester Schelde ") , ter voorkoming van aanvaring , zijn van kracht in de Sardijngeul en op de rivier boven de Perkpolder , voor schepen van 160 m en meer lengte of 80 dm en meer diepgang , die voorzien zijn van een loods . Deze schepen tonen op aanwijzing van de loods het sein : overdag een zwarte cilinder in de top van de fokkemast , 's nachts een rood licht , rondom zichtbaar , boven het toplicht , of , indien twee toplichten gevoerd worden , boven het hoogste toplicht . Ieder vaartuig , dat varende is en dit sein niet voert , moet die uit een nevenvaarwater komen , uitwijken voor die welke het hoofdvaarwater volgen .
Vaart minderen .
Op het belgische gedeelte der Schelde moet op de volgende plaatsen de vaart aanmerkelijk verminderd worden , ten einde schadelijke golfslag te voorkomen ; bij het passeren van de droogvallende haventjes van Doel en Kalloo ( Fort St. Marie ) , van de rede van Oosterweel voor Antwerpen - badplaats op de linkeroever en voor de steigers op de rechteroever ; verder bij sluismondingen , aanlegsteigers , kaden , plaatsen waar oeverwerken worden uitgevoerd , enz

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaartatlas 71 , Vaaraanwijzingen Schelde ( zeemansgids voor de nederlandse kust , 1964 )
Vaaraanwijzingen ;
Grootscheepsvaarwater . Overdag .
Grote en diepgaande schepen volgen uitsluitend het grootscheepsvaarwater . Opvarende loopt men van de haven van Vlissingen aanvankelijk langs de zeedijk van Walcheren . Men stuurt op zicht van tonnen en lichtboeien verder , doch houde rekening met de waarschuwingen omtrent het dwars overtrekken van de stroom ,welke hierboven onder "Watergetijden ", werden gegeven . Hierbij heeft men leiding aan de verschillende geleidelijnen . In het Pas van Terneuzen zijn het die van de lichtopstanden van de Nieuwe Neuzenpolder en van de Eendrachtpolder . In het Middelgat die van de lichtopstanden van de Biezelingsche Ham . Tusen de Biezelingsche Ham en Hansweerd volgt men de bocht van het vaarwater , de toren van Waarde even buiten de havenhoofden van Hansweerd houdende . Nabij de berm van Walsoorden loopt in de daar zeer diepe vaargeul zowel bij eb als bij vloed een zwaar tij . Uit de Bocht van Walsoorden komende bereikt men de SE-uitloop van het Zuidergat bewesten het lichtbaken Baalhoek , waar men leiding heeft aan de merklijn der lichtopstanden van Groenendijk . Van nabij het lichtbaken Marlemonsche Plaat koerst men naar het Nauw van Bat , waarbij de hoge lichtopstand Noordketel 044 gr inéén wordt gebracht met het lichtbaken Middenketel .
WAARSCHUWING .
In verband met dwarsstroom ( zie onder Schelde Watergetijden ) ; dienen van 1,5 uur vóór tot een kwartier na HW Bat tussen de spitse ton No 69 en de lichtboei No 73 schepen in geen geval op te lopen en voorbij te varen ; grote diepgaande schepen wordt sterk aanbevolen dit deel van het vaarwater niet eerder te bevaren dan een kwartier na HW Bat . Afvarende schepen dienen over de vloed , vooral van 1,5 uur vóór tot een kwartier na HW Bat het ontmoeten van opvarende schepen te vermijden tussen de lichtboeien No.73 en NvB-SvN . Deze waarschuwing geldt evenzeer voor de binnenvaart .
Nabij zwarte lichtboei No 73 gekomen zijnde , kan de bocht worden gerond op zicht van de lichtboeien aan de spitsetonskant en van de lichtbakens aan de stompetonskant naar het Vaarwater boven Bat . Daar stuurt men op zicht van de tonnen en boeien , van de merklijn Noordketel - Oostketel ( 320 gr ) en van het lichtbaken van Zuid Saaftinge verder . Na het passeren van het baken van Zuid Saaftinge ( 51 gr 22 min N- 4 gr 13 min E ) worden de lichten van Zandvliet inéén gebracht ; voor overgang naar de merklijn van de lichtopstanden van Frederik moet ijdig SB uit gedraaid worden .
Op het Belgische deel der Schelde heeft men verder opvolgend leiding aan de lichtenlijnen van : Oudendijk , Doel , Lillo , Liefkenshoek , de Parel ,Krankeloon , Boerenschans , Draaiende Sluis , Pijp Tabak en Oosterweel . Overigens vaart men op zicht van de betonning . De vaarwaters buiten het grootscheepsvaarwater zijn alleen overdag te bevaren op zicht der tonnen . Binnenschepen en , tijdens hoogwater , vele zeeschepen kiezen de kortere weg door de Everingen . Men stuurt daartoe van af de Hoek van Borsele even bezuiden de Hoek van Ellewoutsdijk , zorgende vrij te blijven van de Rug van Borsele en van het betonde oefengebied der Koninklijke Marine . Tot voorbij Ellewoutsdijk is het vaarwater diep ; de hoek kan dicht genaderd worden . Het verdere gedeelte van het vaarwater is aan voortdurende verandering onderhevig .
Binnenschepen , van Breskens komende , maken gebruik van het Vaarwater langs Hoofdplaat en de Paulinapolder . Het Gat van Ossenisse ( SW - deel ) en in aansluiting daarop de Overloop van Hansweerdgeeft enige bekorting op het grootscheepsvaarwater . Binnenschepen en kleine zeescgepen komende van Terneuzen of uit de Everingen met bestemming Hansweerd en Antwerpen kunnen van dit vaarwater gebruik maken . Het E-lijk deel van het Gat van Ossenisse , dat een aanmerkelijke bekorting geeft op het grootscheepsvaarwater is slechts geschikt voor binnenschepen , die met goed halftij en wassend water van dit vaarwater gebruik kunnen maken . Daar dit deel nauw en ondiep en bovendien aan voortdurende verandering onderhevig is , wordt bijzondere voorzichtigheid bij het bevaren aanbevolen . Binnenschepen en kleinere zeeschepen varen vanaf Hansweerd door het Schaar van Waarde en het Schaar van Valkenisse . Deze vaarwaters zijn zeer veranderlijk .
Grootscheepsvaarwater . BIJ NACHT ,
Men stuurt van Vlissingen de Honte in , het licht van Vlissingen ( Oeverlicht ) WIT houdende Dit licht dekt met een rode sector de wal van Walcheren . Het licht van Borsele dekt met een GROENE sector de Spijkerplaat ( spitsetonskant ) en met een RODE de Kaloot en de ingang van de Sloehaven ; daartussen toont het de veilige , WITTE sector . Men houdt deze witte sector en daarna op zicht langs zwarte lichtboei No. 9 en de verdere lichtboeien in het Pas van Terneuzen . Als dwarsmerk dienen de kleurveranderingen van het licht van Borsele en wel van groen in WIT ter hoogte van zwarte spitse ton No 11 , en van wit in GROEN ter hoogte van RWHS lichtboei PvN - E . Nabij de zwarte lichtboei No 17 wordt koers veranderd naar BB ; men zorgt dat het verklikkerlicht van de Brakman ( 51gr 21 min N - 3 gr 46 min E ) NIET rood wordt . Men heeft dan leiding aan de lichtenlijn Nieuw Neuzenpolder ( 125 gr ) , totdat het onderbroken verklikkerlicht op de hoek van de Brakman van WIT , GROEN wordt , om daarna met het onderbroken licht van de Westhavendam van de Oosthaven van Terneuzen ( het "Oeverlicht ") ROOD-WIT 115 gr vooruit , of even op SB - boeg , naar de Oosthaven van Terneuzen te lopen . Is men ongeveer dwars van de Westhaven van Terneuzen gekomen , dan maakt men dit licht WIT en stuurt op zicht van de nu goed te verkennen havenlichten op de havenhoofden van de Oosthaven van Terneuzen , goed vrij van en langs deze haven , waarna geleidelijk de lichten van de Eendrachtpolder 074 gr 5 min inéén gebracht kunnen worden , welke geleidelijn men kan volgen tot het lichtvan de Margarethapolder vrijwel dwars is ,
AFKOMENDE schepen dienen goed SB-zijde van het vaarwater te houden , welke duidelijk wordt aangegeven door lichtboeien
Het Oeverlicht van Terneuzen wordt van WIT , GROEN . De oostelijke grens van deze GROENE sector dekt de stompetonskant . Zijn er tegenkomende schepen en moet men dus na het passeren van de haven van Terneuzen dieper de bocht houden , dan zorge men , dat het lage licht van de Eendrachtpolder niet ROOD wordt . De walkant van de bocht van Terneuzen , ankerplaats voor lossende schepen , wordt voorts nog gedekt door RODE sectoren in het Oeverlicht van Terneuzen en in het licht van de Margarethapolder , en door de zwarte lichtboei No 27 .
Het wederom WIT worden van het licht van de Margarethapolder geeft aan dat men nu op zicht rode lichtboei No 28 kan gaan ronden .
DE stompetonskant in het Pas van Baarland wordt gedekt door een RODE sector in het licht van de Margarethapolder .
Daarna zoekt men zo spoedig mogelijk de lichtenlijn van de Biezelingsche Ham 010 gr inéén op , om deze lichtenlijn te volgen , totdat het licht van Hoedekenskerkevan WIT , GROEN wordt .
Wordt men bij doorstaande vloed te veel om de oost gezet , dan waarschuwt een GROENE sector in het lage licht van de Eendrachtspolder voor de Rug van Baarland . Een bovenwaartse RODE sector in het licht van Baarland en een benedenwaartse RODE sector in het licht van Hoedenskerke waarschuwen voor de wal van Zuid - Beveland . Zijn er tegenliggende schepen , dan blijve men beoosten de lichtlijn Biezelingsche Ham .
AFKOMENDE schepen behoren zoveel mogelijk de lichtenlijn Biezelingsche Ham inéén te varen ( 190 gr ) .
Vanaf Hoedekenskerke ( 51 gr 25 min N - 3 gr 55 min E ) stuurt men naar de zwarte lichtboei No 39 zorg dragende dat het licht van Hoedekenskerke , dat inmiddels van groen WIT is geworden , WIT blijft . Een bovenwaartse RODE sector in het zuidelijke ( lage ) licht van de Biezelingsche Ham van wit , GROEN , om daarna wederom WIT te worden . In deze WITTE sector wordt de zwarte lichtboei No 41 gerond , waarna op de zwarte lichtboei No 43 aangehouden wordt . De WITTE sectoren van het hoge licht van Biezelingsche Ham en dat van Hansweerd geven leiding voor het bevaren van het Middelgat beN Brouwersplaat en Molenplaat . De benedenwaartse rode sector in het licht van Hansweerd dekt tevens de Bocht van Biezelinge , die gebruikt wordt als ankerplaats voor grote en diepgaande schepen .
Aanvankelijk wordt nu , na de zwarte lichtboei No 41 , de zwarte lichtboei No 43 gerond en , eveneens in de WITTE sector van het licht van Hansweerd , op dit licht aangestuurd , om , nadat men ver genoeg doorgelegen heeft , op zicht van de lichtboeien MG-O.H. , No 49 , No 51 en van de RWHS lichtboei ZG - SVW , in de lichtenlijn van Groenendijk ( 165 gr 5 min ) het Zuidergat in te varen .
Een bovenwaartse GROENE sector in het licht van Hansweerd dekt de spitsetonskant van het Zuidergat .
Bezuiden de berm van Walsoorden wordt de stompetonskant van de Bocht van Walsoorden gedekt door de GROENE sector van het bermlicht ; de wal en het Schor van Baalhoek door RODE sectoren van het lage licht van Groenendijk ( 51 gr 22 min N - 4 gr 03 min E ) en van het lichtbaken Baalhoek .
Wanneer de GROENE sector van het lage licht van Groenedijk ( in 232 gr ) overgaat in WIT wordt het lichtbaken van Baalhoek op SB-boeg gebracht , zorgende niet in de benedenwaartse RODE sector van laatstgenoemde licht te komen , tot de lichten van Groenendijk 270,5 gr inéén komen . Opvarende schepen dienen bezuiden deze lichtenlijn te blijven tot bij de zwarte lichtboei no 65a . Het lichtbaken Baalhoek dekt met zijn beneden - en bovenwaartse rode sectoren de zuidwal en de spitsetonskant van de Overloop van Valkenisse . De noordelijke GROENE sector van het lichtbaken Konijnenschor dekt de rode lichtboei No 58 . Nabij zwarte lichtboei No 65a draait men BB uit en komt voorbij het lichtbaken Marlemonsche Plaat in de lichtenlijn van het Nauw van Bat ( 044 gr ) waarbij de bovenwaartse WITTE sector van het lichtbaken Marlemonsche Plaat leiding geeft . De RODE sectoren van de lichtbakens Konijnenschor en Marlemonsche Plaat dekken de zuidwal en de spitsetonskant van het vaarwater .
AFVARENDE schepen houden de lichtenlijn van Bat ( 044gr ) tot S van de lichtboei No. 64 , waarop zij SB uit draaien om beS langs lichtboei No . 60 in in de lichtenlijn van Groenendijk ( 270,5 gr ) te komen . De benedenwaartse WITTE sector van het lichtbaken Marlemonsche Plaat en de bovenwaartse WITTE sector van het lichtbaken Konijnenschor geven hierbij leiding . Men houdt dit merk tot men het lichtbaken Baalhoek bijna dwars heeft , vanwaar men op zicht der lichtboeien en de bovenwaartse WITTE sector van het bermlicht de Bocht van Walsoorden invaart en in de lichtenlijn van Groenendijk ( 165,5 gr ) het Zuidergat instuurt .
De WZHS lichtboei NvB-SvN en de zwarte lichtboei No 73 dekken resp . de zuidwest punt e de westzijde , de zwarte lichtboeien Nos , 75 , 75a , 77 en 79 de noord- en oostzijde van de Plaat van Saaftinge ; de lichtbakens Westketel , Middenketel en Oostketel geven de noordzijde van het vaarwater aan .
OPVARENDE verlaat men de merklijn door het Nauw van Bat , zodra het licht van de Reigersbergsche Polder van groen , WIT is geworden , en houdt nu in die WITTE sector op dit licht aan , totdat men de groene sector van het lichtbaken Oostketel in WIT ziet veranderen , waarop men de Plaat van Saaftinge kan gaan ronden , hetgeen op zicht van de zwarte lichtboeien No 77 en 79 geschiedt , in de bovenwaatse WITTE sector van Oostketel .Mocht men te lang hebben doorgelegen , dan waarschuwt een benedenwaartse RODE sector in het licht van de Reigersbergsche Polder voor de steile kant van de slikken bij Bat . Na te zijn rondgekomen wordt het licht van de Reigersbergsche Polder van groen , WIT ; is men te veel om de oost gezet ( hetgeen bij gaande vloed niet denkbeeldig is ) , dan waarschuwt dit licht door kleurverandering van wit in ROOD voor de stompetonskant van het Vaarwater boven Bat . Men stuurt verder op zicht van de lichtboeien , in de WITTE sectoren van de lichten Reigersbergsche Polder en Zuid Saaftinge , om de zuid .
Een benedenwaartse RODE sector in het lichtbaken van Zuid Saaftingen ( 51gr22min N-4 gr 13 min E ) waarschuwt voor de spitsetonskant .
Bij de rode lichtboei no 78 kan men de lichtenlijn Zandvliet opzoeken om in die lichtenlijn ( 116 gr ) over de Rug van Zandvliet naar de lichtenlijn van Frederik te lopen . Een bovenwaartse RODE sector in het licht van Zuid Saaftinge dekt de slikken aan de SW-zijde .
Diepgaande AFKOMENDE schepenhouden benoorden het lichtbaken van Zuid Saaftinge middenvaarwaters of op een derde stompetonskant en ronden de Plaat van Saaftinge zodra het licht van Reigerbergsche Polder in 002 gr van wit , GROEN wordt op zicht van de betonning .
Voor het Belgische gedeelte der Schelde gelden de volgende aanwijzingen :
OPVAREND volgt men de lichtenlijn Zandvliet ( 116 gr ) en vervolgens de lichtenlijn Frederik ( 140 gr )
De zwarte lichtboei No 89a beE langs rondende wordt overgegaan in de lichtenlijn :"lage licht Zandvliet in licht Oudendijk 357gr ". Deze lichtenlijn wordt gevolgd tot delichten van Doel vooruit ( 197 gr ) inéén komen . De lichtenlijn van Doel wordt gevolgd tot het licht op de havendam van Doel van wit , ROOD wordt , waarna men de Vlaamsewal houdt , aanvankelijk met het licht op de havendam van Doel ROOD-WIT achteruit .Men brengt het licht van Liefkenshoek , dat hier WIT is , geleidelijk aan SB , de RODE sectoren in dit licht dekken de wal . De lichtenlijnen van Lillo ( 101gr ) en Liefkenshoek( 283 gr ) geven leidingover de drempel van Lillo . Na het passeren van de drempel vanLillo houdt men in de WITTE sector van het licht van de Kruisschans en rondt op zichtvande zwarte lichtboeien Nos. 99 , 101 en 103 , de Ketelplaat . Voorbij de van Cauwelaertsluis stuurt men aan op het licht van het Fort de Parel in de WITTE sector . Een RODE sector in dit licht dekt de spitsetonskant . De lichtenlijn (232gr ) geeft leiding over de drempel van de Parel . De rode lichtboei No 98 wordt goed aan BB gehouden . Als het licht van de Parel van wit , GROEN wordt , wordt de Plaat van de Parel over BB gerond , waarna men het licht van de Parel WIT achteruit , en het lage licht licht Krankeloon ( 51gr15min N-4gr 18 min E ) WIT vooruit krijgt. Rode sectoren van beide lichten dekken hier de Vlaamse wal ; de rode lichtboei No 100 dekt de westzijde van de Plaat van de Parel . De rode lichtboei No 102 wordt goed aan BB gehouden . Voorbij Ft.St.Marie loopt men in de bovenstrooms gerichte WITTE sector van het lage licht van Krankeloon , enin de benedenwaartse WITTE sector van het lage licht Boerenschans , tot men vooruitleiding krijgt aan de lichten van Boerenschans ( 095 gr ) of achteruit aan die van Krankeloon ( 280gr ) . In deze lichtenlijn loopt men tot nabij zwarte lichtboei No 105 , waar het oeverlicht van Pijp Tabak van rood WIT wordt . Daarna SB uitdraaiend , wordt de lichtenlijn Draaiende Sluis ( 141gr ) opgezocht .
RODE sectoren in oeverlicht Pijp Tabak dekken de wal. De rode lichtboei No 114 wordt gerond ; daarna geeft de lichtenlijn Pijp Tabak ( 269gr ) leiding over de drempel van Oosterweel tot nabij het westelijke lichtbaken . Hier steekt het diepe vaarwater over naar de noorderwal . De strook bezuiden de lijn "lichten bezuiden Royerssluis 091 gr inéén "is bestemd voor ten anker liggende schepen .
De bocht tussen de Royerssluis en de Kattendijksluizen wordt gerond op zicht van de zwarte lichtboei No 109 . Men loopt aldus op 150 á 200 m afstand van de kaden van Antwerpen .
De bovenwaartse WITTE sector in het oostelijk licht van Oosterweel geeft het vaarwater aan , een GROENE sector in dit licht dekt de Palingplaat .
AFVARENDE volgt men deze vaaraanwijzing hoofdzakelijk in omgekeerde richting . Men houdt dicht langs de Oosterweelse wal tot bij het westelijke lichtbaken van Oosterweel , langs de rode lichtboeien Nos 116 , 114 en 112 en heeft daarbij leiding aan de lichtenlijnPijp Tabak . Een RODE sector in het lage licht Boerenschans dekt de stompetonskant . Voorbij boerenschans krijgt men leiding aan de lichten Krankeloon ( 280 gr ) voorit en aan de lichten Boerenschans ( 095 gr ) achteruit . Als het licht van Ft. Filip van groen , WIT wordt en het lage licht van Krankeloon van wit , GROEN , ter hoogte van rode lichtboei No 102 , brengt men , langzamerhand SB omkomende het licht van Ft . de Parel WIT vooruit . Later loopt men SB uit , evenwel zorgend dat dit licht niet GROEN wordt vóór men de rode lichtboei No . 98 heeft bereikt . Vooral bij vloed geve men hier bijtijds SB roer . Van rode lichtboei No.98 stuurt men aan op de rode lichtboei No. 94 , het lichtbaken Meestoof WIT houdende ; hierbij heeft men leiding aan de lichtenlijn ( 232 gr ) over de drempel van de Parel .
Van de van Cauwelaertsluis wordt SB-wal gehouden . Een RODE sector in het licht van Kruisschans dekt benedenwaarts de wal .
De lichtenlijn van Liefkenshoek ( 283 gr ) en Lillo ( 101gr ) geven leiding over de drempel van Lillo .
Na het passeren van de rode lichtboei No.92 rondt men langzaam de Plaat van Lillo . Diepgaande schepen mogen hier de stompetonskant niet te veel naderen . Vanaf de rode lichtboei No 90 houdt men het licht op de havendam van Doel WIT .Een GROENE sector in het lage licht van Doel waarschuwt voor de stompetonskant . Als dit licht van groen , WIT wordt , krijgt men leiding aan de lichtenlijn van Doel 197 gr achteruiten daarnaaan de lijn der lichten : "lage licht Zandvliet 357 gr inéén met licht OUdendijk ", zorgende dat dit licht niet ROOD wordt . Nabij de lichtboei No. 91 krijgt men leiding aan de lichtenlijn Frederik 138 gr , totdat de lichten van Zandvliet ( 116 gr ) achteruitinéén komen . Diepgaande schepen houden op een derde tussen deze lichtlijn en de stompetonskant . Verderop volgt men de hierboven aangegeven vaaraanwijzing voor het Nederlandse gedeelte der Schelde .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaart Atlas 72 Antwerpen .( Beschrijving van Westeuropese vaarwegen uitg. N.P.R.C. 1960 .)
Daar we de Schelde opgevaren zijn komen we nu voor de stad Antwerpen .
Haven van Antwerpen .
Geografische ligging .
Gelegen in België , in de provincie Antwerpen . Het grote havencomplex is gelegen even ten noordwesten van de stad Antwerpen en is bereikbaar vanuit de Schelde en het Albertkanaal . In het zuidwestelijke gedeelte van de stad , aan de Schelde , liggen de Schippersdokken .
Tonnage en klasse-indeling .
Bevaarbaar voor binnenvaartuigen van 2000 ton en meer , klasse 5 , alsmede zeevaartuigen ; met uitzondering van de Schippersdokken , deze zijn bevaarbaar voor vaartuigen tot 1000 ton , klasse 3 .
Indeling van de haven .
Aan de oostzijde van de Schelde bevinden zich de volgende dokken :
1 . Hansadok , lang 2000 m , breed 400 m en diep 11,75 m ;kaainummers ,even 232 tot 300 , oneven 401 tot 441 .Door de Boudewijnsluis en de Kruisschanssluis is vanuit de Schelde , ter hoogte van de gemeente Kallo , toegang tot benoemde dok
2 . Petroleumhaven , lang 1000m , breed 250 m tot 500 m en diep 11,20 m ; de toegang tot deze haven ligt in het zuidwestelijke gedeelte van het Hansadok .
3 . Leopold Dok , lang 1500 m , breed 250 m en diep 11,75 m , kaainummers ; even 206 tot 230 en oneven 207 tot 239 . Gelegen aan de oostzijde van het Hansadok en ten noorden van het Vierde Dok .
4. Vierde Dok , lang 1250 m , breed 250 m en diep 11,75 m ; kaainummers oneven 241 tot 285 , bereikbaar vanuit het Hansadok en Leopold Dok en gelegen even benoorden het Vijfde Dok .
5 . Vijfde Dok , Lang ruim 1000 m , breed 200 tot 300 m en diep 11,75 m , kaainummers , oneven 301 tot 399 . Tevens een gedeelte genaamd Industriedok . Dok toegankelijk vanuit het meest zuidwestwaarts gelegen gedeelte van het Vierde Dok
6 . Verbindingsdok , lamg 350 m , breed 100 m en diep 11,75 m ,kaainummers 200 tot 205 . verbinding tussen Leopold Dok en Albert Dok .
7 , Albert Dok , lang 1100 m , breed 200 m en diep 11,40 m ,Kaainummers ; even 100 ,102 , 120 tot 128 , 154 en 156 en 188 tot 198 . oneven 101 tot 133 . ; voert vanaf het Verbindingsdok in zuidoostelijke richting naar het Lefebvre Dok .
8 . Derde Dok , lang 1100 m , breed 200 m en diep 11,40 m kaainummrs even 158 tot 186 ; toegangkelijk vanuit het noordoostelijke gedeelte van het Albert Dok .
9 . Tweede Dok , lang 700 m , breed 200 m en diep 10,45 m kaainummers even 130 tot 152 ; de toegang vanuit het Albert Dok ligt even bezuiden het Derde Dok .
10 . Lichters Dok , oppervlakte ongeveer 8 ha en diepte 3 m ,Kaainummer 126 ; bereikbaar vanuit het Albert Dok . De invaart van genoemd dok ligt ten zuiden van het Tweede Dok .
11 . Eerste Dok , lang 450 m ,breed 180 m en diep 9,25 m kaainummers , even 104 tot 118 . De invaart ligt in het zuidoostelijke gedeelte van het Albert Dok .
12 . Lefebvre Dok , lang 600 m ,breed 200 m en diep 9,25 m , kaainummers 47 tot 51 ,59 en 60 en 62 . . Vanuit het noordoostelijke gedeelte is toegang tot het Albert Dok . In zuidwestelijke richting is via de Royersluis verdinding met de Schelde , in zuidoostelijke richting met het Kattendijk Dok , in oostelijke richting met het Straatsburg Dok en in westelijke richting met het Amerika Dok .
13 . Amerika Dok , lang 400 m , breed 50 tot 150 m en diep 9,25 m , kaainummers even 52 tot 58 . Alleen bereikbaar vanuit het westelijke gedeelte van het Lefebvre Dok .
14 . Straatsburg Dok , oppervlakte ruim 11 ha . en diep 4 m . Aan de westzijde verbinding met het Lefebvre Dok , aan de oostzijde met het Albertkanaal en de havens van Merksem ( Loobroek Dok ) en aan de zuidoostzijde met het Asia Dok .
15 . Kattendijk Dok , lang 950 m , breed 140 m en diep 7,30 m , kaainummers , even , 14 tot 18 ,oneven 19 tot 23 , dan 41tot 46 , 50 ,51 en 63 . Aan de noordzijde toegang tot het Lefebvre Dok , in het midden aan de oostzijde verbinding met het Houtdok , aan de westzijde via de Kattendijksluis met de Schelde en in het zuidelijke gedeelte met het Willem Dok . Langs de westzijde van het Kattendijk Dok liggen 9 droogdokken .
16 . Houtdok , lang 530 m , breed 130 m en diep 7,30 m kaainummers ,25 ,26,27 , 30 , 31 , 56 . . Aan de westzijde verbinding met het Kattendijk Dok , aan de oostzijde met het Asia Dok en vanuit het zuidoostelijke gedeelte met het Kempisch Dok .
17 Asia Dok , lang 670 m breed 100 m en diep 7,30 m , kainummers 28 , 29 , 30 , 31 en 56 . In het noordwestelijke gedeelte met het Houtdok .
18 Kempisch Dok , lang 340 m , breed 160 m , en diep 8,50 m , kaainummers , 33 tot 37 . Alleen verbinding met het Houtdok , via het noordelijke gedeelte van dit dok .
19 Willem Dok , lang 370 m , breed 150 m en diep 6,70 m , kaainummers 3 tot 8 .In het noordelijke gedeelte verbinding met het Kattendijk Dok en in het westlijke gedeelte met het Bonaparte Dok .
20 Bonaparte Dok , lang 150 m , breed 170 m en diep 6,70 m , kaainummers , 1 , 2 , 9 , 10 , 11 en 12 . In het westelijke gedeelte is via de Bonapartesluis verbinding met de Schelde mogelijk en in het noordoostelijke gedeelte met het Willem Dok .
Dokken gelegen in het zuidwestelijke stadsdeel ( Schippersdokken )
21 Schippersdok , lang 260 m , breed 65 m en diep 5 m . Aan de westzijde is via de Zuidersluis verbinding met de Schelde mogelijk en aan de noord- en zuidzijde met respectievelijk het Kooldok en het Steendok .
22 . Kooldok , lang 240 m , breed 50 m en diep 5 m . Aan de zuidzijde verbinding met het Schipperdok .
23 . Steendok , lang 220 m , breed 50 m en diep 5 m . Aan de noordzijde verbinding met het Schippersdok .
Langs de Schelde vanaf de Zuidersluis tot aan de Kattendijksluis zijn de volgende kaainummers 1 tot 29 in gebruik voor aanmeren en laden en lossen van schepen .
KUNSTWERKEN .
6 sluizen t.w.:
Boudewijnsluis , schutlengte 360 m , wijdte 45 m en drempeldiepte 14,50 m . Deze sluis verbindt de Schelde nabij Kallo met het Hansadok .
Kruisschanssluis , schutlengte 270 m , wijdte 35 m en drempeldiepte 14 m . De sluis ligt even zuidelijk van de Boudewijnsluis en vormt eveneens een verbinding tussen Schelde en Hansadok .
Royersluis , schutlengte 180 m , wijdte 22 m en drempeldiepte 11 m . Verbindt de Schelde met het Lefebvre Dok en is de meest noordelijk gelegen sluis , die toegang geeft tot het zuidelijke gedeeltevan het havencomplex . Kattendijksluis , schutlengte 110 m wijdte 24 m en de drempeldiepte 7,70 m Verbindt de Schelde met het Kattendijk Dok , de sluis ligt ongeveer 400m bezuiden de Royersluis . IS een getijdesluis , alles hand bedient , !*%( tot 1994 .
Bonapartesluis , wijdte 17 m en drempeldiepte 7 m . Verbind de Schelde met het Bonaparte Dok en ligt ruim 700 m zuidelijk van de Kattendijksluis . De kolk van deze sluis wodt gevormd door het Bonaparte Dok , daar het benedenhoofd van de sluis aan de westzijde ( Scheldekant ) en het bovenhoofd aan de oostzijde van dit dok is gelegen . 1811-1974 . Getijdensluis .
Zuidersluis , schutlengte 75 m , wijdte 13 m en drempeldiepte 6,05 m . Deze sluis is gelegen in het zuidwestelijk stadsdeel en verbindt de Schelde met de Schippersdokken . Getijdesluis , 1879--1967 .
24 vaste en beweegbare bruggen van uiteenlopende wijdte en hoogte .
Beheer van de haven .
Het beheer berust bij het Havenbedrijf van de stad Antwerpen , met uitzondering van het Straatsburg Dok , hetwelk bij de Exploitatiedienst der Scheepsvaartwegen in beheer is .
Aansluitende vaarwegen .
Beginpunt : Schelde ( 2000 en meer , alsmede zeevaartuigen ) . Op 5 verschillende plaatsen is , via een schutsluis , verbinding tussen het havencomplex en de Schelde .
Eindpunt : Albertkanaal ( 2000 ton ) . Bereikbaar via het Straatsburgdok , gelegen aan de oostzijde van het havencomplex .
Opmerkingen .
H.W. te Antwerpen is 2,48 m + N.A.P. , L.W. is 2,17 m - N.A.P. en L.L.W.S. is 2,69 m - N.A.P.
Het tijverschil op de Schelde te Antwerpen bedraagt gemiddeld 4,65 m , springtij 5,22 m , en doodtij 4,08 m .
In vrijwel alle dokken bestaat los- , laad - , of liggelegenheid . Bovendien wordt gelost en geladen op de Schelde , langs de kade . Alle los - , en laadplaatsen ( z.g. afdakken ) zijn genummerd ; op de situatietekening van de haven van Antwerpen is deze nummering aangegeven . Voor het verblijf in de haven van Antwerpen en ook op de Schelde zijn dokrechten verschuldigd . Vaartuigen , welke van de Schelde naar het Albertkanaal , of omgekeerd , de haven binnen 24 uur doorvaren , zijn vrij van dokrechten .
Voor het slepen van binnenvaartuigen in de haven van Antwerpen bedraagt het tarief 75 tot 690 Bfr . , naar gelang de tonnenmaat van de vaartuigen en de af te leggen afstand . Voor het slepen van binnenvaartuigen tussen de Kattendijksluis en de mond van het Albertkanaal , of omgekeerd , is een afzonderlijk tarief vastgesteld , hetwelk varieert van 75 Bfr . voor vaartuigen tot 100 ton , tot 390 Bfr . voor vaartuigen tot 2000 ton .
De kunstwerken worden dag en nacht bediend .
Het schutten van de Kattendijksluis , Bonapartesluis en Zuidersluis is afhankelijk van het tij .
Voor de volgorde van schutten door de Boudewijnsluis , Kruisschanssluis en Royersluis zijn afzonderlijke regelingen vastgesteld .
Op de haven is van kracht de "Verordening op de Politie der Haven van Antwerpen ".
De bovenomschreven tarieven en bepalingen zijn niet van kracht voor het Straatsburg Dok .
Voorzover de uitstap in de atlas naar België , en pakken we de draad weer op in Pannerden ,om via de Neder Rijn , Lek , Amsterdam/Rijnkanaal af te varen tot IJmuiden .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaartatlas 73 ( uit wegwijzer voor de scheepvaart De Rijn , 1963 met aanvulling uit beschrijving van westeuropese vaarwegen 1960 )
AFVARIG >
We pakken de draad weer op bij KM 867 , de splitsing Waal - Pannerdensch - kanaal , lengte = 6 km . Het Pannerdensch Kanaal is een kunstmatig aangelegd riviervak .
Na de splitsing bij K.M.R. 868,9 LO begin 2, bol bakens ,met de stroom richting overlopen naar RO bij de Gierpont Doornburg - Pannerden .
K.M.R. 869 ,7 Lo -West Pannerden .
K.M.R. 870 RO 2 bolbakens met de stroomrichting , tot K.M.R. 871 RO 2 bolbakens houden tot bol bakens , .
K.M.R. 871 Ro 2 bolbakens richting K.M.R. 872 LO , 2 bolbakens .
K.M.R. 873,6 LO Angeren . Tevens wordt de naam Pannerdensch - Kanaal veranderd in Neder -Rijn .
Langs de kribben op ,en pasage hoogspanningsleidingen en voetveer ,stroom loopt langs de LO een enkel bolbaken tot K.M.R. 874 LO 2 bolbakens . Van K.M.R. 874 LO l, 2 bolbakens naar K.M.R. 875 RO overlopen . Denk om de kribben .
K.M.R. 875 RO een groep van 3 bolbakens . Dus gelijk overlopen naar de eerste 2 bolbakens bij K.M.R. 875,9 LO . Oever houden tot einde kribben met de volgende 2 bolbakens . Na passeren gierpont Huisen - Slippe am Nederrijn koers nemen op de eerste 2 bolbakens K.M.R. 877 ,8 RO .
K.M.R. 876 ,9 , LO Huissen en RO Loo ( Duiven ) .
K.M.R. 878 RO tweede groep van 2 bolbakens , RO houden tot splitsing IJsel
Vanaf K.M.R. 879 RO loopt de stroomrichting naar K.M.R.880 LO , met op K.M.R. 880,2 LO gem. Malburgen .
Vanaf K.M.R. LO loopt de stroomrichting naar K.M.R. 880,8 naar RO en blijft tot kop van de haven .
K.M.R. 881,2 RO ( haven ) loopt de stroom naar K.M.R. 882 LO , om dan door de kribben voor de stad tot K.M.R. 886 de RO te volgen . K.M.R. 883 LO Elden en RO , Arnhem . K.M.R. 882,8 verkeersbrug , Wijdte = 113 meter doorvaarthoogte 22,85 a 21,55 meter . Voor de stad kades ( Veel pasagiersboten van o.a Veenstraa . vakantie reizen ) . K.M.R. 881,7 - K.M.R. 886,3 Arnhem .
K.M.R. 886 , 5 RO de Rosandepolder recreatie . Stroomdraad van K.M.R. 886 RO naar K.M.R. 886,8 LO ,daarna buitenbocht tot K.M.R. 888 LO K.M.R. 887,8 de spoorbrug Oosterbeek Doorvaart hoogte 21,16 m / N.A.P.
Na de doorvaart van de brug stroomdraad K.M.R. 888 LO naar K.M.R. 889 RO tot aan sluizen Driel . ( Volgens mijn atlas was de stuw van Driel nog in 1963 ,nog in aanbouw . )
Plaatsen K.M.R. 889 RO Oosterbeek ; K.M.R. 890 RO Westerbouwing ; K.M.R. 890,4 RO , Heveadorp .
K.M.R. 890 Drielse veer zelfvarende veer Driel -Doorwerth / Oosterbeek
K.M.R. 891,3 LO Driel en op K.M.R. 892,4 RO Doorwerth .
K.M.R. 893 tot K.M.R. 894 het volgende LO bolbakens en kribben , stroomdraad langs LO tot bakens K.M.R. 893,7 ; RO een betonde ondiepte .
K.M.R. RO , Heelsum K.M.R. 894,5 LO Heteren .
K.M.R. 895,1 een groepje van 3 bolbakens , stroomrichtings verandering naar K.M.R. 896,1 RO ,stroom blijft RO tot boven gierpont Renkum ( RO ) - Randwijk (LO )
Stroomdraad loopt K.M.R. 897 RO naar K.M.R. 898 LO , en buigt gelijk af naar K.M.R. 899 RO en blijft tot K.M.R. 901,2 RO .
K.M.R. 898 RO betonde ondiepte .
K.M.R. 894,5 LO Heteren ;K.M.R. 897,2 RO Renkum ; K.M.R. 900,2 LO Randwijk
K.M.R. 899,9 RO een gebouw vermoedenlijk Fletcher Hotel .
K.M.R. 900,1 Autoveer LEXKESVEER Wageningen - Randwijk .
K.M.R. 900,5 RO Wageningen .
Stroomdraad van K.M.R. 901 RO , naar K.M.R. 902 LO tot hoogspanningsleiding , daarna stroomdraad K.M.R. 903 RO . De ondiepte K.M.R. 902 RO is betond ,
K.M.R. 903 RO haven van Wageningen . , de LO oever over 500 m betont ..
Stroomdraad K.M.R. 903 RO tot K.M.R. 904 langs RO .
Dan Van K.M.R. 904 RO naar K.M.R. 904,8 naar LO , deze wal volgen tot K.M.R. 908 LO .
K.M.R. 906,1 LO Opheusden met gierpont Wagenningen - Opheusden .
K.M.R. 907 LO Kesteren
Stroomdraad van K.M.R. 908 LO naar K.M.R. 908,9 RO , tot voorbij de brug , K.M.R. 909,1 van RO naar K.M.R. 909,0 LO ,deze tot K.M.R. 910,8 LO .
Brug K.M.R. 909,1 Rhenen , H= 8,7 m boven HW wijdte 113 m . en Rhenen .
Stroomdraad K.M.R. 911 LO naar 912 RO en van 912,1 RO naar K.M.R. 913 LO , en blijft LO wal tot K.M.R. 915 LO .
K.M.R. 910,3 LO Lienden ; K.M.R. 912,8 RO Remmerden ; K.M.R. 915,8 LO Ingen
Stroomdraad K.M.R. 915 LO naar K.M.R. 915,9 RO RO volgen tot K.M.R. 916,8 < Daarna naar K.M.R. 917,7 LO , direct naar K.M.R. 918,5 RO overlopen en hier weer direct naar K.M.R. 919 LO ( 3 bolbakens )
K.M.R. 916 gierpont Elst - Ingen , RO een losplaats .
K.M.R. 919 gierpont Eck en Wiel - Amerongen .
K.M.R. 916,3 RO Elst ; K.M.R . 918,6 LO Eck en Wiel , RO Amerongen .
K.M.R. 919 LO stroomdraad vanaf deze bolbakens naar K.M.R. 920 RO volgen , ,K.M.R. 920,4 RO stroomdraad naar K.M.R. 922 LO ( 3 bakens ) dus direct naar K.M.R. 923 RO , vervolgens naar K.M.R. 924 LO ( 2x2 bakens ,bij tweede groep oversteken naar K.M.R. 925 RO Tot K.M.R. 928,5 deze wal houden , word door enkele bolbakens bekend gemaakt .
Bij verschijnen van de Atlas stond de stuw van Amerongen en de nieuwe rivier loop al ingetekend .
K.M.R. 924 RO , oever wordt door tonnen afgedekt .
Ook de ondiepte bij K.M.R. 924 LO wordt door tonnen afgedekt .
K.M.R. 927 , 9 NAAMSVERANDERING Neder Rijn heet nu LEK .
K.M.R. 928,6 gierpont WIJKSEVEER , Wijk bij Duurstede - Rijswijk .
K.M.R. 923,5 LO Maurik ; K.M.R. 927,8 RO A Wijk bij Duurstede ; K.M.R. 928,4 LO Rijswijk ; K.M.R. 930 LO Ravenswaay .
KRUISING LEK EN AMSTERDAM - RIJNKANAAL .
RPR Art. 113 .
Nabij de kruising van de Lek met het Amsterdam - Rijnkanaal worden waarschuwingsseinen gegeven :
bij K.M.R. 928 op de Noordelijke ( RO ) oever ten behoeve van de afvaart ;
bij K.M.R. 929,5 op de Zuidelijke ( LO ) oever ten behoeve van de opvaart ;
Deze seinen bestaan uit :
a 1 geel knipperlicht om aan te geven dat vaartuigen varende zijn van de sluis te Wijk bij Duurstede naar de kruising ;
b . 2 gele knipperlichten boven elkander om aan te geven , dat vaartuigen varende zijn van de sluis te Ravenswaay naar de kruising ;
c , 3 gele knipperlichten om aan te geven , dat vaartuigen varende zijn van beide sluizen naar de kruising .
Bovendien worden sinds 20 november 1955 op de Noord-Oostelijke stroompijler van de rivierkruising te Wijk bij Duurstede de navolgende waarschuwingsseinen gegeven :
a . één onderbroken geel licht ( 4 sec licht , 1 sec donker ) , indien op de rivier de Lek / Rijn in het rivirvak tussen 1 en 2 km bovenstrooms van de rivierkruising één of meer slepen of slepen en alleenvarende vaartuigen stroomafwaarts varende zijn ;
b . 2 onderbroken gele lichten ( 4 sec licht , 1 sec donker ) , indien op de rivier de Lek in het riviervak tussen de rivierkruising en 1 km bovenstrooms van de rivierkruising éénof meer slepen en alleenvarende vaartuigen stroomafwaarts varende zijn ;
c . een geel knipperlicht ( 30 knipperingen per minuut ) , indienop de rivier de Lek/Rijn in het riviervak tussen 1 en 2 km bovenstrooms van de rivierkruising één of meer alleenvarende vaartuigen stroomafwaarts varende zijn ;
d . Twee gele knipperlichten ( 30 knipperingen per minuut ) , indien op de rivier de Lek in het riviervak tussen de rivierkruising en 1 km bovenstroomsvan de rivierkruising één of meer alleenvarende vaartuigen stroomafwaarts varende zijn ;
e , één geel vast licht , indien op de rivier de Lek in het riviervak tussen de rivierkruising en 500 meter benedenstrooms van de rivierkruising één of meer vaartuigen stroomopwaarts varende zijn .
Bij een zicht van 2 km of minder zal aan de binnenhoofden van de Prinses Irenesluis te Wijk bij Duurstede en de Prinses Marijkesluis te Ravenswaay een bord worden getoond met hetopschrift "Seingeving rivierkruising onvolledig ".
Na de kruising K.M.R. 929 LO , loopt de stroomdraad tot K.M.R. 931,1 langs de LO , dan naar K.M.R. 932,5 RO , dan naar K.M.R. 933 LO .
K.M.R. 933 Gierpont Beusichem .
K.M.R. 933 LO Bolbakens stroomdraad naarK.M.R. 935,5 Lo , dan oversteek naar K.M.R. 936,2 RO ; van 936,2 RO oever volgen tot K.M.R. 938 RO ; overlopen naar K.M.R. 938,5 LO houden tot K.M.R. 944 LO ; na passage sluis Hagestein ,bij K.M.R. 948,5 Lo de stroomdraad weer op pakken .
K.M.R. 936,5 LO afgraving Culemborg en vervolgens een betonde ondiepte tot K.M.R. 938 LO .
K.M.R. 937,5 RO Schalkwijk .
K.M.R. 939,5 LO Culemborg , met de gierpont Schalkwijk - Culemborg , en de spoorbrug Utrecht - 's Hertogenbosch , Doorvaartwijdte 150 meter en doorvaarthoogte 15,90 / NAP .
K.M.R. 944 LO Everdingen .
K.M.R. 944,2 RO Honswijk . met fort van de waterlinie .
K.M.R. 945,3 LO Hagestein
K.M.R. 947 Stuw en sluizen complex Hagestein . Sluis 220 x 18 meter , drempeldiepte 4,50 m - N.A.P. .Bij geopende stuwen een doorvaartbreedte van 2 x 48 meter .
K.M.R. 945,5 RO Tull,
K.M.R.947,4 RO 't Waal .
K.M.R.948,5 LO Stroomdraad buigt naar K.M.R. 949 RO en volgt oever tot K.M.R. 952,5 RO waar hij overgaat naar 953,2 en direkt weer de RO opzoekt tot K.M.R. 959 ,7 RO . Vanaf K.M.R. 959,7 Ro , deze houden tot K.M.R. 960,8 RO , dan naar K.M.R. 961,5 LO ,tot K.M.R. 962,5 LO ,overloop naar K.M.R.963,5 RO deze houden tot K.M.R.965 RO .
K.M.R. 949,7 RO invaart Lekkanaal
K.M.R. 950,4 LO Vianen .
K.M.R. 950,6 RO Vreeswijk .
K.M.R. 950,4 LO Merwedekanaal richting Gorinchem .
K.M.R. 950,6 RO Merwedekanaal richting Utrecht .
K.M.R. 951,6 Lekbrug Vianen , Doorvaart wijdte 155 m en doorvaarthoogte = 15,54 - 14,62 meter .
K.M.R. 953,9 LO Helsdingen .
K.M.R. 954 RO Lopikerkapel .
K.M.R. 956,5 LO Lexmond .
K.M.R. 959,5 LO Achthoven
K.M.R. 960,6 RO Jaarsveld op de vierde en de achtste krib een rood bakenlicht .
K.M.R. 962,3 LO Ameide met op de eerste ,vierde en zevende krib een groen navigatie licht . Tevens vrij varend veer Lopik - Ameide .
K.M.R.963,4 LO Tienhoven en RO Lopik .
Kribben RO voorzien van 4 rode knipper navigatie lichten LO tussen K.M.R. 964 en 965 voorzien van tonnen .
Stroomdraad , K.M.R. 966 LO tot K.M.R. 967,1 ( tevens 2 groene navigatie lichten ) , overloop naar K.M.R. 968 RO ( 3 bolbakens met 1 rode Knipperlicht ) vanaf K.M.R. 968 Ro overlopen naar 969,2 LO ( 1 groen navigatie licht ) , oever volgen tot de 2 bolbakens K.M.R. 969 ,8 LO en dan naar RO gaan tot K.M.R. 972 RO , K.M.R. 973,5 RO .
K.M.R. 970,8 Lo groen knipperlicht , K.M.R. 971 RO rood knipperlicht , K.M.R.972,1 RO rood knipperlicht , K.M.R. 973 RO rood knipperlicht en LO tonnen , K.M.R. 973,5 rood knipperlicht .
K.M.R.966,8 LO Langerak
K.M.R. 970,3 LO Nieuwpoort
K.M.R. 970,8 RO Willige-Langerak
K.M.R. 971,6 RO Schoonhoven , met autoveer Schoonhoven - Gelkenes .
K.M.R. 973 LO Gelkenes .
K.M.R. 974,8 LO groot- Ammers
K.M.R. 975 RO Ammerstol .
Stroomdraad ; K.M.R. 974,7 LO ( 2 bolbakens met groen knipperlicht , LO houden tot K.M.R. 976,1 , overlopen naar K.M.R. 977,2 RO , door de kromming ( K.M.R. 978,2 RO tot K.M.R. 979 RO ,3 rode knipperlichten ) , K.M.R. 980,5 LO 3 bolbakens ( tevens 1 x knipper groen ) ,dus hier overlopen naar K.M.R. 982 RO ( 3 bolbakens met 1x knipper rood ) , van K.M.R.982 RO overlopen naar Afgedamd stuk met 2x2 bolbakens K.M.R. 982,5 LO . , van 982,5 LO naar K.M.R. 984 RO overlopen , met 1x knipper rood op RO .
K.M.R. 976,9 RO Bergstoep gemeente Bergambacht , autoveer Bergambacht - Groot - Ammers / Streefkerk
K.M.R. 980,2 RO Den Hoek . De hiergelegen ondiepte is betont .
K.M.R.980,5 LO Streefkerk
K.M.R.983,6 RO Lekkerkerk
K.M.R.984,5 Nieuw - Lekkerland
K.M.R. 988,4 LO Elshout , dit is de oude naam van KINDERDIJK
K.M.R.988,7 RO Krimpen aan de Lek , met autoveer Krimpen aan de Lek - Kinderdijk
K.M.R.989 samenvloeïng met de Noord en Nieuwe Maas .
Afmetingen van de vaarweg ,
lengte = 122 km ( Pannerdensch Kanaal 6 km , Neder Rijn ong. 54,5 km , Lek ong. 61,5 km )
Breedte van 130 tot 225 m ( vaargeul )
Diepte ; 2,70 m bij normale waterstand . In perioden van droogte wordt de diepte echter snel geringer , daar de vaarweg slechts 30% van het Rijnwater afvoert .
Kunstwerken
5 vaste bruggen , minimum wijdte ruim 113 m , hoogte ruim 13 m boven H.W.
Beheer van de vaarweg . De vaarweg is in beheer bij de directie Bovenrivieren van de Rijkswaterstaat te Arnhem .
Aansluitende vaarwegen . Beginpunt : Boven - Rijn ( 2000 ton en meer ) bij ( pannerdensche Kop , km 867,4 .
Linkerzijde ; Amsterdam - Rijnkanal ( 2000 ton en meer ) richting Tiel km r 929 ; Merwedekanaal ( 2000 ton ) , richting Gorinchem .
Rechterzijde ; km 878,6 IJssel ( 1350 ton ) ; (@( Amsterdam - Rijn kanaal ( 2000 ton en meer ) richting Amsterdam ; 949,7 Lekkanaal ( 2000 ton en meer ) ; 950,6 Merwedekanaal ( 2000 ton ) , richting Utrecht .
DE getijstromen zijn merkbaar tot Lexmond , bovenstrooms van deze plaats is er tot Wijk bij Duurstede nog een stuwing van max 0,10 m te bespeuren .
De kilometerraaien zijn aangegeven door middel van genummerde borden , die gewoonlijk op de rechteroever zijn geplaatst . De rivier is betond volgens hetLaterale Stelsel ; de vaargeul wordt tevens aangegeven door middel van bolbakens op beide oevers . De bakendienst wordt uitgeoefend door riviermeesters . De koppen van de kribben worden aangeduid door blees-of raambakens .
Vanaf Vreeswijk zijn op beide oevers in totaal 41 vaste als knipperlichten aangebracht , die op de rechteroever rood en op de linkeroever groen zijn gekleurd
Waarschuwingsborden vindt men bij de Pannerdensche Kop (r), de IJsselkop (r) , Heveadorp (r), de kruising van het Amsterdam - Rijnkanaal ( l en r ) en bij het Lekkanaal ( r) . Op deze borden wordt de gepeilde minste vaarwaterdiepte aangegeven , zodra deze 2,70 m of minder bedraagt . In dat geval wordt bij de borden een groene vlag gehesen of een groen licht getoond .
De grootste toegelaten diepgang is dan : 1. voor vaartuigen van minder dan 400 ton 5 cm minder ; 2 vaartuigen 400 tot 2000 ton 10 cm minder ; 3 vaartuigen 2000 ton of meer 15 cm minder , dan op de borden vermelde diepten . De op de borden aangegeven minste diepten worden tevens om 9.30 uur via radio Hilversum bekend gemaakt . Indien de minste vaarwaterdiepte tussen Pannerden en het Lekkanaal 1,70 m of minder bedraagt , wordt een nachtvaartverbod afgekondigd . De vaarweweg is vrij van rechten . Door de volgende gemeenten worden haven - en / of kadegelden geheven : Pannerden , Huissen ,Arnhem , Renkum , Wageningen , Rhenen , Wijk bij Duurstede , Beusichem , Culemborg , Lexmond , Ameide , Schoonhoven , Groot-Ammers , Berg-Ambacht , Lekkerkerk en Nw.Lekkerland .
Rijn - Lekkanalisatie :
Deze kanalisatie beoogt aan de Lek , Neder-Rijn , het Pannerdensch Kanaal en de IJssel een minste vaarwaterdiepte van 2,50 m - O.L.R. in een vaargeul van 50 m breedte te geven . Daartoe worden in de rivier stuwen gebouwd bij Hagestein , Amerongen en Driel ; naast de stuwen worden schutsluizen aangebracht .Het stuwcomplex te Hagestein , dat in de loop van 1961 gereed zal komen, bestaat uit een stuw met 2 scheepvaartopeningen , elk breed 48 m , gescheiden door een tussenpijler van 14 m breed , en een schutsluis, lang 220m ( te verdelen in twee schutkolken ) , breed 18 m en een drempeldiepte van 4,50 m - N.A.P. . DE scheepvaartopeningen in de stuw kunnen door vizierschuiven worden afgesloten . Bij Hagestein zal tevens door de aanleg van het stuwcomplex een rivierbocht worden afgesneden . Het volledig inwerkingstellen van de kanalisatie is om verschillende redenen eerst mogelijk wanneer het Haringvlietzal zijn afgesloten . De verwachting is , dat na de volledige inwerkingstelling van de kanalisatiewerken de opvaart gebruik zal gaan maken van de vaarweg via de Neer-Rijn en de afvaart de Waal zal blijven volgen .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaart atlas 74 Amsterdam - Rijn Kanaal + Lek Kanaal .
Beginnende te Amsterdam afgesloten IJ .
Geografische ligging .
Gelegen in de provincies Noord - Holland , Utrecht en Gelderland .
Voert van het Afgesloten IJ te Amsterdam , in zuid- tot zuidoostelijke richting, langs de westzijde van de stad Utrecht , kruist daarna de Lek te Wijk bij Duurstede en mondt vervolgens even oostelijk van Tiel in de Waal .
Tonnage en klasse - indeling .
Bevaarbaar voor vaartuigen van 2000 ton en meer , klasse 5 , alsmede kleine zeevaartuigen .
Grootste toegelaten afmetingen van de vaartuigen .
Breedte ; 13 m : Diepgang ; 2,90 meter .
Afmetingen van de vaarweg .
Lengte ruim 72 km ; Breedte : tot de kruising met het Lekkanaal beoosten Jutphaas 72 m , bodembreedte 50 m ; vandaar tot Wijk bij Duurstede 58 m , bodem breedte 33 m en op hete overige gedeelte breedte , ruim 58 m en bodembreedte 41 m . Diepte ; tot Wijk bij Duurstede 4,20 m ; op het overige gedeelte 2,20 m - N.A.P. ( 4,30 m bij een lage kanaalstand ) .
Kunstwerken ,
3 sluizen , t.w. ;
Prinses Irenesluis te Wijk bij Duurstede ,
Prinses Marijkesluis te Ravenswaay en de
Prins Bernhardsluis te Tiel .
Schutlengte 350 m ( te Ravenswaay 265 m ) wijdte 18 m ; drempeldiepte bij Wijk bij Duurstede 4,60 m - N.A.P. en bij Ravenswaay en Tiel , 2,35 m - N.A.P.
3 keersluizen , t.w.:
K.M.1 Zeeburg , wijdte 50 m . drempeldiepte 4,20 en hoogte 9,30 m . Tevens naast de keersluis , een schutsluis ( 120 x14 x 3,7 - N.A.P. meter. . Sluis bij gesloten keersluis in gebruik .
Beoosten Jutphaas ( K.M. 43 ) , Keersluis + vaste brug , Breedte 2x 25 meter , drempeldiepte 4,20 m en hoogte 9,05 m . De keersluis is uitgevoerd als PLOFSLUIS . , om bij inundatie van de waterlinie het wegstromen van het water via het A-R kanaal te verhinderen .
Te Ravenswaay ( naast de schutsluis ) , wijdte 18 m en drempeldiepte 2,35 m - N.A.P. of ongeveer 4,60 m bij een lage kanaalstand .
22 vaste bruggen , alle met één overspanning over het gehele kanaal . De doorvaarthoogte van de bruggen over het gedeelte benoorden de Lek bedraagt 9,05 m uitgezonderd de 3 spoorbruggen bij Weesp , Zuilen en Utrecht ( doorvaart hoogte 6,50 m + N.A.P. ) , andere bruggen 8,65 m + N.A.P.
Op het gedeelte bezuiden de Lek bedraagt de doorvaaarthoogte minstens 13,55 m + N.A.P. .
Beheer van de Vaarweg berust bij Rijkswaterstaat , directie Utrecht te Utrecht .
Aansluitende vaarwegen .
Beginpunt :
Afgesloten IJ ( 2000 ton en meer , alsmede zeevaartuigen ) te Amsterdam .
Kilometertabel :
K.M 0,0 ; BB Zeeburg met veerwagen ;
K.M 0,9 ; SB Nieuwe Vaart naar Stadsgrachten v Amsterdam ;
K.M 1 , Keersluis met schutsluis Zeeburg ;
K.M 2,7 , veerwagen Oud Diemen ;
K.M. 0,0-5,0 SB Amsterdam ;
K.M. 5 , SB Over Diemen met veerwagen ;
K.M. 5,2 het water De Diemen ;
K.M. 5,5 , veerdienst thans Uylandsbrug ;
K.M. 6,6 BB Muidertrekvaart naar de Vecht ;
K.M. 7 ; Muiderbrug en op 7,5 de spoorbrug . ;
KM 9,8 SB en BB Smalweesp , De Weespertrekvaart vormt de verbinding van de Vecht , bij Weesp , met de Amstel , bij de Omval , en kruist daarbij het Amsterdam - Rijnkanaal . De vaart vormt een onderdeel van de z.g. Keulse Vaart . De eerste 2 km noemt men Smalweesp , de volgende 1,5 km heet de Gaasp .km ;10 Weesperbrug km 12,6 , BB Verbindingskanaal te Nigtevecht . Het verbindingskanaal te Nigtevecht vormt één van de 4 rechtstreekse verbindingen van het A-R kanaal met de vecht ;
km 13 , BB Nigtevecht met veerwagen tussen Velterslaan en Korte Velterslaan . .
KM 16,2 wagenveer Baambrugge .
KM 16 BB loenersloot met op KM 18,6 loenerslootsebrug .
KM 21,5 Nieuwersluis , Wagenveer , SB en BB Nieuwewetering , Angstel , Holendrecht en bullenwijk enerzijds en de Vecht bij Nieuwersluis .
K.M. 22 BB Nieuwersluis
K.M.24,7 SB en BB Kerkvaart , Grote Heycop en Heycop ,13,3 km
K.M. 28,8 BB Breukelen , met vaste verkeersbrug .
K.M. 30,2 BB Maarsen . met Maarserbrug
K.M.31,5 BB Zijtak naar de Vecht ,Verbinding Vecht en A-R kanaal bij Zuilen ,lang 500 m .
K.M. 31,6 BB Nieuw - Zuilen .
K.M.34,4-- 35,1 BB Havens bij Utrecht .Onderverdeeld Uraniumkanaal , Mesonhaven , Protonhaven , Kernhaven . Aan SB de werkspoorhaven .
K.M.35 BB de Energiehaven met aan de SB de Cartesiusvaart . .Dan de Vleutense Spoorbrug de verkeersbrug de Gele brug .
K.M. 35 SB en BB Utrecht .
K.M.35,6 BB Merwedekanaal van Utrecht naar Vreeswijk : doorkruist enige wijken van deze stad , volgt de loop van de Vaartse Rijn , kruist het A-R kanaal bij Jutphaas en mondt uit in de lek , ten westen van Vreeswijk .
KM 37,1 SB en BB Bovenloop van de Oude RIJN
Verder 3 vaste bruggen n.l. km 37,5 de Meerbrug ; KM 39,8 de nieuwe Prins Clausbrug ; en KM 40,9 de weg en verkeersbruggen Jutfasebrug .
K.M.41,2 SB en BB Merwedekanaal van Utrecht naar Vreeswijk ( kruising A-R kanaal )
K.M.42,7 SB Lekkanaal naar Vreeswijk
K.M.42,9 Keersluis ( plofsluis ) bij Jutphaas .
K.M.43 SB Jutphaas
K.M.46 BB Houten , waar nu de A27 het A--R kanaal kruist was vroeger een wagenveer .
K.M.53 SB Schalkwijk
K.M.58,9--59,3 Prinses Irenesluis te Wijk bij Duurstede .
K.M.59 BB Wijk bij Duurstede
K.M.60,6 SB en BB Neder - Rijn en Lek
K.M.61,9 --62,2 Prinses Marijkesluis te Ravenswaay ( schut en keersluis )
K.M. 62 SB Ravenswaay
K.M.62 BB Rijswijk .
K.M. 68 SB Zoelen
K.M. 70,9 -- 71,3 Prins Bernhardsluis te Tiel .
K.M.72 SB Tiel .
Het gedeelte tussen Houten en Tiel , met uitzondering de kruising Neder-Rijn - Lek , en de aansluiting te Tiel , is in De Rijn wegwijzer voor de scheepvaart ( Rijn Atlas ) niet in kaart gebracht .
Lekkanaal .
Het Lekkanaal is een zijtak van het A-R kanaal en voert van Jutphaas naar de Lek , even ten oosten van Vreeswijk . De lengte bedraagt 3,5 km , breedte 72 m , diepte =4 m . Over de vaarweg liggen 2 vaste bruggen , 1 bij de splitsing A-R kanaal met Lekkanaal te Jutphaas en 1 bij de Beatrixsluis te Vreeswijk . Beatrixsluis heeft 2 schutkolken van 220 x 18 meter .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

Rijnvaart Atlas 75 Moezel
In De RIJN wegwijzer voor de scheepvaart waren enige kaarten met de Moezel . ( Koblenz tot Thionville )
Op de Moezel was toen het Moselschiffahrt- Polizeiverordnung van 1 Juni 1964 van kracht . Ik neem hem niet 1 op 1 over ,daar er maar weinig verschil is met het R.P.R .
Er zijn echter voor bepaalde rivier stukken aanvullende regels en er zijn
Art 106 vaarsnelheids verminderingen ,
Tijdens het passeren van de rivierbocht ter hoogte van de spoorbrug ten zuiden van Diedenhoven zijn de volgende aanwijzingen op te volgen .
a bij een rood licht moet de opvaart stoppen en aan de ligplaats aan de linker oever beneden de bocht ( km 268,5 0) wachten .
b . Bij groen licht mag de opvaart zijn weg vervolgen en de brug passeren .
c Wanneer geen licht getoond wordt moet de opvaart een lange toon met de hoorn geven , en aan de aanlegplaats meren en de aanwijzingen van de ambtenaren afwachten .
Afvarende schepen mogen de rivierbocht alleen met toestemming van de sluis van Diedenhofen invaren .
art 108 ,
passage sluizen Diedenhofen , Reichenberg en Talingen .
Vaartuigen die op grond van hun afmetingen de kleine sluisen van Diedenhofen , Reichenberg en Talingen gebruiken kunnen , moeten deze dan ook gebruiken , uitgezonderd als de sluismeester anders beslist .
art 109
Passage van veerverbindingen .
De afvaart moet vroegtijdig voor de passage van de volgende veerverbindingen een lang geluids signaal geven ;
Güls ; Lay ; Senheim -Senhals ; Neef ; Kövenig ; Erden ; Urzig ;Rachtig ; Minheim ; Köwerich ; St . Barbara - Trier ; Wasserbillig - Oberbillig .
Afwijkende Borden .
Par 23a Verplicht geluidssignaal ; vierkant wit ,rood omrand bord met zwarte stip , met onder een bord met het te geven geluidssignaal .
Par 40 a vaart op reviervak met voorgeschreven koers , de vaartrichting verleggen naar BB ,rechthoekige rood omrand , wit bord met een zwarte pijl van rechts naar links ;
SB houden ,zelfde bord maar met de zwarte pijl van links ( BB) naar Rechts( SB )
Verplichte zijde vaarwater ; Rechthoekig wit , rood omrand bord met 2 pijlen ,Een ononderbroken pijl voor de opvaart en een onderbroken pijl voor de afvaart .
Daar waar de vaartrichting gewisseld moet worden , een rechthoekig wit , rood omrand bord met de voorgaande pijlen gekruist . Einde verbod , gebod en engte , Blauw rechthoekig bord met diagonale witte streep .
art 42 . Rivier gedeelte met inhaalverbod , op de oever een rechthoekig wit , rood omrand bord met schuine rode streep . Voor enkel varende schepen staan er 2 enkele pijlen , en voor slepen 2x een dubbelle pijl . Het betreffende riviervan wordt aangegeven door een wit rechthoekig bord met zwarte pijl .
Art 54 Snelheids vermindering , Op de wal een vierkant wit , rood omrand bord met diagonaal een rode streep , die 2 zwarte golfjes snijdt .
Art 60 a Verplichte vaarrichting ; Liggend wit rechthoekig , roodomrand bord met een horizontale zwarte pijl ,vaarrichting .
art 68 riviergedeelte met een ligverbod ; Op de oever een vierkant wit , rood omrand bord met diagonale rode streep en zwarte P .
Extra scheepvaart tekens .
Inhaal - en tegemoetkomings verbod ; Rechthoekige witte rood omrand vertikaal bord , met diagonaal een rode streep en twee ononderbroken pijlen , één met de punt omhoog en één met de punt omlaag .
Keren verboden ; Vierkant wit , rood omrand bord met diagonale rode streep en voorzien van 2 halve cirkels , één pijl rechtsom en één pijl links om . Maximum snelheid ; Vierkant wit , rood omrand bord met een getal .
Vierkante wit ,rood omrand bord met zwarte pijlpunt naar boven ,verminderde waterdiepte . En een met de pijl naar beneden , beperkte doorvaart hoogte .
Vierkant wit roodomrand bord met twee pijlen naar elkaar = verminderde doorvaart breedte .
Rechthoekig wit , roodomrand bord met zwarte pijl met een getal . gebod tot de afstand vanaf de oever te blijven .
Blauwe borden mer witte afbeeldingen ; Horizontale pijl= vaarrichting ; Bliksumschicht = Hoogspanningsleiding ; Bootje met streep = niet vrij varende pont ;P= stilliggen toegestaan ; anker = ankeren toegestaan ; meerbolder = meren aan de oever toegestaan en 2 cirkels , één rechtsom en één linksom = Wendeplatz .

ossebaar.j
Berichten: 859
Lid geworden op: 02 jan 2007 09:50
Locatie: purmerend

Re: Rijnvaart Atlas

Bericht door ossebaar.j »

rijnvaartatlas 75 Moezel .
Moezel ( benedenloop )
Geografische ligging .
Gelegen in zuid-west Duitsland , in het Rheinkand -Pfalz . Loopt van de Rijn in zuid-westelijke richting tot de monding van de Saar , 9 km boven Trier .
Tonnage en klasse - indeling
Van de Rijn tot Winningen( km 11 ) bevaarbaar met vaartuigen tot 1500 ton , klasse 4 ; vanaf Winningen tot de in aanbouw zijnde sluis te Lehmen ( km 21 ) in beperkte mate met vaartuigen tot 600 ton , klasse 2 ; bovenLehmen in beperkte mate met vaartuigen tot 300 ton , klasse 1 .
Grootste toegelaten afmetingen van de vaartuigen ;
Gedeelte Winningen - Lehmen : Lengte : 85 m . Breedte : 11,20 m . Diepgang : 2,50 meter .Hoogte : 6 m . Gedeelte Winningen -Lehmen , diepgang : 1,70 m .
Afmetingen van de vaarweg
Lengte : 200 km ; Breedte : tot Trier 25 m ( stroomversnellingen ) en meer . : Diepte : tot Winningen ong . 2,70 m . Van Winningen tot Traben - Trarbach minstens 0,65 m bij een waterstand van 1 m op de peilschaal te Kochem , van Traben - Trarbach tot Trier minstens 0,60 m bij een waterstand van 1m op de peilschaal te Trier , boven Trier minstens 0,45 meter bij een waterstand van 1 m op de peilschaal te Trier .
Kunstwerken , 1 sluis te Koblenz , schutlengte 122,50 m , wijdte 12 meter
Naast de grote sluis bevindt zich een kleine sluis voor sportvaartuigen , lang 18 m , wijd; wijdt 3,35 , drempel diepte 1,20 m . .
5 vaste bruggen tot Winningen. , minste wijdte 10,50 m , minste hoogte 3,72m aan de kanten tot 5,65 m in het midden ( boogbrug )
Beheer van de vaarweg berust bij de Wasser - und schiffahrt direktion Mainz :
Aanvullende vaarwegen .
Beginpunt : Rijn ( 2000 ton en meer ) bij Koblenz ( KM 592 )
Eindpunt : Saar ( in beperkte mate 300 ton ) , bij Konz ..
Plaatsen ,etc .
K.M. 0 links , Koblenz en Rechts Koblenz - Lützel .
vanaf de invaart de Baldungsbrücke verkeer ; Eisenbahnbrücke Koblenz _ Lützel ; verkeersbrug Europabrucke B 9 .
Dan Stuw met schutsluis .
Km 4 personenveer Koblenz --Landau .
K.M.5,2 Autoveer Güls met verplichte snelheids vermindering . Tevens Gülser Eisenbahnbrucke .
K.M.6 RO Güls . steiger pass vaart ; LO Moselweiss met pass steiger
K.M.9 Lay met op KM 9,8 autover met snelheids beperking . steiger pass vaart
K.M.11 Winningen met autoveer Inselweg -N49 .LO monding Konderbach . Tevens Umladeplatz + steiger Pass vaart
KM 12 RO Winningen -Condertal met Umladeplatz .
KM 13 steiger Campingseiland Winningen ( Ziehfurt ) ( passs vaart )
KM 16 LO Dieblich met Steiger . tevens monding Hahnerbach .
Km 17 RO Kobern , met aanlegsteiger en passagiersvaart en Umladeplatz . monding Hohensteinbach .
KM 20 RO Lehmen en LO Niederfell ,beiden aanlegpl. pass vaart .
KM 21 stuw en sluis Lehmen .
km 22 Reiherschussinsel , scheiding Sluis uitvaart in rivierloop naar Mosel stuw Lehmen .
KM 23 LO Oberfell met personen steiger en Umladeplatz , aan RO monding Flachsbag .
KM 24 LO Alken met pers.steiger en Umlade platz , Autoveer Moselstrasse - 416 .
KM 24 RO Kattenes met pers steiger en monding Katteneser Bach .
KM 26 RO Löf met pass steiger ,en mondigen van Kehrbach en Alzbach .
KM 27 LO Brodenbach . Pass steiger en de Brodenbach .
KM 27,2 Bauw haven Brodenbach met de Ehrbach
Tussen Brodenbach en Hatzenport LO de Brissbach .
KM 28 R O Hatzenport met , en monding pers steiger en de monding Schrumpfbach .
op KM 29 camping Sonnewerth , met afgesloten Moezel arm , passage LO .
Bij punt eiland RO de monding Ehberbach .
KM 32 LO Burgen met pass steiger en monding Baybach
KM 33 LO umschlagplatz Fa . Meurer ( thans jachthaven ) .
KM 34 RO Moselkern met pass steiger ,en Elzbach
KM 37 RO Müden met pass steiger en aan LO de Lutzbach .Plaats reactie