"H.J." N.V. koopvaart-janssenbooten te Venlo

Alles over binnenscheepvaart
Plaats reactie
Werkgroep
Berichten: 4
Lid geworden op: 29 mei 2018 12:48

"H.J." N.V. koopvaart-janssenbooten te Venlo

Bericht door Werkgroep »

op 21 maart 1944 lag de H.J. afgemeerd aan loswal te Afferden (L). Stoombootkapitein Petrus van den Hurk, afkomstig van Lith zag dat zijn boot werd aangevallen door een Engelse Typhoon jager. Na de aanval crashte het vliegtuig in een wei onder Vortum-Mullem

Wie kan mij meer informatie verschaffen over deze boot? Eventueel foto's? Over de kapitein Petrus van den Hurk.

Onze werkgroep, Vliegtuigcrashes en noodlandingen in WO2 in de gemeente Boxmeer, heeft de crashplaats van het vliegtuig kunnen vaststellen en heeft daar meerdere onderdelen kunnen terug vinden


Gert Schouwstra
Berichten: 3992
Lid geworden op: 28 okt 2006 21:24
Locatie: Sneek
Contacteer:

Re: "H.J." N.V. koopvaart-janssenbooten te Venlo

Bericht door Gert Schouwstra »

Zoiets?

Limburger Koerier 17-4-1944: Veertig jaar in de vaart.
Naar aanleiding van de jubilea bij de energieke reederij Janssens Booten hebben wij getracht in contact te komen met een van de jubileerende kapiteins, hetgeen ons gelukt is ook. 'n Schipper dien men thuis treft, dat is geen echte schipper, aangezien hij in de vaart behoort te zijn. Maar met wat geluk treft men hem ook wel 'ns thuis. Onder den tred van den man die nog nooit op 'n boot geweest is, gaat de loopplank wankelen. De boot! Hoe vaak zag je niet zoon gevaarte onder de Maasbrug doorkruipen, met stampende machines in zijn lichaam, als in den zomerschen zonneschijn de wit gewasschen wasch aan de waschlijn in het windje hing te bengelen op visschersmanier en 'n hondje vroolijk blaffend langs den scheepsrand liep. Bij dit romantisch gezicht kwam ook wel eens 't verlangen in je op, om te gaan varen in een luchtig kleed, omgeven van 'n zee van water, lucht en zonneschijn, terwijl de bootsman het scheepslichaam veilig door het lichtelijk golvende water geleidt.... En wij stappen naar den kapitein van de „Maria" toe en geven hem de hand en zeggen hem de reden van onze komst. En spoedig merken wij, dat wij 't getroffen hebben. Hebben wij toch een kapitein voor ons staan zooals men zich 'n kapitein maar kan wenschen: vitaal en joviaal. Zoo is het bootsvolk, dat voor het leven aan boord geboren moet zijn: ruim als het water en ruim als de lucht.

Het is kapitein v. d. Hurk, op 7 Febr. 1883 te Lith bij Den Bosch geboren, dien wij zijn komen opzoeken, v. d. Hurk, die als 17-jarige zijn loopbaan op 'n schip van de Luiksche firma Maassen begon, voer eerst over de Schelde , van Dordrecht naar Wemeldingen, van Wemeldingen naar Hansweert en vandaar verder naar Antwerpen. Vervolgens volgde hij de route Antwerpen door 't kanaal en door de Kempen naar Maastricht. Daarna kwam hij bij de Koninklijke Nederlandsche Marine. Hier probeerden zijn superieuren hem voorgoed bij de Marine te houden. Maar de burgerpet ging hem boven al. Zoo trad hij op 22-jarigen leeftijd bij Janssen's Booten in dienst, waar hij de eerste 25 jaar den passagiersdienst Lith—Den Bosch v.v. zou onderhouden. Het was éen zeer gezellige tijd, aangezien de passagiers over 't algemeen dankbaarder vervoersobjecten zijn dan stukgoederen. De emancipatie van den benzinemotor werd er de schuld van, dat v. d. Hurk, die in den tusschentijd van stuurman tot kapitein was opgeklommen, een vrachtboot kreeg te besturen. Sedertdien bevoer hij de route Rotterdam— Venlo—Roermond v.v. Van het leven aan boord weet v. d. Hurk heel wat te vertellen. Wij zijn trouwens in den tusschentijd in de kajuit afgedaald. Wij zien hier met eigen oogen, dat 't leven aan boord van 'n beurtboot allesbehalve luxueus is. Hier is de geheele inrichting afgestemd op 't meest noodzakelijke. Het bootvolk is gauw tevreden. Bovendien moet 't gezond van lijf en leden zijn, omdat er flink aangepakt moet worden op de boot.
Sedert de Maaskanalisatie is het varen geen groot kunstje meer. Doch toen de Maas nog niet gekanaliseerd was, was het manoeuvreeren op 't water een moeilijk karweitje, 't was wat je noemt „schipperen met het schip". Bij lagen waterstand mat de Maas heel dikwijls niet meer dan 1,70 meter tot zelfs beneden den meter! Bij dezen stand van het Maaswater werden nog 80 ton goederen per schip vervoerd. En met hoog water, als alle bakens waren weggespoeld, dienden de kerktorens langs de Maasoevers als veilige bakens. Deze waren dan de eenige richtingwijzers, waar je een houvast aan had. In 1927, het jaar van de groote overstrooming, heeft v. d. Hurk veel menschen en vee in veiligheid gebracht door deze van Gelderland naar het gebied van Noord-Brabant over te-brengen. Daarbij moesten de menschen in de laadruimte afdalen, terwijl het vee boven je hoofd kon blijven trappelen....
Uit den aard der zaak is het varen in den winter minder aangenaam dan 's zomers. Van de koude heeft men tamelijk veel last, ofschoon de reederij Janssen’s Booten een der eersten is geweest, die de overdekte stuurcabine heeft gebezigd. Maar vóór dien tijd was 't gewoon niet uit te houden. Eert nog zorgzamer varen wordt vereischt bij ijsgang. Niet alleen botsen die schotsen dan tegen den scheepswand, zij maken ook veel stukken. Om die reden heeft dan ook iedere boot reserveschroeven aan boord. 't Gezelligst vaart men nog wel in den zomer, als er mist noch wind is. Bij mooi weer en helderen hemel is de schipper dan ook de meest tevreden mensch, evenals bij nachtelijken maneschijn. Een goed kapitein weet je ook precies uit zijn hoofd te zeggen, wanneer de maan opkomt. Het spreekt vanzelf, dat kapitein v. d. Hurk in zijn lange loopbaan aanvaringen heeft gehad in den donkeren mist of in den alles met zich meesleurenden Noordwester, evenals het vanzelf spreekt, dat hij aan menschen wier roeibootje in den nasleep van de door zijn schip veroorzaakte kolk was gekanteld, het leven heeft gered. En toen de nieuwe haven te Venlo door Prins Hendrik met zijn gevolg .plechtig werd geopend, was kapitein v. d. Hurk de man, die aan het roer stond!
Zijn jongste avontuur beleefde de ervaren man op 21 Maart jl. te Afferden, toen zijn boot door een vreemde vliegboot vanuit de lucht werd aangevallen en hevig beschoten, waardoor de heele takelage met mast en al een prooi der vernieling werd. Wonder boven wonder, deden zich daarbij geen persoonlijke ongelukken voor.

Zoo leeft de man aan boord zijn veelbewogen leven, waar de man aan wal maar niets van bemerkt. Onnoodig te zeggen, dat hier nog 't particuliere leven van den bootsman bij komt, dat waarachtig ook zijn tragische zijde heeft. maar waarop wij niet verder willen ingaan. Thans staat kapitein v. d. Hurk 40 jaren in dienst van zijn reederij. Hij is een van de oudste, tevens beste krachten, die nog onder het niet te vergeten bewind van den stichter der reederij, den heer H. Janssen, gevaren en door zijn secuur en stoer werken mede heeft bijgedragen tot die schitterende vlucht, die de reederij de laatste tientallen jaren genomen heeft, Hij is een alleszins voorbeeldig kapitein, die nooit abuizen maakt, nooit reden tot een klacht heeft gegeven en dat zegt voldoende. Moge het dezen man, alsmede aan zijn medejubilarissen gegeven zijn, nog gedurende vele jaren de vaart te dienen, waaraan hij zijn leven heeft verpand.

----

Dienstjubilea bij Janssen's Booten.
Op Dinsdag 18 April a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat de heeren VV. Strik, beurtvaart-kapitein, v. Ginkelstraat 17 alhier en beurtvaart-kapitein P. v. d. Hurk, wonende te Lith bij Den Bosch bij de N. V. Stoombootmaatschappij Janssen in dienst zijn getreden Op diezelfden dag herdenken de heeren J. Lagarde kapitein, wonende te Alphen aan den Rijn en J. van Ingen, stuurman, wonende te Lithoijen bij Den Bosch den dag, waarop zij voor 25 jaar bij bovengenoemde maatschappij in dienst zijn getreden. Bovendien viert dhr. K. v. d. Randen, boekhouder bij deze maatschappij den dag van zijn zilveren dienstjubileum. De jubilarissen zullen op Zondag 23 April as. in tegenwoordigheid van de directeuren der reederij worden gehuldigd. Wij komen op een en ander nader terug.
Gert
- Varen is leven. -
Mijn website https://aa-planadvies.nl/ is helemaal vernieuwd.

Gert Schouwstra
Berichten: 3992
Lid geworden op: 28 okt 2006 21:24
Locatie: Sneek
Contacteer:

Re: "H.J." N.V. koopvaart-janssenbooten te Venlo

Bericht door Gert Schouwstra »

Overigens had Janssen zestien stuks schepen "H.J." met een volgnummer. Pas later kregen ze de naam "Janssen".
Gert
- Varen is leven. -
Mijn website https://aa-planadvies.nl/ is helemaal vernieuwd.

Werkgroep
Berichten: 4
Lid geworden op: 29 mei 2018 12:48

Re: "H.J." N.V. koopvaart-janssenbooten te Venlo

Bericht door Werkgroep »

Hallo Gert,

dank voor jouw supersnelle reaktie met een mooi verhaal. Welk HJ nummer had de boot van van der Hurk? Zijn er foto's van?
Er is geschreven dat er zich geen persoonlijke ongelukken voordeden? De piloot van het aanvallende vliegtuig is vlak bij het pontveer aan de zijde van Vortum-Mullem dodelijk verongelukt. Wij hebben daar voor hem een monument geplaatst.

Leo Janssen

Gert Schouwstra
Berichten: 3992
Lid geworden op: 28 okt 2006 21:24
Locatie: Sneek
Contacteer:

Re: "H.J." N.V. koopvaart-janssenbooten te Venlo

Bericht door Gert Schouwstra »

Helaas Leo, ik kan niet meer informatie vinden.
Gert
- Varen is leven. -
Mijn website https://aa-planadvies.nl/ is helemaal vernieuwd.

Werkgroep
Berichten: 4
Lid geworden op: 29 mei 2018 12:48

Re: "H.J." N.V. koopvaart-janssenbooten te Venlo

Bericht door Werkgroep »

Hallo Gert,

weet jij wel waar de archieven van Janssen Booten gebleven zijn?

M.vr.gr.

Leo Janssen

Gert Schouwstra
Berichten: 3992
Lid geworden op: 28 okt 2006 21:24
Locatie: Sneek
Contacteer:

Re: "H.J." N.V. koopvaart-janssenbooten te Venlo

Bericht door Gert Schouwstra »

Gemeentearchief Venlo, o.a. documentatiemap 155.
Gert
- Varen is leven. -
Mijn website https://aa-planadvies.nl/ is helemaal vernieuwd.

10114-45-1015147
Berichten: 5
Lid geworden op: 09 dec 2016 14:36

Re: "H.J." N.V. koopvaart-janssenbooten te Venlo

Bericht door 10114-45-1015147 »

Janssen had ook nog 3 sleepschepen Karel .Peter-Hans en de Hermania Maria Deze schepen zijn later om gebouwd tot motorschip je kunt ze nog zien in het boek de grijze vloot in de cementPlaats reactie